Kiemelt hírek Szentes

Kiemelt információs nap Szentesen

A Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által a Szentesi Családsegítőben működtetett Információs és Koordinációs Pont kiemelt információs napot tartott február 21-én Szentesen a Dózsa-házban. A rendezvény Szentes és környéki elsősorban fogyatékos személyeket ellátó intézmények szakemberei, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszere számára került meghirdetésre.

A rendezvény célja, hogy a területen dolgozó szakemberek megismerjék a Montázs Projekt által nyújtott speciális szolgáltatásokat, továbbá lehetőséget biztosítson arra, hogy a résztvevők személyesen fel tudják venni a kapcsolatot a szolgáltatókkal.

A kiemelt információs nap során Pót Ágnes által bemutatásra került a fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat működése, Tóth Annamária a Kecskeméti Területi autizmus munkacsoport vezetője ismertette, hogy a projekt által milyen újfajta segítséget tudnak igény bevenni az autizmus spektrum zavarral küzdő ellátottak megsegítéséhez. Ezt követően Fődi Anna a Szegedi AAK Módszertani Központ munkatársa egy interaktív bemutatót tartott kommunikációjukban akadályozott személyek fejlesztéséről, mely segédeszközöket a résztvevők ki is tudtak próbálni.

Képgaléria:

navigate_before
navigate_next

Bővebb információ a MONTÁZS projektről

A „MONTÁZS projekt – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt célja, hogy javuljon a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minősége, és ezekhez az érintettek könnyebben hozzáférjenek.

A projekt fő tevékenységei

Az országos fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat létrehozása és működtetése. Az Információs és Koordinációs Pontokon (IKOP) felkészült, képzett tanácsadók várják az érdeklődőket, segítik őket a személyre szabott információk megszerzésében. Az IKOP-ok a megyei család- és gyermekjóléti központok már meglévő rendszerére épültek, az ország 22 városában működnek.

Felnőtt logopédiai ellátás jelenleg 12 városban működik, ahol a felnőtt beszéd- és nyelvi fogyatékos személyeknek ingyenes logopédiai szolgáltatást – beszédállapot felmérés, logopédiai tanácsadás és terápia – nyújtanak a projekt szakemberei.

(A felnőttkori beszéd- és nyelvi fogyatékosság körébe tartozó fejlődési és szerzett tünetcsoportok: artikulációs zavar (pl. nyelvrákos betegségek, állsérülések, arckoponya sérülések következtében fellépő artikulációs zavarok); dadogás; hadarás; orrhangzós beszéd. A hangképzés, hangadás zavarai (diszfóniák), gége nélküli beszéd, afáziák, dizartriák; olvasási zavar (diszlexia); helyesírási, írászavar (diszgráfia); számolászavar (diszkalkulia); nyelészavar (diszfágia).)

Öt AAK-módszertani központ működik az országban, ahol ingyenes szolgáltatás keretében a szakemberek felmérik a speciális kommunikációs igényeket, egyénre szabják a fejlesztést és tanácsadást nyújtanak, kiválasztják a megfelelő eszközöket, begyakorolják a használatukat, nyomon követik a fejlődést. A központokban az AAK-eszközöket ingyenesen lehet kölcsönözni.

(Az augmentatív (helyettesítő) és alternatív kommunikáció – röviden AAK – azoknak a komplex kommunikációs igényű embereknek nyújt segítséget, akik a beszéd és/vagy írásos kommunikáció átmeneti vagy végleges zavara miatt valamennyi kommunikációs igényüket nem képesek kielégíteni.)

A projekt keretében 10 Területi Autizmus Munkacsoport (TEAM) működik, melyek támogatják a közszolgáltatást nyújtó intézményeket, szakembereket. A TEAM-ek munkatársai konzultációt, tanácsadást, esetmegbeszélést nyújtanak; segítik a helyi intézményi stratégia kialakítását; előadást, képzést, workshopot tartanak, gyakorlati segítséget nyújtanak problémás helyzetek megoldásában.

 

A könnyebb információhoz való hozzáférést segíti az Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál – a www.efiportal.hu – is.

 

A projekt száma: EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001

Támogatási összeg: 3,3 milliárd Ft

Megvalósítási időszak: 2017. április 1. – 2021. március 31.

A projekt kedvezményezettje: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

További információk: www.fszk.hu; www.efiportal.hu

 

 

Vélemény, hozzászólás?