Hírek Kiemelt hírek Szentes

Javaslatokat várnak városi szintű elismerésre

A város vezetése és képviselő-testülete – előző évek gyakorlatához hasonlóan – kéri a város lakosságát, gazdasági és társadalmi szervezeteit, tegyenek javaslatot azon személyekre, kollektívákra, akiket, amelyeket méltónak tartanak arra, hogy részükre „ A Városért Emlékérem” 2021.évben odaítélésre kerüljön.

„A Városért Emlékérem” adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi, gazdasági szervezeteknek vagy intézményeknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, egészségügyi, oktatási-nevelési, kulturális-művészeti, sport és gazdasági élet bármely területén, ágazatában kiemelkedő munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

A részletes indokolással ellátott, a kitüntetésre javasoltak életútját és szakmai munkásságát bemutató indítványokat 2021. augusztus 31-ig kérik eljuttatni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájának, Szentes, Kossuth tér 6. szám alá.

Minta a javaslattételre:

 

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „javaslattevő megnevezése, cime, telefonszáma JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata által alapított elismerésre 1.A kitüntetésre javasolt személyi adatai: Címe: Munkahelye: Beosztása (foglalkozása): Tudományos fokozata: (ha ismert) Eddigi kitüntetései, elismerései: 2. Javasolt elismerés: kitüntetésre javasolt személy (közösség) szakmai tevékenységének bemutatása, ennek a városra, település közéletére kifejtett hatása, az elismerés adományozását megalapító érdem kiemelkedő teljesitmény kiemelésével: (A javaslat részletes indoklása Dátum: ------. túloldalon.) Közösségre onatkozó jayaslat setón javaslattevő‘ aláírása”

 

Vélemény, hozzászólás?