Kiemelt hírek Szentes

A szentesi nagytemplomi istentiszteletek

A Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség a közelgő Húsvét alkalmából két istentisztelettel készül a kereszténység legnagyobb ünnepére.

Fehér Csaba, a Nagytemplomi Református Egyházközség lelkésze a következő gondolatokkal várja híveit a virtuális alkalmakra:

„A szenvedés Isten megafonja a süketek világa felé.” (C.S Lewis)

A szenvedés kikerülhetetlen. Úgy hozzátartozik emberi életünkhöz, mint az evés vagy az ivás. Sőt, ugyanúgy szükségünk is van rá, mert egyedül a szenvedéstől válhatunk igazán emberré. A szenvedésben érik a fiú férfivá, a férfi pedig apává. Ahogy a nő is a vajúdás szenvedései közt lesz édesanyává. Vagy a művészek: költők, írók, dalszerzők,… – mindig akkor alkottak csodát, amikor szenvedtek vagy szenvedés vette őket körül. Bizony emberi történelmünk legcsodálatosabb remekművei mind-mind fájdalomban születtek.

Így van ez a húsvéttal is. Isten Fiának, Jézus Krisztusnak szenvedése és halála, majd az azt megpecsételő feltámadása, az egész emberi történelem legnagyobb és legjelentősebb remekművét, AZ EMBER MEGVÁLTÁSÁT adta a világnak. „Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.” (Kol.1,19-20.)

A szenvedés tehát – ahogy Lewis írja – megafon, hangszóró azok felé, akik valami miatt még mindig nem veszik észre, hogy Isten őket is hívja, keresi. Akik még mindig nem értik, hogy elhibázza a célt, aki mindig csak magának, az élvezeteinek, a mértéktelen fogyasztásnak él. Hogy az áhított boldogság nem a vagyonban vagy a hatalomban, ezek megszerzésében és megtartásában van; hanem a megosztásában, de még inkább az attól való függetlenségben. S hogy ezen az úton, bármily szigorú és keserves is, a szenvedés tanító mesterünkké lehet.

Én így tekintek erre a Nagyhétre, de a mostani járványra is. Hogy szeretném, ha ez az időszak közelebb vinne Istenhez, – és nem eltávolítana! Ha általa lelkileg többé válnék, – és nem kevesebbé! S ha végül megerősödve és megújulva tudnék tovább lépni azon az úton, amelyet mennyei Atyám a számomra is kijelölt e földi életben!

Mind a két alkalmat felvételről közvetítik. Itt, a Szentesi Gyors-on ezekben az időpontokban tekinthetik meg:

Április 10. 9 óra Nagypénteki istentisztelet

Április 12. 9 óra Húsvéti istentisztelet

Igét hirdet Fehér Csaba, a Nagytemplomi Református Egyházközség lelkésze.

Vélemény, hozzászólás?