Kiemelt hírek Szentes

Iparosok közgyűlése – elismerések átadásával

A Szentes és Vidéke Ipartestület a székházában rendezte meg május 11-én az éves beszámoló közgyűlését. A határozatképes tanácskozás a beterjesztett és megtárgyalt napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlés elején a résztvevők megkoszorúzták a székház épületének belső homlokzati falán elhelyezett, az I. Világháborúban elesett, haza nem tért kisiparosok emléktábláját.

Ezt követően Kádasi Zoltán ipartestületi elnök beszámolt az elnökség, két iparos közgyűlés között végzett munkájáról. Ebben többek között szó esett arról, hogy az ipartestület két éve civil szervezetként működik. Igyekeznek minden lehetséges eszközzel megoldani a tagság érdekvédelmét, tájékoztatását, felmerülő kéréseiknek teljesítését.

A beszámolási időszak gazdasági tevékenysége kapcsán elhangzott: a szervezetnek adótartozása nincs, vele szemben pénzügyi követelés nem áll fenn, gyakorlatilag – még ha szűkösen is – meg tudták teremteni a működésükhöz szükséges anyagi fedezetet.

Ifj. Várdai Béla terjesztette elő a Mérlegbeszámolót, részletesen bemutatva a gazdálkodás fő összegeit. A Felügyelő Bizottság beszámolóját Kis-Rácz Antal elnök terjesztette elő.

A közgyűlésen részt vett és felszólalt Szirbik Imre polgármester. Elmondta, hogy a szervezet kellőképpen kiveszi részét a város köz- és kulturális életéből. Szorgalmazta a tagság létszámának növelését, a fiatalítását. A város ehhez úgy járult hozzá, hogy a Zsoldos Ferenc Szakgimnázium és Szakiskola tanműhelyét megvásárolja, és ők fogják a jövőben fenntartani, tehát nem szakad meg a fiatal szakmunkások gyakorlati képzésének lehetősége.

A hozzászólások között elhangzott egy javaslat az Alapszabály módosítására (a határozatképesség megállapítására vonatkozóan), amit a jelenlévők határozatban el is fogadtak.

A megtárgyalása után minden napirendi pontot külön-külön megszavaztak a jelenlévők.

A közelgő szervezeti választások előkészítésére 3 fős Előkészítő Bizottságot is megválasztott a közgyűlés.

Végül elismerések átadására került sor. A Szentes és Vidéke  Ipartestület Emléklapját kapta meg Dömsödi Teréz, Paksi Anikó és Ternai Anita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?