Hírek Kiemelt hírek Szentes

Elindult a közös gondolkodás a zártkertek ügyében

Hazánkban egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a zátrkertekben folyó munkáknak, amit az is jelez, hogy egyre több pályázatot írnak ki a kormányzati szervek, azok szakhatóságai, hogy sokrétű fejlesztésekbe vonják be a kerttulajdonosakat.
Egy ide kapcsolódó programot szerveztek augusztus 12-én Szentes, Sárgaparton (19803. Hrsz.), hogy ez ügyben Szentesen elinduljanak a kedvező folyamatok.
A kétórás rendezvényen Kotymán László kerttulajdonos mutatta be a sárgaparti zártkertek történetét. Ezt követően kötetlen beszélgetés kezdődött az élelmiszertermelés jelentőségéről, a közösség építésről fontosságáról.
Takács Gábor főépítész a Közös Önkormányzati Hivatal képviseletében mondta el a gondolatait, majd Tóth Sándorné a Kertbarátok Köre képviseletében arról beszélt, mit tudnak tenni, segíteni a már közösségbe tömörült kertészek, kerttulajdonosok.
A program keretében, a közelben találahtó Wikfild K9 Egyesület pályáján, kutyásbemutatót tartottak az egyesület tagja, és még a Szentesi Egészségfejlesztési Iroda szüréseket végzett.
A program megvalósításában a “Simon Alma rendezvényszervezés” nyújtott nagy segítséget.
A zártkerti rendezvény előzménye, háttere (a beszélgetés is e témák körül zajlott):
A hagyományos zártkerti gazdálkodás újraindítása kiemelt jelentőséggel bír a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásában, a helyi lakosság önellátási, öngondoskodási, élelmiszer-előállítási feltételeinek javításában. A Zártkerti program a térségfejlesztési, valamint kulturális célok mellett a vidéki emberek értékmegőrző, jövedelemteremtő képességének fokozását is támogatja.
A fejlesztés közvetlen célja a Szentes, Sárgaparton lévő 19803. hrsz-ú ingatlanon fekvő földút felújítása, az ott található zártkertek elérhetőségének javítása érdekében, valamint kapcsolódóan csapadékvíz tárolására szolgáló kb. 50 m3-es csapadékvíz tároló vízilétesítmény kialakítása.
Tekintettel, arra, hogy a város bel- és külterületén is több kiskerti, zárkerti terület található, jelen fejlesztés távlati célja hozzájárulni a szentesi zártkertként használt területek infrastrukturális fejlesztéséhez. Az Önkormányzat célja, hogy a belterületi utak mellett folyamatosan fejlessze a külterületén lévő utakat is, amelyek hozzájárulnak a város jelentős agráriumának fejlesztéséhez.
A zártkertek elérhetőségének fejlesztésével a cél a külterületek használatának fenntartása, a parlag területek növekedésének megakadályozása, a helyi ingatlanokon meglévő genetikai sokféleségnek a megőrzése is.
A fejlesztést indokolja továbbá, hogy Sárgaparti zártkertek elérhetőségének fejlesztésével segíthető a külterületek használatának fenntartása, ösztönözni lehet a tájszerkezeti egységek gazdasági hasznosítását, a parlag területek növekedésének megakadályozását.
Rendkivül fontos a természet erőforrásainak, értékeinek megtartása, kímélése, valamint az, hogy mindenki asztalára minél több valódi ÉTEL (gyümölcs, zöldség, tojás, hús) kerüljön.
Ezért:
• Könnyen, kevés energiával fenntartható kerteket tervezzünk, építsünk.
• A lehető legnagyobb mértékben hasznosítsuk a területre hulló esővizet.
• A megfelelő növényválasztással minimalizáljuk a vegyszerek használatát.
• Amennyiben lehetséges, a területen található anyagokat újra használjuk.
• A kivitelezés során a talajélet és vizeink védelme érdekében alapvetően természetes talajjavító anyagokat használunk (komposzt, marhatrágya, mikroorganizmus készítmények, gyökéritató)
• Mindezt úgy tesszük, hogy eközben a kert stílusa az épített és természeti környezethez, valamint a megrendelő igényeihez leginkább alkalmazkodjon.

Vélemény, hozzászólás?