Kiemelt hírek Térség

A digitális oktatásra való átállás tapasztatai a térségünkben

Az oktatásügyben a legnagyobb társadalmi feladatot (persze a többit sem elbagatellizálva) az oktatás megszervezése, a koronavírus-járványban bevezetett digitális munkarendre való átállás jelentette.

Megkerestük Balázs Józsefet, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ igazgatóját, és arra kértük: adjon egy rövid tájékoztatást – a teljesség igénye nélkül – a digitális oktatásra való átállás első néhány napjának legfontosabb tapasztalatairól, az irányítása alá tartozó intézményekre vonatkozóan.

2020. március 16. napjától a tanulók otthonról, digitális munkarendben, egyfajta távoktatás keretében teljesítik tankötelezettségüket, a digitális világ által nyújtott technikai lehetőségek felhasználásával történik a tantárgyi követelmények elsajátítása, a kapcsolatot a pedagógusok és a diákok az interneten keresztül tartják, a tanulási folyamat megszervezése és megvalósítása is digitális platformokon zajlik. Ez valamennyi általános és középiskolás tanulónkat érinti.

Ebben a helyzetben a pedagógusok önálló tanulást támogató, segítő szerepköre válik hangsúlyossá. A pedagógus kollégák az infokommunikációs eszközök használatával online módon adnak iránymutatást a fiataloknak, hogy milyen anyagokat sajátítsanak el, ehhez vázlatokkal, prezentációkkal, videóanyagokkal és konzultáció biztosításával
nyújtanak segítséget.

Valamennyi intézményünk megkapta segítségül az Oktatási Hivatal honlapján található módszertani útmutatót, amely alapján összeállítják a következő hetek tantárgyi tematikáját, megjelölik a feldolgozandó tananyagokat, az adott tantárgy tankönyvi fejezeteit, meghatározzák, hogy mely feladatokat kell a munkafüzetből, a feladatgyűjteményekből megoldani, milyen kutatást, beszámolót, projektmunkát kell elkészíteni.

Ezen információkat az ajánlás szerint hozzáférhetővé teszik a szülők számára is az e-Kréta rendszeren keresztül. A tankönyvek online formában, okos-tankönyvként is elérhetőek, ami jelentős mértékben megkönnyíti a tananyag feldolgozást.

A pedagógusokkal való online kapcsolattartás formái már intézményenként és pedagógusonként alkalmazott jó gyakorlatok formájában kialakultak, amennyiben ebben változás van, a már kialakított csatornákon keresztül az intézmények értesítik mind a diákokat, mind a szülőket.

A magyar közoktatásban nem újkeletű a digitális oktatás, az eddigi gyakorlatban is alkalmaztuk a digitális  kapcsolattartást a szülők, a diákok és a pedagógus kollégák között, tanítványaink szaktanáraiktól már számos tananyagot, feladatot kaptak a digitális platformok segítségével.

A pedagógus szerep átalakulása már évekkel ezelőtt, fokozatosan elkezdődött. Míg korábban a frontális oktatás során a pedagógusé volt a kulcsszerep, mostanában egyre inkább az iránymutatás, és a tanulási folyamat mentorálása,  támogatása, valamint ellenőrzése került a középpontba, az oktatásnak és tanulásnak mind a pedagógusok, mind a diákok aktív szereplőjévé váltak.

A feladatok elvégzéséhez mindenekelőtt internet kapcsolattal rendelkező eszközre van szükség, amely lehet számítógép, laptop, tablet, vagy okostelefon. Valamennyi közismereti tantárgy esetében működőképes a módszer, nagyobb jellegű kreativitást a készségtárgyak oktatása valamint az alapfokú művészeti oktatás igényel, illetve az alsó tagozatos gyermekek esetében van nagyobb szükség a szülői szerepvállalásra.

A pedagógus kollégák közül az intézményekben az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, vagy tagintézmény-vezető kollégák valamint azon pedagógusok tartózkodnak, akiknél az online oktatás feltételei otthon nem adottak.
Tanulói felügyeletet maximum 5 fős csoportokban szervezünk. Azon szülők gyermekei számára biztosított a felügyelet, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Ezen a héten a 4 járásból 8 tanuló esetében éltek összesen a felügyelet lehetőségével.

Balázs József, tankerületi központ igazgató

Ezúton szeretném hálásan megköszönni minden intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, pedagógus és minden, a digitális oktatásra történő átállás elősegítésében szerepet vállaló kollégánknak azt a rendkívül pozitív, segítőkész, a ránk bízott gyermekek, diákok érdekét szolgáló  hozzáállást, felelősségteljes magatartást, szakmai elhivatottságot, amelynek segítségével hozzájárultak ahhoz, hogy minden intézményben kialakulhattak a digitális kapcsolattartás platformjai, és egy rendkívül gyorsan, folyamatosan fejlődő oktatási
struktúra alakulhatott ki, ami a mindennapos áldozatos munka révén egyre jobban működővé és hatékonyabbá válik.

Ugyancsak hálás köszönetemet szeretném kifejezni a nevelő-oktató munkát segítő és technikai dolgozó munkatársaknak a mindennapi lelkiismeretes munkájukért, amellyel segítették, segítik az intézményeink működését, higiénikus környezetének biztosítását.

A kedves szülőknek és diákoknak külön köszönöm példaértékű segítségét és együttműködését.

Vélemény, hozzászólás?