Kiemelt hírek Szentes

A gazdálkodásról tárgyaltak a képviselők – elit körben a szentesi önkormányzat

A Szentesi képviselőtestület idei soros 6. ülését szeptember 13-án, a Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében tartotta meg, melynek során 14 napirendi pontról tárgyaltak, ezek közül kettőt zárt ülés keretében.

Először a két ülés között történt fontosabb eseményekről számolt be Szirbik Imre polgármester, aki egyben vezette a tanácskozást is. Ennek során Szabó Zoltán kérte a polgármester, vagy a testület segítségét, hogy a szentesi devizahitelesek megsegítése érdekében küldjenek felterjesztést az országgyűlésnek, vagy a térség képviselőjének, de a javaslatról nem tárgyaltak, nem döntöttek.

Az írásban beadott 20 interpelláció megbeszélése következett, melyek közül csak hármat nem fogadtak el.

„A Hősök Erdejében folyó erdészeti munkákkal kapcsolatban” a Kiss Csaba által kért, a közeli garázsokat fenyegető veszély elhárítására a fák gallyazását a válaszadó nem tartotta kivitelezhetőnek – ezt vétózták meg.

Somogyi Béla – Daru utca közötti járdaszakasszal kapcsolatban Bujdosó Tamás kérte a megoldást, de nem kapott olyan választ, amit elfogadott volna, és a képviselők sem fogadták el a választ.

Nem fogadták el azt az interpellációra adott választ sem, amely szerint az egykori Damjanich János Általános Iskolában található Aradi Vértanúk Emlékművét nem érdemes megőrizni, illetve áthelyezni. Szinte egyöntetű szavazással úgy döntöttek a képviselők, hogy az idén még az eredeti helyén, de rendbe tett környezetben, jövőre pedig már új helyén, (és a felújított emlékmű előtt) ünneplik a jeles évfordulót.

itt: a ‘nem” szavazatok jelentik a felújítás melletti szavazást.

A képviselők megtárgyalták az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést. Összességében egyetértettek az abban foglaltakkal, többen azonban kifogásolták az önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok ezzel kapcsolatos beszámolóinak megalapozottságát. Végül úgy döntöttek, hogy az októberi testületi ülésre egy újabb beszámolót kérnek ezektől a cégektől.

Az első félévi gazdálkodás megtárgyalását és elfogadását követő percekben kérdeztük meg Szirbik Imrét (polgármester) és Antal Balázs Tibort (Fidesz frakcióvezető) – hogyan látják az önkormányzat gazdálkodását.

 

Szirbik Imre (az elit körről is beszélt):

 

Antal Balázs Tibor:

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?