Kiemelt hírek Szentes

A Városrendezési Bizottság ülésén: a szemét helyzetről

Szentes Város Önkormányzata Városrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága május 13-án, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében tartotta meg idei 5. soros ülését.

Antal Balázs Tibor bizottsági elnök vezetésével 18 témát vitattak meg, illetve készítettek elő a képviselő-testület ülésére.

A bizottság tagjai tájékoztatót hallgattak meg a szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyzetéről, a Mezőgazdasági Startmunka Programról, a Diákpince működtetésének kérdéséről.

Áttekintették, illetve közös véleményt alakítottak ki – többek között – a Szentes Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról; a 2018. évben végzett belső ellenőrzésekről; a településrendezési eszközök módosításáról; az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről.

Betekintést kaptak a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (Szentes Városi Szolgáltató Kft., Szentes Városellátó NKft., Szentesi Sport- és Üdülőközpont, Szentes Energia Kft, Szentesi Élet Kft.)
2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolókba.

A bizottság kérésére, a szentesi szelektív gyűjtőszigetekkel kapcsolatban ismétlődő képviselői panaszok következtében készült egy anyag, amelyről részletesebben is tárgyaltak.

 

Szentes Város közterületein jelenleg 16 szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemel, melyek tulajdonosa és üzemeltetője 2018. november 01. napjától az FBH NP Nonprofit Kft. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek konténereinek ürítése, a gyűjtőszigetek takarítása az üzemeltetési feladatok részeként a KözszolgáItató feladata.

A képviselő-testület tagjaitól és a lakosságtól kapott bejelentések alapján megállapítható, hogy a gyűjtőszigeteken folyamatosan nagy mennyiségű szemét van a gyűjtő- edényzet mellett.

A rendetlenség két okra vezethető vissza. Az egyik ok a lakossági fegyelmezetlenség, a másik ok az elmaradó, vagy részlegesen elmaradó gyűjtősziget takarítás.
Egyebek mellett azt is megállapították, hogy megelőzésként a lakosság figyelmét hathatósabban kell felhívni arra, hogy a keletkező szemetét elhelyezheti a szentesi hulladékudvarban is, az ottani szabályok és feltételek betartásával.

A közelmúltban helyi, teljesen civil kezdeményezésre végzett szemétgyűjtés során vált nyilvánvalóvá, hogy nagyon kevesen vannak azzal tisztában, hogy például egy feleslegessé vált TV készülék hol helyezhető el.

A lakossági fegyelmezetlenséget hatósági eszközökkel, tettenéréssel, vagy közvetett bizonyításon (szemét átvizsgáláson) alapuló bírságolással lehet mérsékelni. A megindított hatósági eljárásnak csak akkor van széleskörű visszatartó hatása, ha arról a helyi média rendszeresen beszámol.

A gyűjtőszigeten gyűlő szemét mennyiségét az ürítés sűrűbb gyakoriságával csökkenteni lehet. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a szigeten minden ürítés alkalmával, illetve szükség szerint teljes körű legyen a takarítás.

A képviselők szűkségesnek látják, hogy háromoldalú megállapodás (Önkormányzat, Közszolgáltató, Városellátó) keretei között kell rendezni a Szentes város közterületeink illegálisan elhagyott hulladék eltakarításával kapcsolatos feladatokat. Ezt ez év szeptemberig meg kell valósítani – határozták el. Ebben partner az FBH NP Nonprofit Kft is – jelentette ki Versegi László, a cég jelenlevő ügyvezető igazgatója.

Vélemény, hozzászólás?