Kiemelt hírek Szentes

Eb összeírás Szentesen

Szentesen, július és augusztus hónapokban eb összeírást tartanak. A részletek itt olvashatók, a felhívás mellett, az adatlapot és annak kitöltési útmutatóját is megtalálja.

                                                                                         

                                                                                        Ebösszeíró adatlap 2018.

                                                                           (A kérdőívet ebenként kérjük kitölteni!)

 

 1. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok
 2. Az eb tulajdonosának neve: ……………………………………………………………………………………………….

címe:………………………………………………………………………………………………

 1. Az eb tartójának neve: ……………………………………………………………………………………………………..

lakcíme: ………………………………………………………………………………………………….

telefonszáma: …………………………………………………………………………………………..

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………

 1. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:

Az eb fajtája/ fajtajellege: …………………………………………………………………………………………………………

neme: ………………………………………………………………………………………………………………………..

születési ideje: …………………………………………………………………………………………………………….

színe:…………………………………………………………………………………………………………………………

hívóneve:……………………………………………………………………………………………………………………

tartási helye:………………………………………………………………………………………………………………..

 • A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:
 1. Transzponderrel (mikrochippel) ellátott eb esetén

A beültetett transzponder sorszáma:……………………………………………………………………………………….

a beültetés időpontja: …………………………………………………………………………………………………………

a beültetést végző szolgáltató állatorvos nevét: ………………………………………………………………………..

kamarai bélyegzője száma: ………………………………………………………….

 1. Ivartalanított eb esetén

Az ivartalanítás időpontja: …………………………………………………………………………………………………..

az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos neve:…………………………………………………………………….

kamarai bélyegzője száma:……………………………………………………..

 1. Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén

Az útlevél száma:………………………………………………………………………………………………………………

az útlevél kiállításának időpontja: …………………………………………………………………………………………

az útlevelet kiállító szolgáltató állatorvos nevét:……………………………………………………………………….

kamarai bélyegzője száma:………………………………………………………..

 1. Az eb oltására vonatkozó adatok:
 2. 1. Az eb oltási könyvének száma:……………………………………………………………………………………………..

az oltási könyvet kiállító szolgáltató állatorvos neve:…………………………………………………………………

kamarai bélyegzője száma:…………………………………………………..

 1. Az eb utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:………………………………………………………………

a veszettség elleni védőoltás során használt oltóanyag:……………………………………………………………….

az oltóanyag gyártási száma:………………………………………………………………………………………………..

az oltást végző szolgáltató állatorvos neve:………………………………………………………………………………

kamarai bélyegző száma:…………………………………………………………………..

 1. Egyéb adatok( veszettség, veszélyes eb)
  1. A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:

megfigyelt                        nem megfigyelt *

Megfigyelt eb esetén, annak kezdő időpontja:…………………………………………………………………………..

időtartama:………………………………………………………………………………….

 1. 2. Az eb veszélyessé minősítve: igen                     nem*

Ha igen, veszélyessé minősítésének időpontja:…………………………………………………………………………

 

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a kitöltött nyomtatványhoz!

 

Kelt.: ………………………………., 2018. ………. hó ……….nap

 

 

 

……………………………….                                         ………………………………………………..

Név                                                                                    Aláírás

 

*a megfelelő választ kérjük megjelölni

 

Kitöltési Útmutató

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.

Ha elveszett az okmány: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat-útlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.

Tájékoztató

Tisztelt Ebtartó!

 

Szentes város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy Szentes Város Önkormányzata (az ebösszeírás adatai alapján) jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, egyetlen célja a törvényi előírásnak megfelelő nyilvántartás létrehozása.

 

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 110. szobájában, illetve letölthetők a www.szentes.hu honlapról, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal  110. szobájába (telefonszám: 63/510-334).

 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának végső határideje: 2018. szeptember 15.

 

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket magánállatorvosnál megjelöltetni.

 

Amennyiben Szentes város közigazgatási területén nem tart ebet, illetve nincs a tulajdonában eb, ezt az adatlapot nem kell kitöltenie.

 

(A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §, 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 42/A. §)

 

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Vélemény, hozzászólás?