Hírek Kiemelt hírek Szentes

Közel 75 milliót nyert a református általános iskola – innovációra

A Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség és a Kiss Bálint Református Általános Iskola március 13-án, a  Szecessziós Házban rendezte meg  „INFORMÁLIS ÉS NEM FORMÁLIS TANULÁSI LEHETŐSÉGEK KIALAKÍTÁSA A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN” című projekt ünnepélyes nyitórendezvényét.

Karikó-Tóth Tibor, az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket és bevezetésképpen a pályázat előzményeit ismertette.

Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket, és magát az iskolát is, egyebek mellett azért is, mert az ezt megelőző időszakban is sokat pályáztak, a református iskola egy igazi innovatív iskola – mondta. Hozzátette: eddig is sok jót hallott az iskolában folyó oktató-nevelőmunkáról, és biztos abban, hogy az újabb pályázat megvalósítása során még sokrétűbb eredményeket fognak majd elérni.

 

Fehér Csaba, az iskolát fenntartó egyházközség lelkésze kiemelte az iskola működésének néhány kiváló elemét. Fenntartóként nagyon fontosnak tartja, hogy az intézmény sokat pályázik, ezzel egyrészt magát a munkájukat teszik színvonalasabbá, másrészt a tevékenységük körülményeit, feltételeit tudják lényegesen javítani.

 

Karikó-Tóth Tibor az Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben című  (EFOP-3.3.7- 17-2017- 00047) számú projektjüket mutatta be.

 

 

Lényeges, hogy már eddig is sok eredményt tudnak felmutatni, például Örökös ÖKO iskola-, Kiváló akkreditált Tehetségpont címet kaptak, számos Uniós és hazai pályázatok (HEFOP, EFOP, TÁMOP, TIOP, Határtalanul, Comenius, NKA) megvalósításban vettek részt.

 

A pályázat megvalósításában a Kiss Bálint Református Általános Iskola 13 pedagógusa és 310 diákja közvetlenül vesz részt. A projekt során azonban közvetetten az iskolai tevékenység valamennyi résztvevőjét bevonják: ez 270 diákot, 22 tanárt és 260 szülőt érint.

 

 

 

A projekt célja olyan tanórán kívüli ismeretterjesztő és fejlődést elősegítő programok megvalósítása, melyek művészeti, kulturális és kreatív tartalommal rendelkeznek, és hozzájárulnak a gyermekek különböző kompetenciáinak fejlesztéséhez, ezáltal kiterjesztve és színesítve a neveléshez és képzéshez való hozzáférés lehetőségeit.

 

A nyertes pályázat elősegíti a minőségi oktatáshoz való hozzáférést, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését, új szakmai tartalmak kidolgozását, az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazását.

 

Továbbá lehetőség nyílik új tanulói kompetenciák fejlesztésére, az iskolai közösség még hatékonyabb fejlesztésére, az informális és nem formális tanuláshoz szükséges tér kialakítására, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozására.

 

A projekt teljes költségvetése bruttó 74.969.365 Ft, amelynek 100%-a támogatás.

A költségvetés legfontosabb elemei:

+ Beruházások: 12.668.250 Ft

+ Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 15.456.000 Ft + járulékok

+ Módszertani fejlesztés: 7.455.600 Ft

+ Pedagógusok és diákok felkészítése: 12.321.950 Ft

+ Informális tanulási tevékenységek megvalósítása: 13.938.225 Ft

+ Szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében: 2.984.500 Ft

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2 év, vagyis 2017.11.01-2019.10.31 között történik.

 

Vélemény, hozzászólás?