Hírek Kiemelt hírek Szentes

A közös otthon gondozása

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület szeptember 16-án a Dózsa Ház Közösségi tér földszinti nagytermében a klímaváltozás lefékezésének, megállításának lehetőségeiről rendezett fórumot.
Először Dr. Gruber László, a Szent Anna római katolikus templom plébánosa tartott előadást: A teremtett világ megóvása Ferenc pápa tanítása szerint címmel, majd a jelenlévők kicserélték véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban.
László atya előadása elején röviden ismertette Ferenc pápa életútját. Az olasz származású, argentin teológus pap 2013 márciusától a katolikus egyház 266. pápája.
Kiemelte, hogy Ferenc az első jezsuita egyházfő, az első pápa az amerikai kontinensről és egyben a déli félgömbről, valamint az első nem európai pápa III. Gergely óta.
Ezt követően egy Ferenc pápa által körlevél formában eljutatott videót mutatott be, melyben a világ horrorisztikus környezetvédelmi gondjaira hívta fel a figyelmet a pápa.
Gruber László előadásában a Laudato si’ – azaz ’Áldott légy’ – Ferenc pápa első önálló enciklikájából olvasott fel, amely a ‘Közös otthon gondozása’ alcímet kapta. Az enciklika a pápa szándéka szerint elsősorban szociális témákról és a társadalmi igazságosság kérdéseiről szól, amelyek között jelentős szerep jut a környezetvédelemnek – a hat fejezetből álló dokumentumból emelt ki részleteket.
A plébános szavai közül (talán) a legfontosabb megállapítások:
– a pápai enciklika tulajdonképpen egy átfogó, integrális javaslat a társadalmak előtt álló gondok megoldására.
– a pápai dokumentumban is kiemelt hangsúlyt kap az Igazságosság, ennek a magasztos erkölcsi elvnek az érvényrejuttatása a környezetvédelem során
– Az embereknek kell megváltozniuk ahhoz, hogy a környezetvédelem területén jelentős változásokat lehessen elérni. Az irásban is benne van: emberséges ökológiát kell megvalósítani.
– összefoglalva: az enciklia alapjaiban reményt, örömöt és bátorítást sugároz.
A hozzászólásokban elhangzott: az emberiséget fenyegető környezetváltozás súlyos problémákat vetít előre, aminek jeleit egyre gyakrabban érzékelhetjük! Megelőzésükben, meg oldásukban nagy jelentősége van a személyes felelősségvállalásnak.
Hangsúlyozták az oktatás szerepének fontosságát a környezetvédelemben, a környezettudatos nevelésben.
Szóba került az éppen tapasztalható energiaválság, annak környezetvédelmi háttere. Ennek kapcsán a helyben meglévő termálenergia ilyen irányú hasznosításának a lehetőségeit is kielemezték az egykori polgármester segítségével.
Móra József önkormányzati képviselő hozzászólását így kezdte: Szentes területének közel 40 %-a a Natura 2000 szabályozás alá tartozik. (Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 területek egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.)
Erre Szentesen és térségében mindenképpen figyelemmel kell lenni, illetve továbbra is tenni kell érte.

Vélemény, hozzászólás?