Impresszum

hir45.hu
Független közéleti hírportál

Alapítva: 2017

Kiadó: Csanád Média Kft.

Kiadó székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Észak utca 20.

Kiadásért felelős személy: Pongrácz Tamás ügyvezető

Főszerkesztő / felelős szerkesztő:
Kárpáti Lajos

Elérhetőség:
telefonszám: +36 30 364 24 80
email: szerkesztoseg@hir45.hu