Kiemelt hírek Szentes

Fontos döntések az új összetételű testület első ülésén

+ Szentes területén nyolc új WIFI vételi helyszínt építenek ki
+ emelik a magánszemélyek kommunális adóját
+ nem vonják össze a művelődési központot és a múzeumot
+ új személyt jelöltek a HACS szervezetébe
+ emelik az építmény adót

Részletesebben:

A szentesi képviselőtestület ez évi 8. soros ülését november 21-én, a Városháza dísztermében tartotta meg. Az idei önkormányzati választások óta ez volt az első tanácskozása az új összetételű testületnek.
A határozatképesség megállapítása után (teljes létszám) a napirendi pontokat fogadták el, úgy, hogy az előre tervezettből egyet elnapoltak ( A közterületek elnevezésének felülvizsgálata), egyet viszont felvettek tárgyalás-sorozatba (A Kinizsi SZITE, öntözőrendszer-fejlesztéssel kapcsolatos pályázatának támogatása).

Ezután a két ülés közötti történésekről számolt be Szabó Zoltán Ferenc polgármester.
Ezúttal “csak” szóbeli interpellációkra került sor. Egyebek mellett szóvá tették:
– a szelektív hulladékgyűjtés megszüntetése (!), mert nagyon szemetes, rendezetlen a környéke
– A Nemzeti Közművek helyi intézményeiről közöljenek több információt (hol találhatók, nyitvatartási idejük stb.)
– Mivel a berekháti városrészben megszűnt az iskola és az óvoda is – szervezzék meg a roma gyerekek beszállítását az őket fogadó intézményekbe.
– ne csak a városközpontban legyen ünnepi díszkivilágítás, hanem a külső városrészekben is.
– adjanak részletesebb tájékoztatást a Dózsa Ház mellett, a Kurca partján kialakított ’kávézó” helyzetéről, jövőjéről.
Ezt követően Bakó Dániel ünnepélyesen letetette az önkormányzati esküt, mint külsős bizottsági tag.

A képviselők egyhangúan elfogadták az új Szervezeti Működési Szabályzatukat. Néhány jelentősebb változás ezen a területen:

– a hivatal neve marad: Közös Önkormányzati Hivatal, mert ide tartoznak Nagytőke hivatali ügyei is, és lehet, hogy a közeli jövőben még más telepelülés is csatlakozni kíván.
– meghatározták a jegyző és az aljegyző tartós akadályoztatása esetén a helyettesítésük módját, feltételeit.
– kisebb mértékben módosították a bizottságok hatásköreit.
– meghatározták, hogy a tanácskozási joggal meghívottak hozzászólhatnak, de csak az ülés alatt egy alkalommal, és legfeljebb 5 perc erejéig.

Egyhangúlag fogadták el a képviselők a 2022. évi munkatervüket, és ebben – erről külön szavazva – azt, hogy a díszpolgári címeket és „A városért” elismeréseket március 15-én adják át.

A szünetet követően szót kért – és kapott („három mondatot”) Bakó Dániel, mint megyei közgyűlési bizottsági tag és bejelentette, hogy Szentesnek a Tiszai kerékpárúthoz hiányzó anyagi forrásokat biztosítja a megyei közgyűlés: a Csongrád Megyei Közgyűlés új vezetése Szentes városnak „Bringázz Szentesen kerékpárosbarát fejlesztés” című projektjéhez az eredeti 325 millió Ft-os támogatási összeghez még 97.5 millió Ft-ot biztosít!

 

Hozzászólása több lett, mint három mondat, ezért a levezető elnök, Szabó Zoltán Ferenc megvonta tőle a szót, és propaganda fogásnak minősítette e ténynek a bejelentését.
Hozzátette: ő is jelen volt a döntésnél, be is akarta jelenteni, de más formában, nem a fair play szabályai szerint járt el a megyei bizottsági társa.

Ezután a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30-2013.(XII.06.) önkormányzati rendelet módosítását tárgyalták. Ez nagy vitát váltott ki. Szóbeli kiegészítésében a polgármester arra (is) felhívta a figyelmet, hogy a tervezett adóemelés a lakosoktól évi 1800.-Ft/ingatlan plusz kiadást jelent, ami havi 150.- Ft-t jelent.

Beszélt arról is, hogy ezt az adónemet utoljára 2012-ben emelte az önkormányzat, de közben jelentősen megváltoztak (romlottak) az önkormányzat anyagi lehetőségei. Jó lenne egy közös felelősségvállalást megvalósítani.

Bujdosó Tamás kérte a polgármestert, adjon tájékoztatást az önkormányzat anyagi helyzetéről, mert szerinte az nem indokolja az adóemelést. Dr. Rébeli-Szabó Tamás a vezetőváltáskor készült átadási jegyzőkönyv adatai iránt érdeklődött, mert az – szerinte – közel egy milliárdos tartalékot is jelölhet. Ő sem támogatta az adóemelést.

Móra József szerint álságos az anyagi jellegű adatkérés, mert az említett képviselő tagja volt az előző pénzügyi bizottságnak is, és ismernie kellene az önkormányzat anyagi helyzetét. Egyébként a többletadó közösségi vállalást jelent, mert a lakosoknak is van kötelessége, ráadásul a szolidaritást is ezzel fejezhetjük ki – tette hozzá. Ez a kis mértékű adóemelés is hozzájárul, hogy Szentes modern város maradhasson.

Javasolta, hogy szükség szerint, de legalább évente vizsgáljak felül az adó mértékét.

Antal Balázs Tibor a döntés elhalasztását kérte, de ezt elutasították.

Krausz Jánosné szerint a havi 150 ft-ot jelentő adóemelés csekély mértékű, és ráadásul növeli a lakosok felelősségérzetét.

11 igen, 2 nem, és 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadták, és kétévente fogják felülvizsgálni.

A képviselők módosították építményadóról szóló rendeletet, a három variáns közül a legenyhébb mértékben emelkedtek az adók.

A közterület használati díjakat is felülvizsgálták a képviselők, a cikk alatti képek között látható a végleges döntésük.

Gyermekjóléti rendelet módosítását egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület. A bölcsődei teljes napi étkezés nyersanyagnormáját 15%-al emelték meg, az óvodai, általános iskolai és középiskolai térítési díjak nem változtak.

 

A tanácskozáson az önkormányzati intézmények 2020. évi szolgáltatási díjainak megállapításával is foglalkoztak. A Családsegítő Központhoz tartozó Szigligeti Üdülőben 15-20 %-os emelést terveztek, a Dózsa Ház Közösségi Tér szolgáltatási árainak esetében nem lesz változás. A Sportközpont átlagosan 15 %-kal emeli szolgáltatási díjait. A Szentes Városi Könyvtár nem tervez díjemelést. A Koszta József Múzeum jegyár- emeléssel kapcsolatos terveit egyelőre nem támogatja a testület, újabb, jobban kidolgozott javaslatot várnak ez ügyben a közgyűjtemény vezetésétől. A Művelődési Központ mind a szolgáltatásainál, mind a bérleti díjainál, néhány esetben, kisebb mértékű emelést tervez.

A Szentesi Helyi Akciócsoport Egyesületben (HACS) eddig az önkormányzatot képviselő Antal Balázs Tibor megbízását – megköszönve munkáját – visszavonták. Helyette Kiss Csaba István alpolgármestert bízták meg ezzel a feladattal.

A képviselő-testület (11:3 arányban) úgy döntött, hogy az eddigi elképzelésekkel ellentétben nem vonja össze a Művelődési Központot a Koszta József Múzeummal. A Művelődési Központ magasabb vezetői (igazgatói) állására pedig újabb pályázatot ír ki.

Az önkormányzat az ősz folyamán uniós pályázaton 15 ezer euró forrást nyert ingyen wifi biztosítására. Ebből 5-8 helyszínen 15 adóeszközt helyezhetnek el közterületen. Az ülésen elhangzott, hogy még keresik ezeket a helyszíneket, a tervek szerint kb. négy „külterületi” és négy „belterületi” rész jöhet számításba. Az önkormányzat úgy döntött, hogy vállalja ezek működtetési költségeit. A megvalósításra 18 hónap áll rendelkezésre.

Vélemény, hozzászólás?