Hírek Kiemelt hírek Szentes

A képviselők tanácskozása

A Szentesi Képviselőtestület november 25-én a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében tartotta meg novemberi rendes ülését. Ezen összesen 15 napirendi pontot tárgyaltak meg (kettőt zárt ülés keretében).
A két ülés között végzett munkáról szóló polgármesteri tájékoztatót követően a képviselők az általuk benyújtott írásbeli interpellációkra adott válaszokról döntöttek. Egy kivétellel (az SZVSZ gépkocsihasználatára vonatkozó kérdésre adott válasz) azokat el is fogadták.
Ezután néhány (sürgős intézkedést igénylő) szóbeli interpelláció következett. Ezek közül néhány:
– A Somogyi Béla utca elején lévő, félbemaradt emlékmű építés után látható ‘torzó’ gyors megszüntetését kérte Szücs György képviselő – „épüljön helyette zöld park”. Erre vonatkozóan már készültek tervek is. (Még egyeztetésekre szükség van – hangzott el.) Másik kérése volt: az önkormányzat határozatban rögzítse, hogy karácsony és újév között ne kelljen parkolást fizetni.
– Kiss Csaba bejelentette, hogy kb. 4000 db. komposztálót kapott a város a FBH-NP Kft.-től, a zöld hulladék elhelyezésére, amit ingyen lehet igényelni a Városellátó Nkft.-n keresztül.
– Kiss Csaba az elmúlt hetekben, napokban közterületen elhelyezett „akció-kamerák” hatásáról beszélt. Az öt új kamera jelentősen csökkentette az adott területen addig tapasztalt problémákat – például Klauzál u 2., vagy Jókai u. 76. vagy a Nagyhegyszéli út és a Garázs dülő kereszteződése kevésbé szemetes.
– parkolási koncepció kidolgozását kérte Bújdosó Tamás. A megnőtt gépkocsi állomány elhelyezéséhez igazítva növelni kell a parkolók számát.
A képviselők megtárgyalták és elfogadták a 2022. évi munkatervüket, illetve a városi kitüntetések átadása időpontjáról is határoztak. A következő évre 10 ülést és egy közmeghallgatást terveztek. A városi kitüntetések átadását 2022. október 23-ra tervezik.
A képviselők jóváhagyták a Szentes Város vízközmű rendszerei (ivóvíz- és szennyvízhálózat) 2022-2036 évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terve beruházási tervrészét, melyet a szolgáltató, Alföldvíz Zrt.-vel előzetesen egyeztettek.
Módosították a Szentesi Művelődési Központ alapító okiratát. Ennek nyomán ezentúl 10 telephelye lesz a központnak, mert most már hozzájuk tartozik a Gólyásház és a Városi Diákpince is.
Megtárgyalták és elfogadták a dr. Papp László Városi Sportcsarnok és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ közötti Együttműködési megállapodás részleteit, amely többek között a szentesi iskolák Sportcsarnok használatára vonatkoznak. Ennek értelmében a Deák Ferenc Ált. Iskola, a Rigó Alajos Általános iskola, a Horváth Mihály Gimnázium 1. millió Ft. támogatást kap. (Testnevelési óráik egy részét a sportcsarnokban tartják.)
Tárgyaltak a képviselők a Vásárhelyi út 6. szám alatti ingatlan értékesítéséről. Előzetesen nyilvánosan meghirdették, de jelentkezés nem történt. A pályázatot érvénytelenítették. Elhangzott olyan felvetés is, hogy nem kellene eröltetni az eladást, mert úgy maradna terület az önkormányzati bölcsőde esetleges, jövőbeli bővítésére.
Az SZVSZ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezett elfogadását elnapolták, mert az előkészítés során sok módosító javaslat érkezett, és kérik, ezekkel egységes szerkezetbe rendezzék a szabályzatot.
A testület megtárgyalta és elfogadta a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtal (HTK) kapcsolatos vagyonkezelési szerződést. Ennek nyomán kerül át a jogelődöktől a vagyonkezelési jog a HTK-hoz.
A képviselők egyhangúlag támogatták, hogy a Sportközpont pályázzon egy Bringapark létesítésére. A tervezett pálya a Pusztai László sporttelepen, a Centerpálya- Műfüves pálya- Kurca határolta háromszögben valósulna meg. A beruházás összértéke 23 millió Ft lenne, az önkormányzatnak 11,5 millió forint önerőt kell biztosítani. Ezt az összeget az Önkormányzat a jövő évi költségvetésében elkülöníti.
A képviselők módosították a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség vételi ajánlatához kapcsolódó 14-2019. (I.31) számú határozatukat. Akkor az egyházközség az óvoda építésével párhuzamosan vállalt két bölcsődei mini csoport (7-7 fő) kialakítását, működtetését. Ebben az évben viszont már egy önálló bölcsődei csoport (14 fő) működtetésére alkalmas intézmény építésére i tudnak vállalkozni, ugyanarra a helyre – ennek módosulását engedélyezte a testület.
A két órás tanácskozás végén még zárt ülést tartottak a képviselők.

Vélemény, hozzászólás?