Kiemelt hírek Szentes

In memoriam Csányiné dr. Bakró-Nagy Veronika (1954 – 2021)

Mély megrendüléssel fogadtuk a lesújtó hírt, hogy a Szentesi Közös Önkor-mányzati Hivatal nyugalmazott aljegyzője Csányiné dr. Bakró-Nagy Veronika elhunyt.
Leírhatatlan veszteség érte nemcsak az önkormányzati hivatalt, hanem városunkat is. Verácska kimagasló tudása, példaértékű empátiája, lelkiismeretes személyisége örök nyomot hagy mindannyiunkban. Életét teljes mértékben a köz szolgálatának szentelte.
Szegeden a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi doktori oklevelet szerzett, a jogi szakvizsgát 1994-ben tette le. A Szentes Városi Tanácsnál kezdett dolgozni, végigjárta a ranglétrát, a közigazgatási munka több területén tevékenykedett, 1995-ben a Közigazgatási Osztály vezetője, majd ugyanebben az évben a Polgármesteri Hivatal aljegyzőjévé nevezte ki a Képviselő-testület. Ezt a tisztséget nyugdíjba vonulásáig töltötte be.
Több évtizedes munkája során állandó figyelmet fordított a jogszabály-változások nyomon követésére, jogi ismeretei bővítésére, az ügyfelek és a lakosság megfelelő tájékoztatására. Munkaköri feladatin túl számos hagyománnyá vált kezdeményezés köthető nevéhez, mint a „Karácsonyi vásár”, „Köz-biztonsági Nap”, a ”Nagymamák tavasza”, vagy a „Pepita Macska”.
Nyugdíjba vonulása alkalmából 2017-ben megkapta a Csongrád Megye Közigazgatásáért díjat, Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete pedig példamutató közszolgálati tevékenysége és emberközpontúsága elismeréseképpen a Dr. Csergő Károly Emlékéért Díjat adományozta számára.
Hosszú betegség után 2021. október 14-én szeretetet és jóságot sugárzó zöld szemeiből elszállt a fény. Emléke örökké szívünkben él.
Hálával és szeretettel őrizzük emlékét:
a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói

Vélemény, hozzászólás?