Kiemelt hírek Szentes

A hercegprímás boldoggá avatásáért imádkoztak Szentesen

A Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság Mindszenty József halálának 43. évfordulója alkalmából május 9-én két rendezvénnyel emlékezett a hercegprímásra. 

Mindszenty József szentté avatásáért, és hazánk lelki megújulásáért mutattak be szentmisét a Szent Anna templomban.  A misét Dr. Török Csaba atya és Dr. Gruber László plébános celebrálták. A főcelebráns, Török Csaba egy, a szenvedésben kiteljesedő élet példáját állította elénk a hercegprímásra emlékezve.

A misét követően a jelenlévők megkoszorúzták a katolikus templom melletti kertben található Mindszent József szobrot.

 

Dr. Török Csaba egyetemi tanár (Esztergomi Hittudományi Főiskola), a Magyar Katolikus Püspöki Kar TV-referense a misét követően előadást tartott az Ifjúsági Házban, ahol  a szentéletű bíboros életútját vázolta a jelenlévőknek.

 

 

Mindszenty Józsefet, mint lelkipásztort állította a középpontba, méltatva, hiszen kápláni, hittanári, majd plébánosi tevékenységének 29 évében mindig megtalálta az adott korban és időben a lelkipásztorkodás leghatékonyabb módját. Néha szigorú, néha engedékenyebb volt, de hát ilyen az Ember – mondta az előadó. Szemléletét viszont az határozta meg, hogy a vallásos életet nem tekintette a magánéletbe visszaszorított jelenségnek, és nem is zárta a templom falai közé.

Az egyetemi tanár, teológus szavai nyomán megelevenedett annak a lelkipásztornak a képe, akinek plébániájához Zalaegerszeg és négy közeli község tartozott, ő mégis szinte mindenkit név szerint ismert, és ismerte az emberek élethelyzetét is. Figyelme mindenkire kiterjedt: a rászorulókra, a betegekre, idősekre, egyedülállókra, az értelmiségre és a fiatalokra is.

Szerkesztőségünk arról kérdezte Dr. Török Csabát, holt tart Mindszenty bíboros szentté avatásának folyamata?

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?