Hírek Kiemelt hírek Szentes

Fővárosi főügyész a Szentesi Szalonban

A Tóth József Színház által szervezett Szentesi Szalon március 28-i vendége a szentesi születésű Dr. Ibolya Tibor, a Fővárosi Főügyészség vezetője volt.
Sokan jöttek el: egykori osztálytársak, sporttársak, és természetesen a család, a rokonság. A Szebeni Zoltán által vezetett beszélgetésen először a az életpálya fontosabb állomásaira tértek ki, majd a 1907. évi dánosi rablógyilkosságra – és ami mögötte van – ügyészi szemszögből.
“Szentesi gyerek vagyok” – kezdte beszélgetést a jogász, felmenőiről már az 1800-as évek elejétől vannak írások, dokumentumok. Emlékezett a Petőfi Sándor Általános Iskolában, majd a Horváth Mihály Gimnáziumban töltött évekre.
Egyetemi tanulmányai kissé körülményesen indultak, de utána már jó tanulmányi eredményekkel abszolválta vizsgáit.
Ügyészi pályáját fogalmazóként kezdte a VI-VII. kerületben (1994.), majd végig járta a “ranglétrát”, a fővárosi kerületeket. 2005-ben nevezték ki Újpestre kerületi vezető ügyésznek. 2010-ben került a Legfőbb Ügyészség kabinetjébe, volt büntetőjogi referens, majd főosztályvezető-helyettes ügyész. 2012 július 1-től fővárosi főügyész.
Jelenleg címzetes egyetemi docensként, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kriminalisztika oktatója és a bűnügyi szakjogász képzés szakfelelőse.
Ez egyetemi tanulmányai óta kiemelt hangsúlyt fektet(ett) a kriminalisztikai tudományra, “hiszen a peres ügyek 90 %-a a kriminalisztika tárgykörébe tartozik” – mondta. Újabban a kriminalisztikatörténetbe mélyedt el, erről is már több tanulmányt írt.
Majd a beszélgetés további részébe áttértek a dánosi rablógyilkosság ügyének boncolgatásába, melynek során több, általa “felfedezett” újdonságra, új megközelítésre is kitért.
Erről többet nem is közölnénk, hiszen internetes oldalakon az ebben a témában magjelent szakmai írásai fellelhetők.
Mindenesetre: érdekfeszítő, (dokumentum)képekkel illusztrált, helyenként szenvedélyes vélemény-nyilvánítással kisért előadás részesei lehettünk.

Vélemény, hozzászólás?