Kiemelt hírek Szentes

Fejlesztések –  az építési szabályzat módosításával

Szentes Város Önkormányzata módosítani kívánja a város településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát három – a város gazdaságát érintő – témában, valamint a biológiai aktivitás fenntartása érdekében egy erdő terület kijelölését is tervezik:

* Legrand Zrt. telephelyén a vasút melletti területen naperőmű elhelyezésének érdekében övezeti

átsorolás.

* Hungerit Zrt. telephelyén, a volt Tüzép telken raktárépület elhelyezésének érdekében a zöldfelület

kijelölt helyének módosítása.

* Partiz 2000 Kft. meglévő telephelyének fejlesztése érdekében az Ilona-parton a 7701/32 hrsz.-ú

ingatlan övezetének átsorolása.

* Erdő terület kijelölése a korábbi libatelephez és a Kurca 2. zsiliphez vezető út északi oldalán.

 

Mivel  a 2007-ben elkészült településszerkezeti terv és a 2009-es helyi építési szabályzat érintett részeit a tervezett fejlesztés érdekében módosítani szükséges, ezért a fenti kérdésekben – a jogszabályokban leírtaknak megfelelően –  lakossági fórumot tartottak  július 6-án a Szentes Szecessziós Ház kávézó helyiségében.

Sajnos az érintett cégek képviselőin kívül lakosok nem jelentek meg a fórumon, így senki nem élt a véleménynyilvánítás lehetőségével.

Ugyanakkor a tervezett változtatásokkal kapcsolatban észrevételekkel, javaslatokkal még 2020. július 14-ig élhetnek a következő kapcsolati lehetőségeken (ahol a dokumentáció is megtekinthető):

– a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján (ügyfélfogadási időben)

–    postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.)

– a város honlapján keresztül (http://www.szentes.hu)

Az észrevételben meg kell jelölni:

  • a véleményezési eljárás tárgyát /melyik módosítás/,
  • a szervezet (gazdálkodó-, civil-, egyház) esetén a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési

címét, telefonszámát és e-mail címét,

  • természetes személy esetén nevét, lakcímét, e-mail címét!

Wittek Krisztina, a város főépítésze azt is elmondta, hogy ezekről a módosítási tervekről egyszer már tárgyalt a képviselőtestület, július végén pedig döntést hoznak az ügyekben.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?