Hírek Térség

Három év múlva: Csongrád-Csanád megye

Az Országgyűlés október 3-án,  14. napirendi pontként döntött „A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról”,  szóló előterjesztésről, melyet Lázár János képviselő kezdeményezett.

A következő határozat ellenszavazat nélkül fogadta el a parlament:

„…../2017. (…..) OGY határozat

a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról

  1. A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat 1. pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 95. § (4) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság megyei tagozódását jelenlegi területükkel, a megyék nevét és székhelyét a következők szerint határozza meg:]

„5. Csongrád-Csanád megye, székhelye: Szeged;”

  1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a megye névváltoztatásával kapcsolatban állapítsa meg a további jogalkotási feladatokat, és azok költségvetési forrásainak biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
  2. Ez a határozat – az 1. pont kivételével – a közzétételét követő napon lép hatályba.
  3. Az 1. pont 2020. június 4-én lép hatályba.”

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?