Hírek Kiemelt hírek Szentes

A helyi pedagógusok városi elismerése I.

Szentes Város Önkormányzata június 24-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban rendezte meg a már hagyományos Városi Pedagógus Napi ünnepséget.

DÍSZDIPLOMÁt KAPTAK:

1./ Bátaszéki Lászlóné sz. Udvari Ilona (vas díszoklevél)

1955-ben a Hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. Pályáját 1955-ben a szegvári Nevelőotthonban, mint nevelő kezdte meg. Később a szentesi Rákóczi Ferenc utcai, majd az Árpád utcai óvodában dolgozott óvónőként 1992-ig nyugdíjba vonulásáig.

Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Bátaszéki Lászlónénak vas díszoklevelet adományozott.

 

2./ Dr. Magyar Jánosné sz. Berényi Irén (vas díszoklevél)

1956-ban szerezte meg magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanári oklevelét a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. A diploma megszerzése után Szegváron kezdett dolgozni, majd Szentesre a Berekháti iskolába került, ahol osztályfőnök volt. Két évvel később a Kossuth téri Iskolában, majd 1965-től 1988-ig nyugdíjba vonulásáig az újonnan épült 603-as számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben tanított, ahol 5 évig igazgatóhelyettes is volt. Munkájáért itt Juhász Gyula díszoklevelet kapott.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara dr. Magyar Jánosnénak vas díszoklevelet adományozott.

(A lánya vette át.)

 

3./ Murvai Gáborné sz. Fodor Erzsébet (vas díszoklevél)

1956-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskolán szerezte meg ének-zene szakos általános iskolai tanári oklevelét. Szakmai gyakorlatát 1955-ben a Felgyői Általános Iskolában töltötte, majd áthelyezték a szentesi Köztársaság Téri Általános Iskolába, ahol 1990-ig nyugdíjba vonulásáig tanított. 1958-ban a Zeneoktatói Munkaközösség tagjaként megszerezte a szolfézsoktatói és harmonikaoktatói engedélyt, valamint 1969-ben kiegészítő szakot is elvégzett, mely a Háztartási ismeretek és gyakorlatok tanítására jogosította. Nyugdíjazása után a Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozatának vezetője lett. Munkája elismeréseként több kitüntetést kapott, 1990-ben Művelődési és Közoktatási Miniszteri Dicséretet, 2001-ben a Magyar közoktatásért a szakszervezeti tagság érdekében végzett eredményes munkáért, 1995-ben Eötvös József Emlékérmet.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Murvai Gábornénak vas díszoklevelet adományozott.(Nem tudott jelen lenni)

 

4./ Szabó Sándorné sz. Igaz Mária (vas díszoklevél)

1956-ban szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét a Keméndy Nándorné Tanítóképzőben. 1959. augusztusig a Csanádpalotai Állami Általános Iskolában tanított, majd családi okok miatt Szentesre költözött és kérte áthelyezését. Munkáját így a Damjanich János Általános Iskolában folytatta, ahol 1972-től igazgatóhelyettes volt. 1985-ben Miniszteri dicséretben részesült, 2005-ben és 2014-ben Eötvös József Emlékérmet kapott.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Szabó Sándornénak vas díszoklevelet adományozott.

 

5./Svégel József (vas díszoklevél)

1956-ban szerezte meg általános iskolai tanító oklevelét. 1955-től 1957-ig a Szentes D-oldali iskolában, 1957-től 1975-ig a Dónáti Általános Iskolában, 1975-től 1983-ig a Berekháti Általános Iskolában, 1983-tól a Fábiánsebestyéni Általános Iskolában dolgozott, ahol 1988-tól igazgató-helyettes volt 1997-ig, nyugdíjba vonulásáig. Pályafutása alatt nagyon sok gyermekkel ismertette meg az ország legszebb részeit a táboroztatások alkalmával. Munkája elismeréseként 1978-ban Szentesért oklevelet, 1991-ben Miniszteri dicséretet kapott.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Svégel Józsefnek vas díszoklevelet adományozott.

 

6./ Bandula Mihályné sz. Deák Mária (gyémánt oklevél)

1961-ben szerezte meg oklevelét a Soproni Felsőfokú Óvónőképző Intézetben. Az oklevél megszerzését követően 1 évig a Gyöngyösi, majd 7 évet az Apci Napköziotthonos Óvodában vezető óvónőként, ezt követően 1 évet a Hatvani Óvodában dolgozott. 1970-től 6 évig a Szentesi V. Számú, 1 évig a VI. Számú Napköziotthonos Óvodában vezetőóvónő volt, majd 17 éven keresztül a X. Számú Napköziotthonos Óvodában dolgozott nyugdíjazásáig, 1994-ig. A PREFER fejlettségvizsgáló rendszer kísérleti méréseiben részt vett, ezt követően rendszeresen alkalmazta az 5-6 éves gyermekek iskolaérettségének megállapításában. Óvónői munkájának a gyermekvédelmi feladatok is lényeges részét képezték. Rendszeresen részt vett az óvónőképzős hallgatók gyakorlati oktatásában.

Jogutód intézményként a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara Bandula Mihálynénak gyémánt díszoklevelet adományoz, melyet a későbbiekben vesz át.

 

7./ Dóczi Gáborné sz. Csernák Irén (gyémánt díszoklevél)

1961-ben szerezte meg történelem-ének szakos általános iskolai tanári oklevelét a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. 1960-1995-ig a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított, ahol 1975-90-ig igazgatói feladatot látott el. Vezetése alatt megújult az épület, fűtéskorszerűsítés történt, új résszel bővült az iskola, a tanulók számára ebédlőt alakítottak ki. A tárgyi feltételek javításán kívül a nevelőtestület pedagógiai munkáját is szervezte. Ekkor kezdődött a hagyományt teremtő rendezvények szervezése: pl. a Petőfi szavalóverseny, igazgatása alatt az iskola bevezette a Zsolnai-programot. Emlékezetesek még a tanulók számára szervezett nyári táborozások. Igazgatói munkássága elismeréseként címzetes igazgatói címet kapott.  1990-95-ig, nyugdíjazásáig ének-zenét és történelmet tanított.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Dóczi Gábornénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

 

8./ Dr. Holecska János Antalné sz. Jandsó Klára Éva (gyémánt oklevél)

1961-ben szerezte meg oklevelét a Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézetben. 1 tanévet Orosházán dolgozott, majd 2 évig a szegvári Nevelőotthonban, mint óvónő, majd 7 évig nevelőként dolgozott ugyanitt, eközben 66-ban, levelező tagozaton elvégezte a Tanítóképző Főiskolát Jászberényben.  1971-ben került a Deák Ferenc Általános Iskolához és a 1980-ban megnyíló Hámán Kató Általános Iskolában tanított nyugdíjazásáig, 1996-ig.

Jogutód intézményként a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kara dr. Holecska János Antalnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

9./ Schrantz Margit Ágnes (gyémánt oklevél)

1961-ben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét a Szegedi Tanítóképző Intézetben. Három évig Nagytőkén tanított, majd a szentesi Köztársaság téri Általános Iskolába került. Itt egy év gyakorlat után igazgató-helyettessé nevezték ki. Korábbi betegsége miatt egészségi állapota sajnos megromlott, így évek múlva leszázalékolták és rokkantsági nyugdíjas lett, ezért a pályára már nem térhetett vissza.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Schrantz Margit Ágnesnek gyémánt díszoklevelet adományozott.

 

10./ Szemerédi Endréné sz. Fodor Irén (gyémánt oklevél)

1961-ben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét a Szegedi Tanítónőképző Intézetben. Gyakorló évét 1960/1961-ben Nagytőkén töltötte, majd a diploma megszerzése után még egy évet tanított az ottani általános iskolában. 1962-ben került Szentesre, ahol négy évig a Köztársaság téri Általános Iskolában tanítóként, majd 1966-1971-ig az Állami Nevelőotthon nevelőjeként dolgozott. 1971-től 29 évig, 2000-ben történő nyugdíjazásáig a Petőfi Sándor Általános Iskolában dolgozott. Tanítási óráin a nyolcvanas években a Tolnai-módszert alkalmazta nagy sikerrel. Pályája során szívesen foglalkozott a „nehezen” kezelhető, „problémás” gyerekekkel és szüleikkel. Nevéhez fűződik a városi kézimunka-szakkör megalapítása.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Szemerédi Endrénének gyémánt díszoklevelet adományozott.

 

11./ Vancsay Györgyné sz. Szabó Erzsébet Franciska (gyémánt oklevél)

1961-ben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét a Szegedi Tanítónőképző Intézetben. Gyakorló évét 1960/61-ben a Derekegyházi központi általános iskolában töltötte, majd a diploma megszerzése után még 7 évet tanított itt, részben a hozzátartozó ördöngősi osztatlan iskolában 1-8. osztályos kisgyerekeket. 1968-tól 32 évig a nyugdíjazásáig a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanítóként dolgozott. Az éneklő rajok, a névadó őrsök munkája nagy örömöt jelentett számára és apró tanítványainak. Osztályai gyakran léptek fel iskolai és városi műsorokon énekekkel, versekkel, zenés irodalmi összeállításokkal.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Vancsay Györgynének gyémánt díszoklevelet adományozott.

 

12./ Ádám Lajosné sz. Farkas Anna Mária (arany díszoklevél)

1971-ben szerezte meg matematika-fizika szakos általános iskolai tanári oklevelét a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Pedagógus pályafutását 1971. augusztus 16-án kezdte a szentesi Berekháti Általános Iskolában, ahol felső tagozaton matematikát és fizikát tanított. 1989-ben Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt kapott. 2005. július 31-én vonult nyugdíjba a Berekháti Általános Iskolából.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Ádám Lajosnénak arany díszoklevelet adományozott.

 

13./ Majtényi András Gyula (arany díszoklevél)

1971-ben szerezte meg alsófokú zongora-szolfézs és általános iskolai énektanár oklevelét a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zene- és Énektanárképző Karán, majd 1974-ben magánének szakon. Pályafutását 1971-ben az Állami Zeneiskolában kezdte, majd 1978-ban a Horváth Mihály Gimnázium ének-zenetanára lett. 1997-től 1998-as nyugdíjazásáig a Péczeli Attila Zeneiskola tagintézményvezetőjeként dolgozott. 1998-tól napjainkig, mint nyugdíjas óraadó a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és a Horváth Mihály Gimnázium zongoratanára, énektanára és zenetanár. 1998-2003. között az Országos alapfokú művészetoktatás szakértőjeként közreműködött az alapfokú művészetoktatási intézmények szakmai ellenőrzésében. Tanár, osztályfőnök, énekkarvezető, zongorakísérő, a drámai munkaközösség tagja, a tagozat vezéralakja, rendkívül színes egyéniség. Tanítványai fesztiválokon, francia nyelvi énekversenyeken dobogós helyezéseket értek el. 1982-ben a szentesi Bárdos Lajos Vegyes Kar tagjaként „Szentesért” arany fokozatot kapott. 1989-ben karvezetőként Vaszy Viktor emlékérmet kapott, 2013-ban megkapta Szentes Város Díszpolgára címét.

Jogutód intézményként az Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara Majtényi András Gyulának arany díszoklevelet adományoz, melyet a későbbiekben vesz át.

 

14./ Nehéz Istvánné sz. Szamosközi Zsuzsanna Mária (arany díszoklevél)

1971-ben szerezte meg óvónői oklevelét a Szarvasi Óvónőképző Intézetben, majd a IV. számú Villogó utcai Óvodában helyezkedett el. 1982-től két évig a Berekháti Általános Iskolában napközi-vezetőként dolgozott. 1984-ben szerezte meg tanítói diplomáját a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, majd ezt követően a Petőfi Sándor Általános Iskolában helyezkedett el napközis csoportvezetőként, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként. A családokkal való együttműködése a kölcsönös tiszteletre, bizalomra épült. Az évek során sikeres pályázatok aktív részese volt, 2007-ben Kiemelkedő Pedagógiai Munkájáért elismerést kapott.

Jogutód intézményként a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kara Nehéz Istvánnénak arany díszoklevelet adományozott.

15./ Perczel Olivér Tibor (arany oklevél)

1971-ben a Jászberényi Tanítóképző Intézetben szerezte meg tanítói diplomáját. Elsőként a Berekháti Általános Iskolában kezdett el tanítani, majd 1973-tól 26 évig a Kajáni Általános Iskola tanítója, majd tanára lett. Az oktatási munka legnehezebb oldalát végezte, hisz összevont osztályokban tanított több mint 10 évig. A munka mellett szívesen vállalt feladatot a versenyekre való felkészítésben, szervezésben, nyári táboroztatásban. Ezekben az években igazgató-helyettesi feladatokat is ellátott, majd 1986-tól 10 évig igazgató volt. 1984-ben elvégezte a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz szakát. 1996-ban visszatért első iskolájába, ahol 2007-ig az iskola bezárásig tanított. 2007-től nyugdíjazásáig a Terney Béla Kollégium nevelőtanára volt. A közösségirányítás mellett könyvtárvezetői feladatokat is ellátott. Igényesség, szakmai rátermettség jellemezte munkáját.

Jogutód intézményként az Eszterházy Károly Egyetem Perczel Olivér Tibornak arany díszoklevelet adományozott.

16./ Sáfrán Bálintné sz. Miklós Zsuzsanna (arany díszoklevél)

1971-ben szerezte meg matematika-fizika szakos általános iskolai tanári oklevelét a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Tanári munkáját 1971. augusztus 16-án kezdte meg a szentesi Kossuth téri Általános Iskolában. Nyugdíjazásáig itt tanított matematikát, fizikát és néhány évig technikát. A tanítás mellett osztályfőnökként, szakmai munkaközösségvezetőként és ifjúságvédelmi felelősként is tevékenykedett. Több alkalommal látta el az igazgató-helyettesi feladatot hosszabb-rövidebb távollét idején. 1991-ben Művelődési és Közoktatási Miniszteri dicséretben részesült, 1999-ben Kiemelkedő Pedagógiai Munkájáért elismerésben részesült. 2006-ban nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati emlékérmet.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Sáfrán Bálintnénak arany díszoklevelet adományozott.

 

 

Vélemény, hozzászólás?