Hírek Kiemelt hírek Szentes

Elbúcsúztak tisztelői Kruzslicz Páltól

Szentes város elmúlt közel ötven évének kulturális életében jelentős szerepet betöltő Kruzslicz Páltól január 12-én az Ifjúsági Ház zsúfolásig megtöltött Pódiumtermében vettek búcsút tisztelői: családtagok, a város vezetői, helyi gazdasági cégek vezetői, munkatársai, barátai, ismerősei.

A család és a Szentesi Művelődési Központ szervezésében lezajlott eseményen a népművelőről, az újságíróról és a helytörténészről emlékeztek.

Elsőként Szurmik Zoltán, a Horváth Mihály Gimnázium pedagógusa részletesen ismertette az életének 70. évében elhunyt kulturális szakember, tevékenységben igen gazdag pályáját.

Ezt követően a kolléga, a barát, a pályatárs Oltyán Lajos idézte vissza Kruzslic Pállal átélt kapcsolatát. Kiváló, kreatív, nagy munkabírású, széles társadalmi kapcsolatokkal rendelkező, lehetetlen nem ismerő emberről beszélt.

Mészáros Júlia a méltatásban kitért arra, hogy amíg hivatali felettese volt sokat vitatkoztak, amikor elment nyugdíjba, akkor, mint barátként is sokat vitatkoztak. Mindeközben mindig csak a kulturális élet értékeinek megtartásai és emelése lebegett szemük előtt. Beszélt fanyar humoráról, elegáns tárgyaló partneri modoráról.

Beszédeikből egy-egy rövid részletet itt megtekinthetnek:

 

Labádi Lajos, a helyi levéltár egykori vezetője az együttműködésük kezdeteiről, alakulásáról, valamint Kruzslicz Pál jelentős helytörténeti munkásságáról szólt.

Kiss Ernő a Csongrád megyei népművelők nevében vett búcsút a 2017. december 26-án meghalt társuktól. Különös egyéniségével, közvetlenségével egy-két évtized alatt családiassá tette a megyében dolgozó népművelők kapcsolatrendszerét.

Varróné Szabó Ildikó, a Művelődési Központ igazgatónője megköszönte a sok „vissza-segítést”, saját és munkatársai nevében búcsúzott elődjétől.

 

Ezt követően kötetlenül, kisebb csoportokban, de még mindig a nagy-hatású kulturális szakemberről folyt a beszélgetés.

Végezetül egy rövid – egykori – interjú részlet Kruzslicz Pállal, az általa kezdeményezett, és szeretett aktfotó kiállítás kapcsán kérdeztük:

 

 

Vélemény, hozzászólás?