Kiemelt hírek Szentes

Az év első testületi ülésén nem mindenben sikerült dönteni

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében január 30-án tartotta meg ide első soros ülését a Szentesi Képviselő-testület. Összesen 16 napirendi pontról tárgyaltak a képviselők, sajnos volt olyan téma, amiben nem döntöttek.

Már a két ülés között történetekről szóló polgármesteri tájékoztatót követően felmerültek olyan ügyek, melyeket külön előterjesztés alapján kellett volna megbeszélni – mondták egyes képviselők. Ezek közé tartozott a Helyi Akció Csoport tevékenysége, annak megítélése, az ott kialakult személyi kérdések; vagy egy Hospice-ház alapítása a városban.

A számos írásos interpellációs válasz közül csak kettőt nem fogadtak el a képviselők, majd újabb, szóbeli interpellációkat „nyújtottak be”.

Az interpellációs részt követően a képviselők egyperces néma felállással emlékeztek a Doni csata és a Holokauszt áldozataira.

Az első, izgalmasnak ígérkező és sokakat érintő téma a Szentesi Művelődési Központ intézményvezető megbízásával kapcsolatos előterjesztés volt, de kurtán-furcsán végződött a megtárgyalása. Az erre kiírt pályázatra hárman pályáztak, de a kiírásnak csak egy, Varróné Szabó Ildikó pályázata felelt meg – a szakértői bizottság véleménye szerint is.

Erről egy pályázatról, személyről nyitotta meg a tárgyalást Szabó Zoltán Ferenc polgármester, mind levezető elnök. A jelölt nem élt a számára megadott három perces prezentációval, a képviselők nem tettek fel kérdést és nem mondtak véleményt se.

A szavazásnál viszont 3 igen mellett 11-en tartózkodtak. Így nem nevezték ki az egyetlen jelöltet, de másról sem volt szó.

A képviselők nagyjából hasonló módon jártak el a Szentesi Élet Kft 2020. évi üzleti tervének tárgyalása során is. Ehhez már második alkalommal kezdtek hozzá (tavaly decemberben tárgyalásra alkalmatlannak tartották), viszont most sem hangzott el kérdés, és vélemény sem a jelenlévő Halupa Bogyó Eszter főszerkesztőnek.

1 igen, 9 nem és 5 tartózkodás mellett ezúttal sem fogadták el az üzleti tervet, „de másról nem volt szó”…

A Csongrád megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással kezdeményezte a Szentesi Önkormányzatnál néhány közterület elnevezésének felülvizsgálatát. Ezt megtették és tárgyaltak a témában. Teljes egyetértés nem alakult ki, de elfogadták az előterjesztést. Az új utcaneveket itt olvashatják:

Beszéltek arról is, hogy megvizsgálják, hol nincs utca névtábla, látszik-e vagy elveszett és pótolni kell, továbbá ezzel együtt közlekedésbiztonsági szempontból is ellenőrzik a kereszteződéseket

A testület tárgyalt a Szentesi Roma nemzetiségi Önkormányzat és Szentes Város Önkormányzata közötti közigazgatási szerződésről é azt egyhangúlag elfogadta.

A 70 éven felüliek rekreációs támogatásáról szóló anyag megvitatása során az is elhangzott, hogy a képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a lakosság egészségügyi helyzetére, ezen belül az idősek rekreációjára. Ezért kezdeményezték, hogy az Üdülőközpontban a 7o évesek ingyen juthassanak úszóbérlethez.

Az alapkérdésen nem, annak kivitelezésén kisebb vita kialakult, de végül egyhangúlag elfogadták az előterjesztést. Pályázni nem kell, viszont az igényléhez szükség lesz a személyi igazolványra, a lakcím kártyára és az aktuális nyugdíj-szelvényre.
Az ügy lebonyolítását a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft.-re bízták.

Vélemény, hozzászólás?