Hírek Kiemelt hírek Szentes

A helyi pedagógusok városi elismerése II.

Szentes Város Önkormányzata június 24-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban rendezte meg a már hagyományos Városi Pedagógus Napi ünnepséget.

AZ ÜNNEPSÉGEN PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET KAPTAK:

A Magyar Köztársaság Emberi Erőforrás Minisztere nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést adományozott:

1./ A Szentesi Felsőpárti Óvoda óvodapedagógusa, Kovács Jánosné részére

1981 augusztusától dolgozott a Szentesi Felsőpárti Óvoda Rákóczi Utcai Óvodájában, ahol a nevelőtestület megbecsült tagja lett. Kedves, barátságos, segítőkész egyéniség, aki személyes példával jár a kollégái, munkatársai előtt. 1987-ben munka mellett óvónői diplomát szerzett. Mindig fontos volt számára az önképzés, ezért rendszeresen tanfolyamokat végzett. Több főiskolai hallgató gyakorlatának irányításakor látott el mentor óvónői feladatokat, bevezetve őket a mindennapi gyakorlati élet rejtelmeibe. Óvodai és városi rendezvények szervezője, segítője volt. A Családi Gyermeknap rendezvény óvodák közötti összekötője, felelőseként sokat segített a szervezésben. Évekig tagja volt az óvodai néptánccsoportnak és bábcsoportnak. A szülőkkel, kollégákkal nagyon jó, kiegyensúlyozott kapcsolatot ápolt, bárki fordulhatott hozzá, mindig a megoldást kereste. Kutatta a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztési lehetőségeit, személyre szabottan, az egyéni képességek nagyfokú figyelembevételével foglalkozott csoportjával.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

2./ A Szentesi Felsőpárti Óvoda óvodapedagógusa, Takács Józsefné részére

1981-ben szerzett óvónői diplomát a Kecskeméti Óvónőképző Intézet nappali tagozatán, majd a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Rákóczi utcai Óvodában helyezkedett el, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Sok szerepet vállalt a helyi bemutatók szervezésében, megtartásában, különösen zenei nevelés terén. Pedagógiai munkáját a kreativitás, a zenei nevelés és a korszerűség hatotta át. Nagyfokú hivatásszeretet, gyermekközpontúság és folyamatos megújulás jellemezte. Rendszeresen tájékozódott a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználta a továbbképzési lehetőségeket. A gyermekek között derűs, nyugodt egyénisége kiegyensúlyozott légkört teremtett. A szülők mindig bizalommal fordultak hozzá, akikkel aktív kapcsolatot ápolt.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

A fia vette át.

 

3./ A Szentesi Felsőpárti Óvoda óvodapedagógusa, Virág Györgyné részére

1985-ben a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Damjanich János utcai Óvodájában helyezkedett el, és nyugdíjazásáig ott dolgozott. Felsőfokú szakképesítését 1988-ban szerezte meg a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Nagymértékben hozzájárult a Damjanich utcai Óvoda szakmai fejlődéséhez és jó hírnevéhez. A gyermekekkel való foglalkozást, az egyéb feladatok elvégzését sohasem munkának, hanem hivatásnak tekintette. Munkájára a pontosság, megbízhatóság, becsületesség, segítőkészség volt a jellemző. Számos olyan programot, rendezvényt szervezett, melynek köszönhetően a tagóvoda egy igazán családcentrikus óvodává vált. Több éven keresztül szervezte a Családi Gyermeknapot, közösségi feladatok, kirándulások, szereplések, fellépések lebonyolításában is aktívan részt vett. Mindig fontos volt számára az önképzés, ezért rendszeresen továbbképzéseket végzett. Gyermekvédelmi felelősként éveken keresztül segítette a rászoruló családokat. 2016. szeptemberétől intézményvezető-helyettesi feladatokat is ellátott. 2019-ben a pedagógus életpálya-modell részeként mesterprogramot írt mentálhigiénés témában, és mesterpedagógus lett.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

4./ A Szentesi Központi Óvoda óvodapedagógusa, Molnárné Szabó Csilla részére

1981 szeptemberében kezdett dolgozni a Nagymágocsi Napköziotthonos Óvodában képesítés nélküli óvónőként. Óvónői diplomáját 1985-ben a Szarvasi Óvónőképző Főiskola levelező tagozatán szerezte meg, majd 1986 – 1987 között Orosházán, ezt követően 1989 augusztusától nyugdíjazásáig a szentesi Farkas Antal Utcai Tagóvodában dolgozott. Munkája során elsődleges szempont volt a gyermekek szeretete, az egymás szeretetén alapuló befogadó közösség kialakítása, az eltérő képességű és haladási tempójú gyermekek egyéni foglalkoztatása. Mindig törekedett az új módszerek megismerésére. A tagóvoda fő arculatát képező Néphagyományőrző Óvodai Program oszlopos tagja volt, nagy figyelmet fordított a népszokásokra, népi játékokra, a népi kultúra felelevenítésére, továbbá a néphagyományok gyermekek részére történő átörökítésére. Több éven keresztül látta el gyermekvédelmi feladatokat, illetve segítette a körzet óvodáinak munkáját, mint a Gyermekvédelmi Munkaközösség vezetője. A „Szentesi Kíséri Óvodásokért Alapítvány” egyik vezető egyénisége, munkájával hozzájárult, hogy a gyermekek játéktára, fejlesztésükhöz szükséges eszközeik évről-évre bővüljenek.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 

5./ A Szentesi Központi Óvoda óvodapedagógusa, Udvardi István Tiborné részére

1981-től a volt Ruhagyári Óvodában, majd 1986-tól a Kossuth Utcai Óvodai Körzetben dolgozott. 1986-ban szerezte meg óvónői diplomáját a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Pályája során mindvégig a gyermekek és a családok hiteles segítését tekintette legfőbb céljának. Mindig igyekezett naprakész tudással és alapos felkészültséggel részt venni az óvodai élet számos területén. Személyiségének legfőbb jellemvonásai a nyitottság, a bizalom, az igényesség, az empátia és a rugalmasság. 1999-2008-ig a Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet körzetvezető-helyetteseként tevékenykedett. 2001-ben diplomát szerzett közoktatási vezető szakon. Az évek során számos akkreditált továbbképzésen vett részt, mely tudás nagymértékben hozzájárult módszertani kultúrájának modernizálásához, nevelési eszköztárának bővítéséhez. Az Apponyi téri Tagóvodában a mozgásfejlesztésre és az egészséges életmódra építő óvodai részprogram megvalósítását hatékonyan segítette – különféle családi programok, óvodai rendezvények szervezésében és sikeres lebonyolításában történő aktív szerepvállalással.

40 éves kimagasló pedagógus munkássága elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

6./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Barta Gáborné részére

1980 óta tagja az iskola tantestületének. Tanítói munkájával, a technika tantárgy tanításával évtizedeken keresztül járult hozzá a gyermekek személyiség fejlesztéséhez, kézügyességük, praktikus szemléletmódjuk alakulásához. Következetes pedagógusi munkája, szabályokat betartató, igazságos szigora elismert tanítványai, kollégái körében. Az utóbbi években napközis nevelőként is helyt állt, mindig precíz, a feladatok elvégzését megkövetelő, ezzel a kollégák és szülők munkáját is nagymértékben segítő tevékenységkört ellátva. Oktatási kultúrája magasszintű, a gyermekek tanulásmódszertanát nagyban segítette. A fegyelem, a gyermekekre való maximális odafigyelés jellemezte munkáját. Fokozott figyelmet fordított az SNI, a BTMN-es tanulók megfelelő integrációjára.

40 éves kimagasló pedagógus munkássága elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

7./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Bártfalvi Margit Éva részére

Földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanári diplomáját 1981-ben szerezte az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán. Pályáját a Derekegyházi Általános Iskolában kezdte és nyugdíjazásáig ott is tanított. Fontosnak tartotta az osztályközösség fejlesztését, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, az egészséges életre nevelést és a szülőkkel való eredményes, jól működő kapcsolatot. Országjáró kirándulásokat, egynapos gyalogtúrákat szervezett minden ősszel és tavasszal, hogy tanítványai minél több élményhez jussanak. 1989-1993 között igazgató-helyettesként, majd 2006-2007 között megbízott igazgatóként dolgozott. A tanulói létszám csökkenés miatt 2007. július 1-től tagintézményként csatlakozott az intézmény a Szentesi Koszta József Általános Iskolához, ekkor tagintézmény vezetői megbízást kapott, amit 2014-ig töltött be. Tudását számos továbbképzésen bővítette. Tanítványaival következetes, határozott, kedves és türelmes. Mindig megkövetelte a rendet és a fegyelmet.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

8./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Csenkiné Miczki Ildikó részére

Munkaközösség vezetőként fogta össze, egységesítette a Szentesi Koszta József Általános Iskola matematika tanítását az alsó tagozaton. Mindig fontosnak tartotta a tehetséggondozást. Tanulóival számos országos, területi, megyei, városi versenyen ért el kiváló eredményeket matematikából és környezetismeretből. Területvezetőként dolgozik 20 éve a Curie-alapítvány matematika versenyének szervezésében és lebonyolításában. Az évek alatt folyamatosan képezte magát olyan továbbképzésekkel, melyek segítették a mindennapi munkáját.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

9./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Dévayné Szabó Éva részére

A Szentesi Koszta József Általános Iskola magyar nyelv és irodalom szakos-, valamint német szakos tanára. Kezdetektől tanítja a magyar nyelv szeretetére a rábízott tanulókat. Részt vállalt a nívó csoportos oktatásban. Tanítványai jól szerepelnek a nyelvi versenyeken, a központi írásbeli felvételiken és helyt állnak a gimnáziumokban, illetve a technikumokban is. A német nyelv tanítására is különös figyelmet szentel, és emellett ellátja a városi idegen nyelvi munkaközösség vezetését is. Generációk nőttek föl a keze alatt, osztályfőnökként is nagy szerepet vállal a tanulók személyiségének fejlesztésében.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

10./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Kormos Ferencné részére

Pályafutása kezdetétől osztályfőnökként végezte a Szentesi Koszta József Altalános Iskolában feladatait. Fontosnak tartja a tanításon kívül a közösségi és kulturális programok szervezését. Az évek során több továbbképzésén vett részt, melyek mindegyike a tanítói munkáját segítette. Tanulóival számos országos versenyen kiváló eredményt ért el. A tehetséggondozás mellett a felzárkóztatás is fontos számára.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

11./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Marcsó Katalin részére

1980-ban kezdte tanítói pályáját először Derekegyházán, majd 1982-től a Hámán Kató Általános Iskolában. 10 osztályt bocsátott útjára felsőbb osztályokba. Pályafutása alatt tanítványai eredményesen szerepeltek a területi, megyei és az országos versenyeken is. A tantárgyi tudás átadása mellett mindig fontos volt a becsületességre, igazságosságra nevelés, a harmónikus személyiségfejlesztés.  Nemcsak a tehetséges tanulókkal, hanem a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozást is fontosnak tartotta. Az ő oktatásuk igazi kihívás volt a számára, hiszen belőlük is a lehető legtöbbet, legjobbat igyekezett kihozni.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

12./ A Kiss Bálint Református Általános Iskola pedagógusa, Demeter Klára Erzsébet részére

A Bajai Tanítóképző Főiskolán 1985-ben szerzett tanítói diplomát. Pályafutását nevelőtanárként kezdte a szentesi Általános Iskolai Kollégiumban, majd 1994-ben tanítói állást kapott a Kiss Bálint Református Általános Iskolában. Kezdetben osztálytanítói, később napközis nevelői feladatot látott el. Az iskolai és városi tanulmányi és sportversenyeken eredményesen vettek részt tanítványai. A hátrányos helyzetű tanulókat mindig hihetetlen empátiával kezelte. A napközis munka mellett délelőttönként a helyettesítési feladatokat is ellátta. Pályafutása alatt számtalan tanfolyamon és továbbképzésen vett részt, hogy felfrissítse és megújítsa tanítási módszereit. Igazi kihívást jelentett számára a digitális technika alkalmazása, amit bátran felvállalt. Az iskolai programok szervezésének és megvalósításának aktív részese, sok jó ötlet és javaslat megvalósítója. Precíz, megbízható munkatárs.

36 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

(A Kiss Bálint Reformtus Iskola igazgatója adja át.)

 

13./ A Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikumának pedagógusa, Bojtos József részére

1979-ben szerezte meg diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán. Ezt követően 2019-es nyugdíjba vonulásáig egy intézményben a jelenlegi Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikumában és jogelődjeiben dolgozott. 2000-ben a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának levelező tagozatán informatika szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 2000. augusztus 1-jén kapta meg igazgatóhelyettesi kinevezését, amely beosztásában egészen nyugdíjazásáig dolgozott. Megbízható, nyugodt, ugyanakkor hatalmas szakmai tudással és tapasztalattal felvértezett tanárként és vezetőként írta be nevét a Pollák történelemkönyvébe, sok ezer diákot segített az érettségi, a szakmai vizsga megszerzéséhez.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati díszoklevelet.

 

14./ A Terney Béla Kollégium pedagógusa, Juhász Eszter Piroska részére

1981-ben szerzett matematika-fizika szakos általános iskolai tanári diplomát a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1981. augusztus 01-től a szentesi Általános Iskolai Diákotthonban helyezkedett el, mint nevelőtanár és azóta is kollégiumi nevelőként dolgozik, immár a Terney Béla Kollégiumban. 1988-ban igazgatói kinevezést kapott. Az Általános Iskolai Kollégiumot így közel 20 évig, az intézmény 2007-es átszervezéséig teljes odaadással, kiemelkedő szaktudással vezette. Elhivatottságát tükrözi, hogy folyamatosan fejlesztette és fejleszti tudását, rengeteg pályázatot írt, kollégái számíthatnak rá bármilyen szakmai kérdésben, munkáját mindig is közmegelégedésre végezte és végzi, teherbírása, precizitása példátlan.

40 éves kimagasló pedagógiai munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából a Terney Béla Kollégium igazgatója a Miniszter Elismerő Oklevelének adományozására terjesztette fel, amit várhatóan a későbbiekben fog átvenni.

 

15./ A Horváth Mihály Gimnázium pedagógusa Vánkay Edina Sarolta részére

1981-ben szerzett magyar-ének szakos tanári diplomát a szegedi Juhász Gyula Tanárképző főiskolán, majd 1989-ben egyetemi végzettséget magyar nyelv és irodalomból. Pályája kezdetén a Koszta József Általános Iskola elődintézményében, majd a szentesi művelődési osztályon dolgozott. 1990-től a Horváth Mihály Gimnázium tanára, majd a magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetője lett. Munkáját mindvégig a szigorúan vett szakmaiság és a lelkiismeretesség jellemezte. Felkészítő munkájában alapos és következetes, tanítványai számos sikert értek el a különböző versenyeken, valamint az érettségi vizsgát követő tanulmányokban. Nyugalmazásáig a szentesi gimnázium meghatározó tanáregyénisége, az iskola irodalmi és zenei életének szervezője volt.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

16./ A Horváth Mihály Gimnázium pedagógusa, Volosin Vlagyimir Petrovics részére

Moszkvában szerzett matematika tanári végzettséget, majd ugyanitt doktori fokozatot matematikából. 1986-tól 2020-ban történt nyugalomba vonulásáig a Horváth Mihály Gimnázium matematika tanára. Már kezdeti éveiben is híres volt magas színvonalú tagozatos matematika oktatásáról, ami megalapozta a gimnázium máig is kiválóan működő matematika tagozatát. Tanítványai rendszeresen kiváló országos eredményeket értek el a legkülönfélébb matematika versenyeken, az emelt szintű matematika érettségin, valamint az egyetemeken is híre ment a rendkívüli színvonalon végzett felkészítő munkájának. Kiváló eredményeket ért el a sakkozásban is, nemzetközi mesteri fokozatot szerzett, és rendszeresen dobogós helyezést ér el a hazai és nemzetközi sakkversenyeken. Neve fogalommá vált nemcsak a városban, hanem tanítványai révén az egyetemeken is. Nyugalomba vonulása után óraadó tanárként segíti az iskola emelt szintű érettségire való felkészítő munkáját.

Közel 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

(A felesége vette át.)

Vélemény, hozzászólás?