Kiemelt hírek Szentes

Elfogadták az idei költségvetést, és személyi kérdésekben is döntöttek

A Szentesi Önkormányzat február 28-án, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében tartotta meg idei 2. soros ülését, amelyen összesen 21 napirendi pontot tárgyaltak (egyet, a Szentesi Élet Kft. 2020.évi üzleti tervét levették a napirendről).

Szabó Zoltán Ferenc polgármester szóbeli tájékoztatást adott a két ülés között történtekről, majd az írásbeli interpellációkra adott válaszok elfogadása következett. A képviselők az általuk javasolt feladatok elvégzését, megvalósítását elfogadták. Ezek közül egyet kiemelünk: a jövőben megteremtik annak feltételét, hogy a gyermekétkeztetésért az eddigi szokott befizetőhelyeken bankkártyával is lehessen teljesíteni.

A tanácskozás előtt egyperces néma felállással emlékeztek a nemrégiben elhunyt Gránicz Pálra, a helyi Polgárőrség egykori vezetőjére.

A képviselők személyi kérdésekben is döntöttek.
A Szentes Városért Közalapítvány kuratóriumában (elhalálozás miatt) megüresedett egy hely, ennek betöltésére, illetve a kuratórium vezetésére Mihály Bélánét kérték fel. A nyugalmazott Művelődési Iroda vezetőt egyhangúlag bízta meg a testület az elnöki teendők ellátásával is.

Mihály Béláné

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft. ügyvezetői állására pályázatot írt ki az önkormányzat. Erre 16-an adták be jelentkezésüket, közülük 14-en meg is jelentek a pályázat végső elbírálását végző képviselő-testületi ülésen. Mind a 14-en szót kaptak, és 3-3 percben elmondhatták vezetői elképzeléseiket.

Képgaléria a jelentkezőkről:
https://www.facebook.com/pg/szentesigyors/photos/?tab=album&album_id=3586828608054937

A pályázatokkal kapcsolatban a képviselők kérdést nem tettek fel, véleményt nem mondtak, hanem a Sportbizottság 5 személyre leszűkített javaslatáról szavaztak.

Ennek során egyértelműen dr. Kerekes Valériát, az Üdülőközpont eddigi gazdasági vezetőjét javasolják ügyvezetőnek, amikor (rövidesen) erről tárgyal majd a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft. taggyűlése.

dr. Kerekes Valéria

Ezt követően a képviselők részletesen tárgyaltak a Szentes Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, megismerték a Pénzügyi Bizottság és Közalkalmazotti Érdekegyeztető Fórum véleményét, valamint a Független Könyvvizsgálói jelentést a 2020.évi költségvetésről.

Szabó Zoltán Ferenc polgármester szóbeli kiegészítésének néhány fő gondolata:
¤ három hónapos munka előzte meg a tervezet előkészítését, a város vezetője megköszönte az abban résztvevők munkáját.
¤ 7,7 milliárd forint a büdzsé fő összege. Működésre 5,2 fejlesztésre 2,5 milliárd forintot terveztek.
¤ alapkérdés: az intézmények (14) működésének zökkenőmentes biztosítása
¤ a fejlesztések közül kiemelte a Tóth József színházterem és vigadó (áthúzódó) befejezését; a Rákóczi utcai fedett piac újra tervezését és befejezését; a közlekedési fejlesztéseket (körforgalmak és a Kiss Zsigmond utca (a híddal) ’rendezése’.
¤ ígéretükhöz híven külön költségvetési sorban foglalkoznak a külterületekkel (Magyartés, Lapistó és Kaján), illetve terveztek be forrásokat.
¤ az előző évhez képest emelkedett a sportra és a turisztikára szánt pénzösszeg.
¤ megköszönte a helyi cégeknek az iparűzési adón keresztüli támogatásukat (különösen annak a 9 helyi cégnek, akik a hazai TOP 100-ban is benne vannak).

Gyakorlatilag támogató vélemények hangzottak el kérdések, illetve a vita során, egy hozzászólás (Antal Balázs Tibor) kifogásolta a fejlesztések szűkösségét, „mozgókar költségvetésnek” (is) nevezte. Mások (pl. dr. Rébeli Szabó Tamás) saját korábbi felvetésük megvalósulását fedezték fel a tervek között, még új kérést is „be tudtak fogadni”: a Jövőnkért Néptáncegyüttesnek az ülésen elhangzott javaslat alapján (Kovács János) szavaztak meg forrásokat.

A Pénzügyi Bizottság elnöke (Móra József) a grémium és saját nevében is jónak tartotta az előterjesztést, elfogadásra javasolta, és megköszönte az előkészítők munkáját.

A költségvetést 11 igen 1 nem és 3 tartózkodás mellett fogadták el.

A képviselők két előterjesztést is megvitattak, amelyben utasítják az önkormányzati tulajdonú Szentesi Városi Szolgáltató KFT ügyvezetőjét, hogy jelenjen meg (vagy a képviselője) a Helyi Akció Csoport (HACS) ülésein, és azon az önkormányzat delegáltjával azonos álláspontot képviseljen, illetve szavazzon.

A másik előterjesztés arról szólt, hogy utasítják Szentesi Városi Szolgáltató KFT ügyvezetőjét, hogy március 3-ig számoljon be az egyik pályázaton nyert feladat jelenlegi állásáról, az ahhoz kapcsolódó szerződéskötéseiről. Bejelentették, hogy ezt a március 5-én 15 órakor tartandó rendkívüli testületi ülésen fogják megvitatni.

A képviselőtestület tárgyalt még – többek között – a 2020-2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok feltételeinek és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról; egy LEADER pályázat benyújtásáról a közösségi rendezvények szervezésének támogatására; meghatározott önkormányzati tulajdonú részvények értékesítéséről, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.

Képgaléria az ülésről:
https://www.facebook.com/pg/szentesigyors/photos/?tab=album&album_id=3587004588037339

Vélemény, hozzászólás?