Kiemelt hírek Szentes

Felavatták Szentes két új emlékhelyét

A nemzetünk függetlenségéért életüket áldozott hősök emléke előtt tisztelegtek az aradi vértanúk újonnan kialakított emlékhelyénél, és vitéz Vastagh György ezredes mellszobra felavatása és megszentelése alkalmával, október 5-én Szentes lakói és a helyőrségben állomásozó műszaki ezred katonái.

Az ünnepségen részt vett Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Vastagh Györgyné, az 1944-ben hősi halált halt ezredes fiának özvegye, dr. Tóth Flórián, a Csongrád megyei Kormányhivatal Szentes Járási Hivatalának vezetője, dr. Demeter Attila, Szentes alpolgármestere és Antal László ezredes, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred parancsnoka is.

A két új emlékhelyen, és vitéz nemes alsótorjai Vastagh György ezredes mellszobránál hajtottak fejet a hazánk szabadságáért küzdők önfeláldozó bátorsága és elszántsága előtt a nemzeti gyásznaphoz kapcsolódó városi megemlékezés résztvevői Szentesen.

A Damjanich-iskola udvaráról áthelyezett, a Hősök erdejében újonnan kialakított, az aradi vértanúk tiszteletére állított kopjafáknál Szirbik Imre, Szentes polgármestere idézte fel az aradi vértanúk hősiességét, mártírhaláluk körülményeit.

„Egy bosszúhadjárat nyitányaként, a katonákat megszégyenítő módon vették el az életüket. Hazánk függetlenségéért harcoltak, a szabadság katonái voltak valamennyien. Nemzetünknek, a magyar szabadságnak lettek ők fénylő csillagai.

Ezt az emlékhelyet évekkel ezelőtt a szentesi diákok állították, most viszont új helyen, a laktanya mellett, a ma katonái, a haza védelmére elkötelezett fiatalok előtt áll. Városunk emlékezetét, hitvallását bizonyítva az emberi tisztesség, a katonai becsület, nemzetünk szabadságvágya iránt” – tisztelgett a vértanúk emléke előtt a polgármester.

Az Aradi Vértanúk Emlékhelyénél a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola diákjai (felkészítő tanáraik: Kissné Rózsavölgyi Tímea, Vajdáné Balogh Ida) adtak emlékező műsort.

Az ünnepség a vitéz nemes alsótorjai Vastagh György ezredes mellszobránál folytatódott, ahol fejet hajtottak a hazánk szabadságáért küzdők önfeláldozó bátorsága és elszántsága előtt a nemzeti gyásznaphoz kapcsolódó városi megemlékezés résztvevői.

A szentesi hídfőért folytatott harcokban hősi halált halt vitéz Vastagh György ezredes kiemelkedő személyiségét, katonai pályafutását – Németh Szilárd honvédelmi miniszterhelyettes levelének felolvasásával – Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára idézte fel.

„Vastagh György ezredes példát mutatott az igazi magyar katonaerényből és hősiességből. S nem csupán ő, hiszen a magyar tisztek többsége katonáival együtt küzdött mindhalálig az első vonalban. Példát mutatni, hinni és harcolni a végsőkig Magyarország védelmében, a katonaerények legnemesebbike. Ahogy a 170 évvel ezelőtt kivégzett aradi vértanúk is tették: utolsó leheletükig küzdöttek a magyar ügyért, a hazáért és a szabadságért.

Egykori hőseink bátorsága, kitartó elszántsága ma is mérceként, erkölcsi zsinórmértékül szolgál számunkra. Azonban ahogy a történelem során már annyiszor, ma is ki kell állnunk, meg kell védenünk függetlenségünket, szuverenitásunkat és érvényt kell szereznünk döntési szabadságunknak. Ezzel nemcsak magunknak, de egykori mártírjainknak is tartozunk!” – tisztelgett a hősök emléke előtt levelében Németh Szilárd.

Ezt követően Vastagh Györgyné, Erdélyi Lajos helyettes államtitkár és Szirbik Imre polgármester leleplezte vitéz Vastagh György mellszobrát, Máté István és Lantos Györgyi szobrászművészek alkotását.

A szobrot Bálint Mihály hadnagy, római katolikus tábori lelkész szentelte meg.

Mind a két emlékműnél koszorúkat, mécseseket, gyertyákat helyeztek el a helyi önkormányzat, a fegyveres erők és testületek, valamint pártok és szervezetek vezető képviselői.

 

Az ünnepi megemlékezésen közreműködött a MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara, Gömöri Balázs százados vezényletével.

Képmelléklet:
https://www.facebook.com/pg/szentesigyors/photos/?tab=album&album_id=3126133194124483

(Forrás: Honvédelem.hu)

Vélemény, hozzászólás?