Hírek Kiemelt hírek Szentes

A szentesi hívek a mai napig saját papjuknak tekintik

A Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság május 26-án a Szent Anna Templomban előadást szervezett Vári Ferenc plébános életéről.
A megjelenteket Kovalcsik Magdolna, a társaság szentesi csoportjának vezetője köszöntötte, majd bemutatta az előadót: Görbe László piarista atyát. Görbe László matematika-fizika szakos tanár. Tanári, vezetői és iskolaszervezői munkájának elismeréseként több éven át volt az Országos Köznevelési Tanács aktív tagja, részt vett a Nemzeti Alap Tanterv kidolgozásában. Hivatásának megfelelően lelkipásztori feladatokat is végez, misézik, gyóntat, lelkigyakorlatokat vezet, így próbálva segíteni a plébániák életét.
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és belső tér
László atya előadásának bevezetőjében röviden vázolta Vári Ferenc (1902-1976) életútját:
1926-ban szentelték pappá, Szentesen szolgált káplánként.
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy
1943-ban nevezték ki Kerekegyházára plébánossá, előtte
1948-ban letartóztatták – koholt vádak alapján.
1953-ban szabadult a Kistarcsai internáló táborból – 1953 november 10-től haláláig a szentesi Jézus Szíve templomban folytatta papi hívatását.
Vári Ferenc plébánost a szentesi hívek joggal tekintik a mai napig a saját papjuknak, hiszen közel négy évtizedig szolgált a városban. Mégis, életének van egy olyan rövid időszaka, amely alighanem mindennél jobban nyomot hagyott az ő lelkében és megpecsételte élete alakulását: a Kerekegyházán töltött 5 esztendő, amelynek végén, koholt vádak alapján, koncepciós kirakatper keretében börtönre ítélték, szabadulását követően pedig internálták.
Az általa éveken át, gondos aprólékossággal, szép kézírással, hűségesen vezetett szentesi Historia Domus lapjai is már megsejtetnek valamit ennek az embernek és katolikus papnak a személyiségéből, de az ő lelki nagysága az 1948-1953 közötti, vészterhes években ragyogott fel igazán.
Alapos műveltségű, ugyanakkor alázatos és szerény, hivatását szolgálatként megélő, mindenféle karrierizmustól és becsvágytól távol álló, az elöljárói iránt fiúi odaadással és engedelmességgel, az egyházáért és annak híveiért minden áldozatra kész pap volt. Következetes volt és maradt vállalásához, elveihez, hitéhez.
Kijelenthetjük: ami volt Mindszenty József bíboros országos viszonylatban, az volt helyi keretek közt Vári Ferenc Kerekegyházán – Dr. Gruber László plébános.

Vélemény, hozzászólás?