Hírek Kiemelt hírek Szentes

Interjú a Szociális-és Egészségügyi Bizottság elnökével

A 2016. évi CLXXX. törvény a Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról döntött. Ennek nyomán november 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap. Ezek után viszont nemcsak ez a napot hanem (talán) az egész hónapot „felhasználhatjuk” arra, hogy minél pontosabban felhívjuk a közvélemény figyelmét azokra, akik nap, mint nap az elesettekért dolgoznak.

 

Úgy gondoltuk, ha a helyi önkormányzat Szociális-és Egészségügyi Bizottsága elnökével, dr. Chomiak Waldemarral beszélgetünk, akkor sok mindenre fény derülhet az ágazatot illetően. A Fidesz MPSZ önkormányzati képviselője, a háziorvosként dolgozó dr. Chomiak Waldemar a lengyelországi Lubanban született. Felsőfokú tanulmányait már Magyarországon végezte el. Szentesre 1997-ben költözött, azóta itt él és itt gyakorolja hivatását. A Kertvárosban 2003 óta dolgozik háziorvosként. Hét éve pedig a városi önkormányzat egyik egészségpolitikusa.

 

= Mi az, ami meghatározza a helyi szociális szakterület feladatait?

+ Nagyon fontos, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük – többek között – a városunk demográfiai helyzetének (lakosságszám alakulása, korösszetétel, a szolgáltatások iránti igények módosulása, a születések és halálozások változása) alakulását. Az utóbbi két évben például 260 fővel csökkent a lakosság száma (2016 végén 28038 fő), továbbá a születések és a halálozások száma is lefelé tendál. Az is nagyon fontos adta, hogy a városban élők közel 30 %-a nyugdíjszerű ellátásban, öregségi nyugdíjban részesül 8430 fő. A város öregedési indexe 172,6 %. Egyebek mellett ezek az adatok, az ebből következő demográfiai folyamatok határozzák meg alapvetően a szociális ellátások, szolgáltatások iránti igényeket, az ágazat szakembereinek tennivalóit.

+ Mégis konkrétabban, például ezekből a számokból mi szűrhető le?

= Még ennél is alaposabb elemzések után kijelenthetjük, hogy az idősek esetében kiemelten kell kezelni az egyedül élő idősek gondjait, mivel magányosságuk miatt fokozottabb odafigyelést és törődést igényelnek. Persze nem hagyhatjuk magukra a többi szép korú állampolgárt sem, mindent megteszünk, hogy komfort érzetük minél kevesebb hiányt szenvedjen.

Ha már a konkrétumoknál tartunk: másik nagy feladatunk a munkanélküliekkel való foglalkozás. Ennél a rétegnél egy kicsit kedvezőbb a tendencia, mivel az előző évekhez képest alacsonyabb az álláskeresők aránya. Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy csupán pénzbeli támogatás önmagában nem segítség a munkanélküliség kezelésében, ezért a Szociális Bizottság kiemelt feladatának tekinti, hogy minden lehetőséget kihasználjon a közfoglalkoztatás minél hatékonyabb megszervezésére oly módon, hogy a résztvevő munkavállalók valóban értékteremtő munkát tudjanak végezni.

+ Mi az, amit az önkormányzat fel tud vállalni a szociális ellátás terén?

= Igyekszünk minél szélesebb szociális spektrumot felvállalni, de egyelőre inkább csak a kötelező alapszolgáltatási feladatokat biztosítjuk. Ilyenek:

  • a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás.
  • étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
  • házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
  • a nappali ellátás idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra.

Úgy gondolom, hogy a következők már inkább az önként vállalt kategóriába sorolhatók elérhető, mint

  • a tanyagondnoki szolgáltatás, amelynek célja a külterületen

vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakosság számára egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása

  • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amely a saját otthonukban élő,

egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó

készülék segítségével felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

  • a közösségi ellátás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott alapellátás.
  • az éjjeli menedékhely hajléktalan személyek éjszakai pihenését biztosító szolgáltatás.
  • a hajléktalan személyek átmeneti szállása, hajléktalan személyeknek biztosít lakhatási szolgáltatást.

+ Hogy tudnak ilyen szerteágazó munkát végezni?

= Az elmúlt években kiépült egy nagyon széleskörű, az eddig említett tennivalókat lefedő szociális intézményrendszer. Most csak felsorolom:

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Idősek Otthona (Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény jövőre lesz 10 éves.)

Szentesi Családsegítő Központ.

Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Szentes Város Gondozási Központja (szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény)

Közösségi és prevenciós Szolgálat (Közösségi tér)

Tanyagondnoki Szolgálat (5 körzetben)

Családok Átmeneti Otthona (33 férőhelyen 8 család)

Gyermekek Átmeneti Otthona, (23 férőhely)

Helyettes szülői hálózat, (3 családnál, 8 férőhely)

Hajléktalan Segítő Központ (Népkonyha, Nappali Melegedő, Éjjeli menedék és átmeneti szállás)

Nem régi, intézményes szolgáltatás az utcai szociális munka.

Szentesen, a szociális szférában összesen 200-an dolgoznak. Ők azok, akik tevékenységüket nem munkának, hanem szolgálatnak, hivatásnak tekintik. Ők azok, akik ha jól végzik feladatukat nagyon sok ember, család mindennapi életében való boldogulását segíthetik elő.

Ennek a gondolatnak a folytatását hallgassák meg személyesen az elnök úrtól:

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?