Kiemelt hírek Szentes

Általános iskolai beiratkozások

Szentesen áprilisban lesznek a 2019/2020-as tanévre szóló általános iskolai beiratkozások.

A Csongrád megyei Kormányhivatal Szentes Járási hivatala meghatározta az illetékességi területén a beiratkozás időpontjait. A következő két napon lehet beíratni a gyermeket:

  1. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 és
  2. április 12. (péntek) 8.00- 19.00 között.

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú gyermeket, aki életvitelszerűen az általános iskola felvételi körzetében lakik.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

= A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
= Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
= Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
óvodai szakvélemény,
nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.
= A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa.
= Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról.
= A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.
= Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára.

További információk teljes részletességben:

http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-iskolai-beiratkozas-a-2019-2020-as-tanevre/download/9016_7078971350bcefbc6ec2779c9b84a9bd

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?