Kiemelt hírek Szentes

Egybeolvad(hat) a múzeum és a művelődési központ

A Szentesi Önkormányzat január 31-én a Városháza dísztermében tartotta meg ez évi első soros ülését. Az időpont történelmi volt: 1849. január 31-én alakult meg Szentes rendezett tanácsú szervezete, azaz első alkalommal lettek választott képviselői (102!) a városnak, az első polgármester Boros Sámuel lett.

A mai képviselők – 170 év múltával – összesen 15 napirendi pontot tárgyaltak meg. Néhány, szóban felvetett interpelláció után Horvát Zoltán (Pálmások Szövetsége) új képviselő letette az esküt, majd a következő napirendi pontnál már megválasztották a Városrendezési-, Fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága tagjának. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont NKft ügyvezetőjének, Kocsis Lászlónak a megbízását ez év december 31-ig meghosszabbították.

Horvát Zoltán (háttal) átveszi a megbízó levelet.
Kocsis Lászlónak a megbízását meghosszabbították.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt követően  a képviselők meghatározták a város különböző részein lévő telkek, ingatlanok értékeit, a lejárt értékesítési árakról újbóli döntést hoztak.

Az ülésen együtt tárgyalták a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, valamint a 2019. évi költségvetési támogatási igényüket. A megállapodást áttekintették és változatlan tartalommal hagyták jóvá. Az idei büdzséből igényelt, nagyobb összegről szóló kérelmüket a testület nem támogatta.

A Sportközpont vezetőjének 5 éves munkájáról szóló beszámolót is megvitatták a képviselők, egy-két kisebb gondot, feladatot megjelöltek, de összességében dicsérték az ott dolgozók munkáját.

Még a tavalyi év végén vállalkoztak arra, hogy a képviselő-testület megalkotja (2013 után ismét) az állattartásról szóló rendeletet. Egy összetett jogszabályozásról van szó, hiszen például a haszonállatokra vonatkozóan helyi rendeletet nem hozhatnak, legfeljebb a kerti kedvencekre. A másik tény: az állattartást a helyi önkormányzat nem tilthatja meg. A harmadik tény ebből is fakad: a szomszédok között gyakran felmerülő. állattartással összefüggő vitákat leginkább a bíróságokon lehet megoldani.

Többek között ezek nyomán határoztak úgy, hogy az előterjesztést „első olvasatnak” tekintik, és várják ez ügyben a lakossági véleményeket, javaslatokat – 15 napon belül.

A szociális ellátásokról szóló rendeleteket, ennek keretében intézményi térítési díjakat is módosítottak a képviselők. Van olyan szociális intézmény, ahol nem emeltek, másutt pedig a növekedés minimális.

A képviselők felülvizsgáltatták a szentesi közterületi játszótereket (21-et) és a összegezték a fejlesztési lehetőségeket. Ez utóbbira 8 helyszínt jelöltek meg.

A képviselőtestület állást foglalt a Szentesi Művelődési Központ és a Koszta József Múzeum összevonása tárgyában. Az előterjesztők úgy gondolják, hogy a Művelődési Központ 2019. április 1-től olvadjon be a Koszta József Múzeumba.

A többségében baloldaliakat tömörítő képviselők csoportja azt javasolta, hogy az anyagot tekintsék vitaindító iratnak. Az ebben a frakcióban helyet foglalók szerint komoly üzenete van annak, hogy a város kulturális életét meghatározó, nagy múltú Szentesi Művelődési Központ vezetői posztjára már többször kiírt pályázatra nem jelentkezik senki. Szakmailag több problémát is jeleztek. Továbbá kifogásolták az elnevezést is: Koszta József Múzeum és Művelődési Központ.

A jobboldali frakció pedig azt mondta, hogy ne tekintsék vitaindítónak ez egy kész, átgondolt és kidolgozott előterjesztés, dönteni kell benne.

Megszületett a „megosztott” döntés: összevonják az intézményeket, a beterjesztett új Alapító okiratot és az új Szervezeti Szabályzatot.  Ezt az előterjesztést megküldik a szakminisztériumnak, hogy véleményezze.

A tanácskozás zárt üléssel fejeződött be.

Vélemény, hozzászólás?