Hírek Kiemelt hírek Szentes

Elismerések a városi ünnepségen

A szentesi képviselő-testület két éve döntött úgy, hogy a város legmagasabb szintű elismeréseit nem október 23-án, hanem a március 15-i Nemzeti Ünnepünkön adják át. Ugyancsak két éve már, hogy a város fő terén kapják meg az elismerésüket az érintettek. Az idén is így történt Szentesen, március 15-én, a Kossuth téren rendezett városi ünnepségen osztották ki a kitüntetéseket.  

Szentes Városért Emlékérem elismerésben részesült:

== A Jövőnkért Néptáncegyüttes – szakmai elismeréseikért és színvonalas előadásaikért érdemelte ki a címet.

Bagi Ferenc, az együttes művészeti vezetője vette át a díjat

Az Alapfokú Művészeti Iskola 1999 óta foglalkozik a tánc, a képzőművészet és a színjáték iránt érdeklődő gyerekekkel, fiatalokkal.

Az egyik legnépszerűbb tanszak a közel háromszáz szentesi gyereket foglalkoztató néptánc, melynek művészeti vezetője, koreográfusa Bagi Ferenc. Az együttes célja a népi hagyományok ápolása, a kelet-közép európai népek táncainak bemutatása.

A Jövőnkért Néptáncegyüttest szentesi és tiszaalpári gyerekek alkotják. A lelkes közösséget a néptánc szeretete és a nagyszerű légkör tartja össze.

Az igen rangos Vécsey-Vásárhelyi Néptánc és Népdaléneklési versenyen a szakértő zsűri legnagyobb elismerését vívták ki.

Színvonalas előadásaikkal rendszeres szereplői a városi rendezvényeknek. Számos helyen léptek már fel, sőt külföldi útjaikon is népszerűsítik Szentes városát. Az iskola rendezésében évente sor kerül a néptánc gálára, ahol bemutatják tudásukat a fiatalok.

Előadásaik nagy sikert aratnak, fellépéseiket számos szakmai elismerés övezi.Az együttes színvonalas működésének köszönhetően a néptánc is beírta magát Szentes város történetébe.

 

== Szentes Város Képviselő-testülete Szentes Városért Emlékérmet adományozott Szentes Város Fúvószenekarának – a település kulturális életében közel három évtizede betöltött tevékenységükért.

(j.) Mihály Béla karnagy vette át a díjat

Szentes Város Fúvószenekara 1990-ben alakult újjá. A jelenleg működő fúvószenekar a szentesi Zenebarátok Egyesülete keretein belül működik a Bárdos Lajos vegyeskarral közösen. Fennállásuk óta sok szép siker kapcsolódott az együttes szerepléseihez, több versenyen, fesztiválon előkelő helyezést értek el. Többek között: 1992-ben Aranydiplomát, 1999-ben Kiemelt arany fokozatot, 2001-ben Lengyelországban Nagydíjat, 2002-ben Zentán Nívódíjat, 2008-ban és 2017-ben ugyancsak Kiemelt arany minősítést szereztek.

Fontosnak tartják az utánpótlás nevelést, motiválják a fiatalokat arra, hogy értékvesztett világunkban zenéljenek. Repertoárjukban a magyar történelmi indulóktól a klasszikus átiratokon keresztül a kortárs komoly- és könnyűzenéig szinte minden stílus megtalálható. A zenekarnak évente átlag 25-30 hazai és külföldi fellépése van.

A zenekar karnagya közel három évtizede Mihály Béla. Jelenleg több karnagy is segíti munkáját: Lévai György, Pakó Attila, Várkonyiné Mihály Erna.

Szentes Város Fúvószenekara közel három évtizede fontos szerepet tölt be Szentes város kulturális életében. A városi rendezvények elmaradhatatlan szereplői.

 

== Szentes Városért Emlékérmet kapott Dr. Lantos Ferenc egyetemi docens – a kutatásaiban elért eredményei és a Studium Generale programban nyújtott tevékenységéért.

Dr. Lantos Ferenc azon dolgozik, hogy a magyar fűszerpaprika és a szentesi étkezési paprika termesztése és nemesítése a saját hazájában újjászülessen, és a paprikakutatások eredményei a humán gyógyászatban alkalmazhatóvá váljon.

Lantos Ferenc a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának docense, agrokémiai, kertészeti ismereteket oktat. Kutatóként azonban a neve országunk határain túl is egyre ismertebb. Kutatásai a fűszerpaprika termesztés és hasznosítás területeire irányulnak, hosszú ideje vizsgálja a szentesi cseresznyepaprikát, illetve az ilyen alanyra oltott étkezési paprikát. Évek munkája után alakult ki az a meggyőződése, hogy a mezőgazdaságban elért eredményeit az orvosok a humán gyógyászatban is alkalmazhatnák. Véleménye szerint a paprika csípősségét eredményező anyag, a kapszaicin – amelyet már jelenleg is nagy energiával vizsgálnak a világ tudósai – komoly szerepet kaphatna a rák gyógyításában.

A Studium Generale tehetségtámogató program aktív tanára, aki a kutatómunka fortélyaival ismerteti meg a diákokat. Elsősorban azt szeretné megtanítani számukra, hogyan kell a diplomamunkát elkészíteni. A diákok rendszeresen részt vesznek a kutató diák konferencián, 2016-ban a Kárpát-medencei döntőn köztársasági elnöki emlék oklevelet kaptak és 2016 szeptember 23-án az isztambuli egyetemen voltak, ahol angol nyelvű prezentációt tarthattak.

 

 

 

 

== Szentes Városért Emlékérem elismerésben részesült Kovács István vezérőrnagy, nyugalmazott parancsnok – katonai munkássága és a szentesi katonák megbecsülésének kivívásában végzett tevékenységéért.

 

Kovács István vezérőrnagy, a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár nyugalmazott parancsnoka mindig is imádta a technikát. Első nekirugaszkodásra nem műszaki akart lenni, hanem repülőgép-szerelő. Másodikként a harckocsizók álltak közel a szívéhez.

A honvédség iránti vonzalma mindig töretlen volt. Orosházán, a tiszthelyettesi iskolába polgári technikus tanárt kerestek. (1980-ban végezte el a Kossuth Lajos Katonai Főiskola pedagógiai szakát.) Föl is vették. Onnan jelentkezett tartalékos tiszti tanfolyamra. Orosházán tartalékos alhadnagy, majd továbbszolgáló tiszt, szakaszparancsnokként ’91-ig szolgált ott. Amikor a szentesi pontonos hídász ezredet, a csongrádi műszaki ezredet és az orosházi, akkor már műszaki technikai ezredet összevonták, Szentesre vezényelték.

Három helyőrségben szolgált: Orosházán, Szentesen és egy évet Oku-csányiban, a magyar műszaki kontingens parancsnokaként az SFOR-ban. Katonai pályája egyik legszebb részének tartotta azt az időt. Huszonhét nemzet katonái vettek részt a műveletben. 2001. szeptember 1-jével beiskolázták a Nemzetvédelmi Egyetem vezérkari tanfolyamára. 2003. február 13-án vette át a parancsnokságot előbb megbízással, majd szeptember 1-jével kinevezték a dandár élére. 2006 júliusában vonult nyugdíjba. Számos elismerést vehetett át, többek közt a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjét, A Haza szolgálatáért érdemérem bronz, ezüst és arany fokozatát, a Csongrád Megyei Közgyűlés Alkotói Díját.

 

== Szentes Város Képviselő-testülete (posztumusz) Szentes Városért Emlékérmet adományozott Dr. Szabics Imre részére, aki életművével öregbítette Szentes hírnevét. (Sajnos saját készítésű, archív fotónk nincs, az elismerést lánya vette át.)

 

Szabics Imre 1942-ben született Szentesen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Eötvös-kollégistaként szerzett diplomát francia-orosz szakon 1965-ben. 1965–1966-ban a párizsi École Normale Supérieure és a poitiers-i Centre de Civilisation Médiévale ösztöndíjasa volt. 1966-tól 2012-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott az ELTE Francia Nyelv- és Irodalom Tanszékén gyakornokként (1966–1967), tanársegédként (1967–1973), adjunktusként (1973–1980), docensként (1980–1997) majd 1997-től egyetemi tanárként. 1986 és 1990 között másodállásban a JATE Francia Tanszékének vezető tisztét is betöltötte. Oktatási és kutatási területei a francia nyelvtörténet, a középkori francia és okcitán retorika és poétika, a lovagi epika, valamint a trubadúrköltészet voltak.

Kandidátusi értekezését 1979-ben  készítette el, mely 1983-ban könyv alakban is megjelent. Akadémiai doktori disszertációját 1996-ban védte meg.

Tanárként arra volt kíváncsi, hogy mit tud a diák, nem pedig arra, hogy mit nem tud. Sok tanítványa az ő hatására kezdett elmélyülten foglalkozni a középkori francia irodalommal.

Munkásságáért 1989-ben a francia kormány Chevalier des Palmes Académiques kitüntetésben részesítette.

Dr. Szabics Imre gyermekei az elismeréssel járó összeget a Horváth Mihály Gimnáziumnak ajánlották fel.

 

== Szentesi Zöldi László újságírónak szakmai munkásságáért, Szentes város hírnevének növeléséért és közéleti szerepvállalásáért Szentes Városért Emlékérmet adományozott a képviselőtestület.

Archív kép (Külföldön tartózkodott a díjazott.)

Szentesi Zöldi László Szentesen született, mindig büszkén hirdette szentesi származását.

Szentesi Zöldi László szerkesztő-riporterként és újságíróként dolgozott a Magyar Televízióban (1993-tól a Panorámánál), a Duna Televízióban, a Magyar Nemzetnél és a Magyar Hírlapnál. Jelenleg a Magyar Demokrata főmunkatársa.

1999 óta néprajzi, történelmi, külpolitikai tárgyú könyvei jelentek meg. Érdeklődik a gasztronómia iránt, székely és török szakácskönyvet is írt.

Művei: Rózsa Sándor (1999), Rózsa Sándor – legenda és valóság (2006), Nagy magyar betyárkönyv (2009), Vörösterror Szolnokon (2011), Székelyföldi vendégség (2012)

 

== Szentes Város Képviselő-testülete MÉSZÁROS ZOLTÁN részére SZENTES VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet adományoz szakmai munkájáért, a város iránti elkötelezettségéért.

Mészáros Zoltán munkásságát dr. Horváth György méltatta. Ebből következik most egy részlet:

 

A méltatást egy idézettel fejezte be dr. Horváth György: „Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának, és ezáltal az emberiségnek” (Széchenyi István)

A díjakat Szirbik Imre polgármester adta át.

 

Vélemény, hozzászólás?