Kiemelt hírek Térség

Nagyszabású árvízvédelmi fejlesztés az Alsó-Tiszán

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 12 milliárd forint európai uniós támogatásból töltésfejlesztésekkel, árvízkapuk építésével növelték az árvízvédelmi biztonságot. Ezzel olyan fejlesztés valósult meg, melynek eredményeképpen javult az Alsó-Tisza-völgy árvízvédelmi helyzete, csökkent az árterek elöntésének veszélye, valamint a jövőben az árvízvédekezési költségek
csökkenése is várható.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság közös összefogással
valósította meg az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak
terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosító számú európai
uniós projektet.

A Széchenyi 2020 program keretében kivitelezett beruházás fő célja az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázat csökkentése volt. Az Alsó-Tisza-völgyben élő emberek, az ipari- és gazdasági létesítmények, valamint a projektterületen lévő mezőgazdasági területek védelme a beruházás megvalósulásával magasabb szintre lépett. A fejlesztéssel a védett ártéri területek és egyedülálló természeti adottságaik megóvása is fokozódott, valamint várhatóan csökkenni fognak a jövőben az árvízvédekezési költségek is.

A projekt Baks, Szentes, Mindszent, Szegvár és Apátfalva települések külterületeit érintette.
A Dongéri-, valamint a Sámson-Apátfalvi-Szárazér-főcsatornán az árhullámok visszatartására nagyméretű
árvízkapuk épültek, melyeket 20-20 darab, egyenként 0,5 m 3 /s kapacitású szivattyú egészít ki. A Hármas-
Körös és a Tisza folyó bal partján összesen 9,7 kilométer hosszon végeztek töltésfejlesztési munkákat, melyek során növelték a töltések szelvényméretét, a gátkoronára pedig új útburkolat épült.

default

A működésképtelen Mindszent I. szivattyútelepet elbontották, ezzel egy időben a Mindszent II. szivattyútelepet
korszerűsítették, illetve kapacitását is növelték. A kivitelezés során átépítették a térségben jelentős szerepet betöltő Felső-Kurcai és Kurcatoroki zsilipet, és teljes körű felújításon esett át két gátőrtelep.

A projekt megvalósítása mérnöki szempontból történelmi jelentőségű esemény, ugyanis a több mint 1 millió
köbméter föld megmozgatásával járó építés, kiegészülve a Tisza alsó szakaszán újdonságnak számító
árvízkapukkal, az elmúlt ötven év legjelentősebb fejlesztése.

A projekt a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott, vissza nem térítendő,
támogatásból valósult meg.

Vélemény, hozzászólás?