Kiemelt hírek Szentes

A Gondozási Központ kézműves kiállítása

Szentes Város Gondozási Központja részt vesz egy, a határon átnyúló Európia Uniós Pályázaton, melynek célja, hogy hozzájáruljon a szociális vállalkozás fejlődéséhez azáltal, hogy az úgynevezett inkluzív vállalkozás modelljét kínálja fel, mint az elöregedés elleni küzdelem egyik eszköze.
A közel 200 ezer euró értékű projekt, 2022. február 28-ig történő megvalósításával a szabadkai Gerontológiai Központ és a Szentes Város Gondozási Központja lesz az első szociális jóléti intézmény a régióban, amely határokon átnyúló gyakorlatot hoz létre az 50 évnél idősebb emberek vállalkozói tevékenységének támogatására.
Konkrétabban fogalmazva: felmérik e társadalmi csoport vállalkozói potenciálját; felvállalják az érdekelt személyek képzését vállalkozói ismereteik bővítése céljából.
Továbbá létrehoznak egy Vállalkozói Inkubátort, amely segíti az idősek és a fogyatékossággal élő személyek vállalkozási kedvének kibontakoztatását. Ehhez kapcsolódóan kidolgoznak egy többnyelvű internetes portált (web-shop), amelyen keresztül az idős vállalkozóknak lehetőségük nyílik arra, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat szélesebb piacon forgalmazzák, és ezzel biztosítsák vállalkozásuk fenntarthatóságát.
Lehet, hogy egy kép erről: belső tér
Ehhez kapcsolódik az október 15-én Szentesen, a Szecessziós Házban megrendezett kézműves kiállítás, ahol bemutatták azokat a munkákat, melyeket az érintett kör készített, és majd egy későbbi időpontban web-shop-on keresztül értékesítik.
A kiállítást Móra József, a Szentesi Önkormányzat Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságának elnöke nyitotta meg, méltatva a kezdeményezés jelentőségét, a kiállított munkák értékét, a szabadkai társintézettel való együttműködés fontosságát.
Lehet, hogy egy kép erről: 3 ember és álló emberek
Agócs Lászlóné, az Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszédében rávilágított az idős korosztállyal, a fogyatékkal élőkkel való újszerű foglalkozás lehetőségeire, formáira. Nemcsak a kézműves munkák elkészítése, bemutatása, hanem az értékesítése, valamint az erre a tevékenységre történő képzés egyaránt fontos – mondta az elnökasszony.
A kiállításon részt vett egy kisebb delegáció is Szabadkáról.

Vélemény, hozzászólás?