Hírek Szentes

Az Evangélikus templomban: „Egyedül a Szentírás”

A Szentesi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma és Vezetősége október 29-én, a Reformáció 500. évfordulója alkalmából ünnepi istentisztelet tartott a templomában. Veres-Ravai Réka Júlia lelkész köszöntötte a megjelenteket, Köztük Farkas Sándort, a térség országgyűlési képviselőjét, Szirbik Imrét, Szentes polgármesterét és dr. Gruber László helyi plébánost.

Igét hirdetett Ribár János, a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye ny. esperese. Többek között megjelölte a mai istentiszteletnek három alappillérét: a Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap; a Bibliavasárnap és a Reformáció 500. évfordulója. Beszélt a Szentírás lényegéről, arról, hogy életünk középpontjába kell állítani. „A Biblia az élet forrása”.

A reformáció nem más, mint egy, kutatásokra alapuló tudományos felfedezés – jelentette ki az esperes, majd a hit jelentőségéről, fokozatairól beszélt. Mindenkinek törekednie kell, hogy eljusson annak felső fokára, amikor már szereti Istent, és ekkor már a hit aktív szeretetté (tetté) válik. A mondandója végén az igehirdető saját hitébe is bepillantást engedett: egyedül a Szentírás a mérvadó, és 70 évesen is kéri az Istent: „Uram növeld a hitem”.

Az alkalmon a Trió Venite együttes – Kertész Ákos, Jäger Éva és Tokodi Gábor – 16. századi reneszánsz muzsikával, Nagy János orgona muzsikával szolgált.

 

 

Az ünnepi Istentisztelet szeretetvendégséggel zárult a templom gyülekezeti terében.

Képgaléria:

navigate_before
navigate_next

 

Vélemény, hozzászólás?