Hírek Kiemelt hírek Szentes

A szentesiek is megemlékeztek március 15-ről

Szentes Város Önkormányzata március 15-én a Kossuth téren emlékezett meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról.

Az ünnepség elején katonai tiszteletadás mellett felvonták a városi zászlót.

Az ünnepségen Szabó Zoltán Ferenc polgármester mondott ünnepi beszédet.
Többek között arról beszélt, hogy ezen a mai napon mi is a Kossuth téren állunk, egy olyan emberről elnevezett téren, akinek a nemzet védelmében vívott harca egész életében tartott, majd idézte Kossuth Lajos gondolatait az önállóságról és szabadságról, melyek a mai napig kényszerűen aktuálisak:
„Amely percben Magyarországon akadna ember, aki urává akarna lennie e nemzetnek, aki bármely hatalmat mástól, mint e nemzet képviselői-testület kezéből akarna venni, azon emberre, uraim, vigyázzanak Önök. Az egész nép és soha semmi esetben ne tűrjék, ne engedjék azt, hogy e nemzet felett más határozhasson, valaki, mint e nemzet maga”
Ezt követően a saját tulajdonában lévő, 1868-as kiadású Kossuth albumból Ormodi Bertalan versét olvasta fel.
Ünnepi beszédét így fejezte be a polgármester:
Szentes városa is őrzi érzelemmel, tisztességgel és
becsülettel 1848-49 emlékét, és jeles fiainak nevét, Széchenyi, Batthyány, Petőfi, Jókai, Arany, Kossuth, Damjanich, és társaik örökös tiszteletét.
1848-49 egy értékrend, egy kiállás, mindenért, mi legfontosabb a hazának, és az embernek. Széthúzás helyett összefogás kell, rabiga helyett szabadság kell, zsarnokság helyett önállóság kell, becsmérlés helyett megbecsülés kell. De el ne feledjük, a szabadság nem adatik ingyen, és nem örökös kiváltság. Minden áldott nap újra és újra közösen tennünk kell érte.
Kívánom azt, hogy Magyarországnak, Szentes városának, Önöknek és hozzátartozóiknak ez mind megadassék!
Isten áldja Magyarországot, Isten áldása kísérje Szentes városát.

A rendezvény végén az önkormányzat, a Járási Hivatal, a rendvédelmi szervek, a pártok és civil szervezetek vezető képviselői megkoszorúzták a téren található Kossuth Lajos és Horváth Mihály szobrát.

Az ünnepségen a Horváth Mihály Gimnázium 10.D osztályának irodalmi-drámai-média tagozatos diákjainak előadásában az “Egyszer ideje volna…” c. műsort láthatták a jelenlévők. Az előadást az osztályfőnök és színpadvezető tanár, Csapiné Matos Ibolya rendezte. A műsor az 1848-as forradalom és az azt követő szabadságharc történetét mesélte el prózán és dalokon keresztül.


Egy pillanatnyi rész a műsorból:

Képgaléria:

Vélemény, hozzászólás?