Hírek Kiemelt hírek Térség

Csongrád-Csanád megye korrupció elleni védettségéről

Alapvető társadalmi elvárás, hogy az önkormányzatok működésében érvényesüljenek az integritás alapú hivatali elvek az állampolgárok részére nyújtott szolgáltatások során. Minden állampolgárnak azonos elvek alapján, azonos elbírálás szerint kell megkapnia az önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatásokat úgy, hogy ennek érvényesülése az érintettek elégedettségében is jelentkezzen. Az integritás alapú elvek hiánya gyengíti a jogállamot, ezért ezen elvek mentén történő működési környezet kiépítése és fejlesztése, valamint kockázatainak kezelése felelős vezetői magatartást igényel.

Az Állami Számvevőszék 2020 elején kezdte meg az összes magyarországi önkormányzat, illetve hivatalaik integritásának, vagyis korrupció elleni védettségének jelen idejű monitoring értékelését. A 2020-ra vonatkozó, vagyis a jelen idejű működést támogató rendszerszintű értékelés azért is rendkívül aktuális, mert a szabálykövetésnek és rendezettségnek a COVID-19 világjárvány időszakában különösen nagy jelentősége van.

A megfelelő felkészülés, illetve az önkormányzati hivatalok és dolgozóik tehermentesítése, támogatása érdekében az ÁSZ előre megadta az értékelt dokumentumok listáját. Ez önkormányzatonként 26 – jelen időben hatályos – az alapvető, mindennapi működést szabályozó, illetve a korrupció elleni védettséget elősegítő szabályozást és nyilvántartást jelentett.

Csongrád-Csanád megye önkormányzatainak értékelése

Csongrád-Csanád megyében összesen 61 önkormányzat van, amelyek gazdálkodási feladatait 41 önkormányzati hivatal látja el. Jelen ellenőrzés 58 helyi önkormányzatra és 38 hivatalra terjedt ki, a megyei jogú városok, Szeged és Hódmezővásárhely, valamint a megyei önkormányzat, illetve hivatalaik értékelését az ÁSZ a 66 legnagyobb önkormányzat értékelését összegző jelentésében használta fel. Jelen ellenőrzést az ÁSZ 58 önkormányzatnál végezte el.

(Az adatszolgáltatás, a megnevezett dokumentumok értékelése, illetve a figyelemfelhívásokra tett intézkedések alapján az ÁSZ 1-5 skálán osztályozta az egyes önkormányzatokat, ahol 1-es osztályzat jelenti a legmagasabb, az 5-ös pedig a legkisebb korrupciós kockázatot.)

Csongrád-Csanád megyében 24 önkormányzatnál és 22 hivatalnál a polgármester, illetve a jegyző eleget tettek az integritási kontrollok alapvető feltételeit jelentő, a jogszabályban előírt szabályozási kötelezettségének. További 3 polgármester és 16 jegyző pedig – az ÁSZ jelzésének figyelembevételével – már az ellenőrzés ideje alatt tett javító intézkedéseket a beszámoló készítés integritást biztosító lényeges feltételeinek a kiépítése érdekében.

Az ÁSZ értékelése 15 önkormányzat polgármestere, valamint jegyzője részére saját felelős vezetői magatartása körében a 2021. évre vonatkozóan további előrelépési lehetőséget biztosít a csalásmentes környezet kiépítése érdekében, az alapvető integritási feltételek területén. Ezek között vannak olyan polgármesterek és jegyzők is, akik egyes intézkedéseket már az ellenőrzés időszakában megtettek.

Csongrád-Csanád megyében 2 önkormányzatnál, illetve a gazdálkodási feladataikat ellátó hivataloknál rendszerszintű kockázatok maradtak fenn. Ezeknél az önkormányzatoknál új, kiterjedtebb ellenőrzés indokolt.

Az integritás szempontjából lényeges dokumentumok ellenőrzésének eredménye, valamint az adatszolgáltatás és a figyelemfelhívásokra történt intézkedések kockázati értékelésének figyelembevételével a Csongrád-Csanád megyei települési önkormányzatok és hivatalok integritása 4,6 átlagos osztályzatot ért el.

 

Az integritás elvű működés erősítése érdekében további kockázatcsökkentő lépések szükségesek az integritás elvű vezetés-irányítás, valamint a pénzügyi- és a vagyongazdálkodás szabályszerű feltételeinek kialakítása terén. Ezt az érintetteknek az ÁSZ által írásban megküldött további jelzés alapján lehetőségük van megtenni.

A számvevőszéki ellenőrzések célja nem a hibakeresés, hanem a közpénzügyi helyzet javítása, a közpénzt használó és közvagyont kezelő szervezetek szabályozottságának, korrupció elleni védettségének, illetve átláthatóságának fejlesztése, végső soron az egyes önkormányzatok működését övező közbizalom további erősítése.

Forrás: Állami Számvevőszék

Vélemény, hozzászólás?