Hírek Kiemelt hírek Szentes

Az idei utolsó testületi ülés: mentességet kaptak a helyi vállalkozók

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 14-én a Városháza Dísztermében tartotta 10. soros ülését, amely ebben az esztendőben az utolsó.  Először zárt ülést tartottak, melynek során elbíráltak egy fogorvosi pályázatot, valamint módosították az előző ülésen megbízott SzVSz Kft. Ügyvezető kinevezésének egy-két részletét, valamint a cég alapító okiratát.

Ezt követően Szirbik Imre polgármestere megtartotta szóbeli tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint néhány új interpellációt nyújtottak be a képviselők.

Ez utóbbiakhoz tartozott a Szentes-Szarvas közötti útszakasz „kamion- mentesítése” – akár a Szarvasi önkormányzattal összefogásban (Móra József); A Vásárhelyi úti Sürgősségi rendelő előtti úton gyalogos átkelő kialakítása (Bujdosó Tamás).

A képviselők – megüresedés miatt – a Városrendezési, – fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságába (külsős tagnak) megválasztották Tóthné Tóth Erzsébetet.

A 2017. évi költségvetési rendelet módosításának tárgyalása közben Szirbik Imre polgármestere bejelentette, hogy a takarékos gazdálkodás eredményeképpen a közszférában foglalkoztatottak bruttó 100 ezer Ft. plusz juttatásban részesülnek.

Ezután vita nélkül megalkották 2018. évi átmeneti rendeletet, majd jóváhagyták megalkotása a 2018. évi belsőellenőrzési tervet.
A Szentes Városellátó NKft. 2017. évi üzleti tervének módosítása kapcsán egyebek mellett ismét szóba került, hogy 2016 óta csak szociális alapon lehet ingyenes a 70 éven felüliek számára a szemét szállítás. Ebben az évben 177 fő vehette igénybe. A cég 2018. évi üzleti tervét is megtárgyalta a testület és azt is jóváhagyta.

Az SZVSZ Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyásakor a képviselők megköszönték az év végén nyugdíjba vonuló Döbrössy Iván ügyvezetőnek az eddigi lelkiismeretes munkáját. A képviselők szinte néhány perc alatt elfogadták a Szentes Energia Kft. 2018. évi pénzáramtervét.

Döbrössy Iván

A Szentesi Élet Kft. 2018. évi üzleti tervének tárgyalása már indukált egy ki (néhol személyes) vitát. Elhangzott egy-két bírálat is: az újság Fidesz-lappá változott; már hónapok óta homály fedi az eladott példányszámokat; a tevékenység alapadatai sem derülnek ki egyértelműen az előterjesztésből.  Az érintettek cáfolták az újság pártos jellegét, a példányszámokat pedig jövő év májusában pontosítják. Rövid vita után végül a képviselők elfogadták az anyagot.

A Reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet tárgyalásakor néhány apró módosítás után azt elfogadták a képviselők.

A közterület rendelet módosításához Szirbik Imre polgármester nyújtott be egy javaslatot, melyet a testület egyhangúan elfogadott. Ez alapján mentességet kapnak a helyi vállalkozók a reklám adók alól.

Szentesi vállalkozónak tekinthető az, aki megfelel ennek a jogi követelmények; a helyi iparűzési adójának legalább 2/3-át az önkormányzatnak fizeti be; alkalmazottainak min.: 50 %-a szentesi, vagy Szentes Járási; gazdálkodása megfelel az átláthatósági követelményeknek.
(Az előterjesztésben a 11/C. pontnál található alternatíva közül az A1-es variációt fogadták el.)

A továbbiakban még 11 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.

//Kicsit később közöljük azt az interjút, melyet a Fidesz frakció vezetője és a polgármester adott szerkesztőségünknek.//

Vélemény, hozzászólás?