Egyéb Hírek Kiemelt hírek

1918. december 1-jén “rabolták” el Erdélyt!

“Konduljanak meg a vészharangok, nekem is egy kötelet a kezembe,        

reszketek, de nem a félelemtől, fájdalom, s düh hangzik szívemben …” 

( Nagy Feró: Beatrice )

 “Magyar az, akinek fáj Trianon”! (írta anno lllyés Gyula).

Az elvesztett I. Világháború végén felbomlott az Osztrák-Magyar Monarchia, Trianonban pedig 1920.06.04-én meg is pecsételődött hazánk sorsa, de az odavezető út 1918. év október 31-én kezdődött, ugyanis ekkor gyilkolták meg gróf TISZA Istvánt. A belpolitikai káosz eredménye-ként került hatalomra gróf károlyi mihály (igen csupa kisbetűvel), aki intézkedéseivel halálra ítélte a történelmi Magyarországot. Károlyi az Antant (győztes hatalmak) kegyeit keresve, esztelen pacifista elveihez ragaszkodva nem engedte, hogy szülőföldjét megvédje a frontokról hazatért (kb.1.3 millió) katonaság. A katonai ellenállásról lemondva (amikor arra reális lehetőség volt) inkább leszereltette, nyugállományba küldette Őket, sőt abnormális módon a rendkívül ütőképes német Dunai Hadsereg segítségét is elutasította. Döbbenet, de károlyi a nemzetiségek elszakadási törekvéseit is elősegítette a támogatásával, vagy pl. Gyulafehérvárra meghirdetett magyarországi románok nemzetgyűléséhez nemcsak a helyszint, hanem a Magyar Államvasúttal az utazást is ingyen biztosította a románoknak !!?? (A szerbek a fennhatóságuk alatt élő románokat át sem engedték a !!!)

“Magyar az, akinek fáj Trianon”! Gyulafehérváron 1918. év december 1-jén, 26 magyar vármegyéből és a Regátból érkezett 1228 román képviselő, felhatalmazás és valódi képviseleti jog nélkül kimondták Erdély azonnali egyesülését a Román Királysággal. Az 1000 éves Magyar Királyság testéből a “betelepített oláhok” kiszakítottak 103.000 km2 területet, több milliónyi magyar-székely lakosával együtt. Gyalázat !!!! Az erdélyi magyarság 1918. év december 22-én Kolozsváron a magyar államközösség mellett foglaltak állást, miképpen korábban a székelyek is de hiába. „Szent István koronája, amely aranyabroncsként fogta össze a Kárpátok óriási láncait az Adria kék öbléig, szétpattant !!!”

“Magyar az, akinek fáj Trianon”! A hazugságok nem feledik az igaz múltat, ….. és már akkor is bebizonyosodott a politikáról, hogy az milyen “mocskos”, hiszen a románok az Antant jóváhagyásával az elrabolt Erdélyt, sőt Partiumot s Bánságot (amin a szerbekkel marakodtak) a Trianoni békediktátummal annak ellenére is “megkapták”, hogy a Bukarestben 1916. augusztus 17-én megkötött Román-Antant titkos szerződésüket megszegték, pedig Románia ezáltal elvesztette jogát a Magyar Királyság keleti területeire !

….. nekünk pedig Csonka-Magyarország mellett, Brennus szavainak kínzó igazsága maradt, “Jaj a legyőzöttnek”.

 

A harangok immár 101 éve zúgják és csak zúgják, “Vándor vidd hírül a világnak, ez a föld SZÉKELY volt, s az is marad”!!!! ÁMEN.

A cikket Dr. Dömsödi József (Szentes) írta.

Címlap fotó: Kulturtaj.hu

Vélemény, hozzászólás?