Kiemelt hírek Szentes

Az év végi testületi ülés indulatokat is generált

Karácsonyi ülésnek indult, indulatokat (is) kavaró véleménycsere lett belőle – így lehet nagyon röviden és leegyszerűsítve jellemezni a 2019. december 19-én megtartott idei utolsó soros szentesi képviselő-testületi ülést.

Az ülés határozatképes volt, csak egy képviselő hiányzott. A képviselői asztalokra már előre kihelyezték az ajándékokat, a pulpitus és az ügyrendet mutató képernyőhöz kis karácsonyfát is illesztettek.

A szokásosan, a két testületi ülés között történtekről szóló Szabó Zoltán Ferenc polgármester által tartott beszámoló a hagyományos mederben és tartalommal telt, de annak végén Hornyik László Károly képviselő olvasta fel a Központi Konyhán tett ellenőrzésük (egy kisebb delegáció vizsgálódott) tapasztalatait. Ekkor már lehetett érezni egy kisebb feszültséget.

Az írásbeli interpellációkra adott választ is szinte mindenki elfogadta (néhányan feltételekhez kötve), aztán az egyik, a magyartési kultúrházzal összefüggő interpellációra adott válasz, minősítő jelzőkkel történő elutasítása (el nem fogadása, a testület többségi véleménye alapján) már csak fokozta a szenvedélyeket.

A szóbeli interpellációk lehetőségével szinte mindegyik képviselő élt, majd következett a napirendi pontok tárgyalása.

Először a Szentesi Sport-és Üdülőközpont Nkft. ügyvezetőjének megbízásáról tárgyaltak, akinek (ideiglenes) megbízása ez év december 31-vel lejár. Az előterjesztésben egy újabb pályázat kiírása szerepelt, amit végül – némi pontosítással el is fogadtak a jelenlévők.
E szerint új pályázatot írnak ki (ez már elkészült, a napokban nyilvánosságra hozzák a szokásos helyeken) addig, továbbra is a jelenlegi megbízott, Kocsis László látja el ezt a feladatot – 2020. március 31-ig.

A gazdálkodás 2020. évi átmeneti szabályozásáról szóló rendeletet szinte vita nélkül fogadták el.

Az önkormányzat és a költségvetési intézményei, gazdasági társaságai 2020. évi belső ellenőrzési terve sem indukált sok felvetést.

A Szentes Városi Szolgáltató Kft (SZVSZ) 2020. évi üzleti tervének tárgyalásakor már a kérdések száma, és elhangzása is mutatta a feszültséget. Végül ismét a Központi Konyha témája (annak vezetője) került a tárgyalás fókuszába, amely már személyeskedésbe torkolló vitát váltott ki néhány – ellentétes oldalon ülő – képviselő között.

A konkrét felvetéseket azonban nem sikerült tisztázni, egy gyors lezárást követően 10 igen és 4 tartózkodás mellett fogadták el az SZVSZ üzleti tervét.

Szünet következett, amely jót tett az indulatok csillapításának.

Szünet után még 12 napirendi pontról is tárgyaltak a képviselők, további üzleti tervekről, és többek között arról, hogy Szentes város belép a Szecessziós Városok Hálózatába, amely jól szolgálhatja majd (például) az idegenforgalom fejlődését is.

Vélemény, hozzászólás?