Kiemelt hírek Szentes

A “Boros technikum” a digitális fejlődés útján

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Szentesi Boros Sámuel Technikum 10 oktatója vett részt a 2021/2022. tanév első félévében két, egyenként 30 órás tanfolyamon, amely a digitális készségek és kompetenciák fejlesztésére nyújtott lehetőséget a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű projekt keretében.
Az alap és emelt szintű digitálisko
mpetencia-fejlesztő továbbképzési programok célja, hogy a szakképző intézményben dolgozó oktatók megismerkedjenek azokkal az új digitális technológia nyújtotta lehetőségekkel, amelyeket beépíthetnek a mindennapi oktató-nevelő munkába.
A képzést távoktatás formájában szervezték meg. A résztvevők saját ütemben haladhattak, a tanulási folyamatot a képzés teljes ideje alatt tutor és mentor segítette. A DigKomp alapú, elsajátítandó tananyag nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az oktatók milyen módon tudják felhasználni a digitális technológiákat a tanórákon a tanulók motiválásában és értékelésében. A megszerzett tudás elsajátítását három szinten ellenőrizték.
A tananyagegységek végén (összesen 12 tananyagegység) az önellenőrző kérdéseket a résztvevők sikeresen megválaszolták, amelyet az e-learning rendszeren keresztül került naplózásra, így igazolásra. A második szintű ellenőrzés a tananyagegységekhez kapcsolódóan a gyakorlati feladatok elkészítése, valamint sikeres teljesítése volt. Ezt követte a záródolgozat, egy tanórához kapcsolódó projekttervkészítése.
A képzést sikeresen teljesítők a képzés elvégzéséről szóló igazolás mellett egy Lenovo tabletet is kaptak, amit a digitális oktatás során tudnak használni. A tanfolyam és a megszerzett digitális tudás mellett így 10 db tablettel is gyarapodtak kollégáink, így közvetve intézményünk is.
Lehet, hogy egy kép erről: nyeregtűzéses bőr

Vélemény, hozzászólás?