Csongrád Hírek

Díszpolgári cím és Pro Urbe Csongrád kitüntetés az ünnepen

ünnepség

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulóján a városi megemlékezés keretében ünnepi testületi ülést tartottak Csongrádon, amelyen a város új díszpolgárát köszöntötték dr. Bari Ferenc, intézetvezető egyetemi tanár, orvoskari dékán személyében, emellett PRO URBE CSONGRÁD kitüntetést kapott dr. Szűcs Judit, néprajzkutató, nyugalmazott múzeumigazgató, Forgó Edit, az Alföld Néptáncegyüttes művészeti vezetője, valamint A Város közösségéért díjjal honorálták Varga Zsuzsanna, tanító munkáját.

A forradalomra való emlékezés reggel a temetőben álló 1956-os kopjafánál kezdődött csendes koszorúzással, majd a Városháza falán lévő emléktábla alatt helyeztek el mécseseket és koszorúkat az emlékezők. 1956-ban Csongrádon szinte vértelenül zajlott a forradalom, azonban csak a szerencsén múlott, hogy az október 27-én a város felett elhúzó repülőből eladott lövésektől egyetlen tüntető sem halt meg, csak a lezuhanó repülő pilótája.

Az ünnepség a Művelődési Központ Magyar Király Dísztermében folytatódott a képviselő-testület ünnepi ülésével. Hagyomány, hogy a nemzeti ünnep alkalmából Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kitüntető címeket adományoz a város jeles polgárainak. Idén Díszpolgári címet kapott dr. Bari Ferenc, intézetvezető egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem orvoskari dékánja.

bari ferenc bari ferenc

Dr. Bari Ferenc Csongrádon született. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. 1974-78 között a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnök karán okleveles villamosmérnöki végzettséget szerzett. 1979-82. között a Szegedi Orvostudományi Egyetemen orvos-biológiai tanulmányokat folytatott, egyetemi doktorátust szerzett. Tudományos fokozatai: 1995-ben az orvostudomány kandidátusa, 2001-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos fokozatot szerzett, 1998-ban a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen habilitált, 2009-ben Mestertanári Aranyérmet, 2012-ben Doctor Honoris Causa kitüntetést kapott. Több mint három évtizede vesz részt a Szegedi Tudományegyetem oktató-nevelő és tudományos munkájában, 1986 óta tart rendszeresen tantermi előadásokat. Egyetemi tanári kinevezést 2002-ben kapott az ÁOK Élettani Intézetébe. 2009-től az Orvos Informatikai, majd 2010-től az Orvos Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet igazgatója. 2006 és 2010 között az Általános Orvostudományi Karon a Hallgatói ügyek és a nemzetközi kapcsolatok igazgatójaként dolgozott. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen az Általános Orvostudományi Kar dékánja.

Kutatási területe az agyi vérkeringés szabályozásának vizsgálata. Csongrád város szülöttjeként sokat tesz a felnövő generáció pályaválasztása érdekében. Rendszeresen ellátogat szülővárosába, kapcsolatot tart a diákokkal, segítve őket a felsőoktatási intézménybe való bekerülés esélyeinek növelésében. Tevékenységét a város iránti elkötelezettség, a város ifjúságáért való tenni akarás, szeretet jellemzi.

A képviselő-testület PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetést adományozott Forgó Edit, az Alföld Néptáncegyüttes művészeti vezetője, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület Dél-alföldi régiójának elnöke részére. Néptánc oktató és viseletkészítő. Pedagógus – bár nem tanár. Forgó Edit 1991. óta irányítja az Alföld Néptáncegyüttes művészeti munkáját. Az azóta eltelt években az együttes tagjainak száma sokszorosára nőtt. Munkássága által több száz csongrádi gyermek ismerkedhetett meg nagyszüleink táncaival, dalaival, szokásaival. Számos tehetséges fiatal hivatásos táncosként elért egyéni sikereihez járult hozzá. Ugyanakkor az ő szárnyai alatt vált a csongrádi együttes országosan is ismert és elismert művészeti csoporttá. Az évek folyamán több táncpedagógusi díjat nyert el, vezetői tevékenységének elismeréseként 2006-ban a Martin György Néptáncszövetség Művészeti Vezetői Nívódíjjal tüntette ki. Nemrégiben pedig az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület a dél-alföldi régió képviseletéért felelős elnökségi tagjává választotta.

forgó edit forgó edit

Nemcsak néptáncot népszerűsítőként, tanítóként és együttes vezetőként végzi munkáját, hanem női viselet készítőként a táncosok autentikus színpadi megjelenését is biztosítja.

Szintén PRO-URBE CSONGRÁD kitüntetést kapott az ünnep alkalmából Dr. Szűcs Judit Terézia, néprajzkutató. Szűcs Judit református, iparos családba született Szentesen. Magyar és orosz szakos tanári diplomájának megszerzése után figyelme a hagyományos néprajzi témák felé fordult. Már az 1970-es évek végén bekapcsolódott a honismereti, önkéntes néprajzi gyűjtői és nyelvjárási gyűjtőmozgalomba. Első írásait a szentesi népélet és népszokások, az emberi élet fordulóinak bemutatására szentelte. Az akkoriban szegedi kollégiumigazgatóként munkálkodó néprajzkutató 1983-ban meghívást kapott Csongrádra, hogy vállalja el a helyi múzeum vezetését. Az első naptól fogva határozottan és eredményesen képviselte az intézmény érdekeit 2009-es nyugdíjba vonulásáig. Fontos feladatának tartotta az 1983-tól időszaki kiállítóhelyként működő két teremnek a kiállításokkal való ellátását. Alig néhány év leforgása alatt egy könnyen átlátható, szerethető intézmény formálódott ki kezei között.

Szűcs judit Szűcs judit

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Város Közösségéért Díjat adományoz Varga Zsuzsanna tanító részére. A Galli János Általános Iskola tanítója, ahol nevelői feladatain kívül számos területen is végez kiemelkedő és hiánypótló munkát. Így állandó vezetője a gyermek énekkaroknak, részt vesz a hagyományos gyermekoperák színpadra állításában is.

varga zsuzsa varga zsuzsa

Közalkalmazotti munkája mellett állandó és kiemelkedő résztvevője a városi ünnepségeknek. 15 év óta a Csongrádi Irodalmi Műhely állandó előadója s ilyen minőségében az ország számos pontján (Szegedtől Budapestig) képviselte a várost. Megalakulása óta tagja a Zenebarátok Csongrád Városi Kórusának, előbb mint tag, jelenleg már mint karnagy nagy szerepet vállal az énekkar sikereiben. Az elmúlt néhány évben bekapcsolódott az ujjá alakult Csongrádi Színtársulat munkájába is, s tehetségével lendületet adott a társulat munkájához, amely ezáltal már nem csak prózai darabokat, hanem zenés játékokat is be tud mutatni az érdeklődőknek.

 

Az ünnepi testületi ülés után dr. Vekerdy Sándor, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége helyi szervezetének elnöke, Csongrád díszpolgára meggyújtotta az emlékezés gyertyáját, majd 1 perces néma felállással adóztak azok emlékének, akik résztvevői voltak az 56-os eseményeknek, de ma már nincsenek közöttünk.

Gyertya Gyertya

Ezután Bedő Tamás ünnepi beszédében idézte az 1956-os eseményeket. Emlékeznünk kell arra az időszakra, de nem úgy, ahogyan a történelemkönyvek megírták, hanem bele kell élni magunkat az akkori hétköznapokba, amikor jegyre lehetett élelmiszert vásárolni, alacsony fizetésekért robotoltak az emberek a gyárakban, a földeken búza helyett gyapotot kellett termelni, és esténként a rádióban hallgathatták az emberek, amit megengedtek, hogy hallgassák. A diktatúra úgy gondolta, hogy övék a jelen, átírhatják a múltat és ezáltal meghatározhatják a jövőt, de 1956. október 23-án egyértelművé vált, hogy a magyarok szabadságot akarnak. Egyet akart Nagy Imre és Mindszenty József, egyet akart főváros és vidék- emelte ki a polgármester. A november 4-i, Apró Antal és Kádár János által jegyzett kiáltvány nyomán ezrek vesztették el életüket, szabadságukat, tízezrek kényszerültek elhagyni hazájukat. Ma már egyértelmű, hogy hiába gondolták egyesek úgy, hogy övék a jelen és átírhatják a múltat, a jövő a miénk – zárta gondolatait Bedő Tamás.

Az ünnepi műsort a Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolájának növendékei és tanárai adták.

Az ünnepség után a Szentháromság téri park sarkán álló 56-os emlékműnél helyezték el az emlékezés koszorúit a város vezetői, a képviselő-testület tagjai, iskolák, intézmények és a Nagyszalontáról és Nagyváradról érkezett, Csongrádon ünneplő delegáció tagjai.

ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
ünnepség
navigate_before
navigate_next

Vélemény, hozzászólás?