Hírek Kiemelt hírek Szentes

Higgy magadban – bízz magadban

A Szentes-Csongrád Rotary Club április 13-án, 18 órakor online klubülésén hozta nyilvánosságra az idei “Higgy magadban és kinyílik a világ” ösztöndíj pályázati felhívását.
Dobos Ferenc elnök köszöntötte a jelenlevőket, majd beszélt az ösztöndíj pályázat tavalyi tapasztalatairól, és az idei célokról.
Mészáros Zoltán, rotary klubtag, a projekt egyik kezdeményezője ismertette a klub történetét 2005 óta, beszélt a tevekénységükről, az eredményekről, a feladatokról. A Szentes-Csongrád Rotary Clubnak jelenleg 35 tagja van.
Ezt követően részletesen bemutatta a projektet, elmondta azt is, hogy összességében 1,2-1,5 millió forintot terveznek a díjazásra.
Az idei pályázaton terveik szerint 2 nagydíjat és 8 különdíjat osztanak ki a legrátermettebb pályázók között.
A nagydíjasok: „2021. évi Szentes Csongrád Rotary Club Ösztöndíjasa” címet nyerik el, és személyenként 150.000-150.000 forint értékű anyagi támogatásban részesülnek.
A pályázaton további 8 db különdíj kerül kiosztásra 50.000 Ft – 50.000 Ft értékben, valamint a további legjobb tíz pályázatot benyújtó diák oklevélben és 10.000 Ft értékű támogatásban részesül. Ezeken felül a szponzorok részéről további különdíjak is megítélésre kerülhetnek.
A támogatás az Ösztöndíjas által választott konkrét tanulmányok -szakmai vagy tanulmányi utak, versenyek, fesztiválok stb. – költségeire, illetve a tanulmányokhoz szükséges eszközök beszerzésére fordítható.
A Pályázaton az a Szentesen vagy Csongrádon tanuló középiskolás vehet részt, aki:
• a pályázat benyújtásakor 9-11. osztály valamelyikében tanul,
legalább egy tárgyból – a tanárai szerint – kiemelkedő, dicséretes, esetleg országos versenyeken jó helyezést ért el;
• vagy valamilyen tudományágban, művészeti területen, illetve a sportban képes, vagy képességekkel rendelkezik az átlagon felüli teljesítményre.
A Pályázat két részből áll: az első fázisban a pályázó írásos pályázati anyagot készít; a második fázisban a 20 legjobbnak ítélt pályázatot benyújtó diák online konzultáción vesz részt a Bíráló Bizottság tagjaival.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.
A klub további két címre is pályázatot írt ki:
“Szentes-Csongrád tehetséggondozó pedagógus 2021.. évben” címet kap és az Évkönyvben külön bejegyzésre kerül az a pedagógus, aki a Rotary Club Szentes Csongrád tagjainak megítélése szerint a pályázat során legtöbbet tette a sikeres lebonyolítás érdekében.
“Szentes-Csongrád tehetséggondozó iskola 2021. évben” címet kap és oklevél elismerésben részesül az az iskola, amelyik arányosan a legtöbb érvényes pályázót indítja.
További részleteket itt találhatnak az érdeklődők:

Vélemény, hozzászólás?