Hírek Kiemelt hírek Szentes

Felhívás ebtartóknak

Közzétesszük a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal közérdekű felhívását:
“Tisztelt Lakosság! Tisztelt Ebtartók!
Az elmúlt napok szomorú eseményei még inkább előtérbe hozták az ebtartók felelősségét, ezért felhívom az állattartó lakosok figyelmét a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó állatvédelmi szabályok szigorú betartására.
Az állattartó:
– a jó gazda gondosságával köteles eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni,
– köteles gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,
– köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,
– belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon vezethet, közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
– biztosítja, hogy közterületen az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
– a négy hónaposnál idősebb ebet transzponderrel (chippel) megjelölve tarthatja.
Azon állattartó részére, aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatvédelmi előírásokat megsérti a helyszínen, egy összegben kifizetendő állatvédelmi bírság kiszabására kerül sor.
Az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000,- Ft. Az alapösszeg a jogszabálysértés súlyosságától függően hatványozódik.
Ha az állattartó az állatvédelmi előírások szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, újbóli állatvédelmi bírság kiszabása mellett az állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától függően 2–8 évre eltiltható.
Állatvédelmi bírság kiszabásával egyidejűleg az állattartó a hiányosságok kijavítására kötelezhető, továbbá indokolt esetben az állatok gondozásával, a velük való helyes bánásmóddal kapcsolatos állatvédelmi oktatáson való részvételre kötelezhető, melynek költségeit az állattartó köteles viselni.
Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével tartsanak kedvtelésből állatot, és fordítsanak különösen nagy figyelmet az állat szökésének megakadályozására!”
dr. Danyi Katalin
aljegyző sk.
Lehet, hogy egy kép erről: kutya és szabadtéri

Vélemény, hozzászólás?