Kiemelt hírek Szentes

Az ország református iskolák élvonalában van a szentesi

A Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskola két pedagógusának programja is bekerült a Református Tananyagfejlesztő Csoport kiadványába, mint kiemelt jó gyakorlat.

Ennek értékét csak növeli, hogy az ország 160 református iskolái közül a szentesiek bekerültek abba a hét intézménybe, melyeknek anyaga megjelenhetett ebben a kötetben. Komoly szakmai elismerés ez a szentesi református iskolának és azon tanárainak, akik részt vettek ebben a projektben.

További értéknövelő tényező, hogy kötetbe bekerült anyagok szellemiségét, programját már be is vezették az iskola „mindennapi” életébe, a tapasztalatok pedig kedvezőek mind a kollégák, mind a diákok körében.

Ezen szakmai munkának újabb, fontos része, hogy az iskola a Református Pedagógiai Intézet kiemelt bázisintézménye címet is kiérdemelte innovatív tevékenységével.

A két – most már elismertnek is mondható – fejlesztő pedagógus: Bacsa Éva és Tomcsányiné Lucz Szilvia. Mindketten olyan tan-anyagokat, fejlesztettek ki és alkalmaztak, melyek nem köthetők egy-egy konkrét tantárgyhoz – hanem tantárgyköziek, tantárgyakon átívelőek – s nem feltétlenül a tankönyvben/tanmenetben meghatározott témát dolgoznak fel, hanem a valóságból merítenek.

Tomcsányiné Lucz Szilvia tanulóközpontú, az interaktív tanulást biztosító programot fejlesztett ki. Mint magyar szakos tanár elsősorban irodalmi műveket választva az önálló ismeretszerzésre, a rugalmas gondolkodásra, a megszerzett információk rendszerezésére ösztönzi diákjait. A programot a negyedik és ötödik osztályosok között már – sikeresen – alkalmazza.

Bacsa Éva a „Kiss Bálintban” már évente megrendezett Tudásvár lényegét, hátterét, tapasztalatait összegezve dolgozta ki kutatás-alapú tanulásnak a sajátos formáját. Ezzel, a tantárgyakra darabolt tudás helyett a komplex látásmód kialakítását segíti elő. Erre a modulra már felfigyelt a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi tanszéke is, jelenleg a módszer alkalmazásának hatástanulmányát végzik el.

Karikó-Tóth Tibor, a Kiss Bálint református iskola igazgatója: nagy büszkeség számunkra, hogy két kollégánk szakmai-innovációs munkájára felfigyeltek az oktatási szakemberek. Ez újabb ösztönzést ad számunkra, hogy minél többen, ezen az úton haladjunk tovább, és minél több diákunknak nyújtsunk a tanulás során elérhető alkotó munkával sikerélményt.

Vélemény, hozzászólás?