Hírek Kiemelt hírek Szentes

Közszolgálati elismeréseket adtak át Szentesen.

Szentes Város Önkormányzata augusztus 19-én, a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ dísztermében rendezte meg a már hagyományos “belső” Szent István Napi ünnepségét, ahol a helyi közszolgálati dolgozók munkáját méltatták, a legjobbak tevékenységét pedig elismerik.

Ünnepi beszédet Szabó Zoltán Ferenc polgármester mondott.

Mind a 600, helyi önkormányzati intézményben dolgozó munkatársának megköszönte a hivatástudatát, a közösségért végzett áldozatos munkáját. Kijelentette: az intézményekben dolgozó, összeszokott  kis csapatok egy nagy csapatot alkotnak, és közösen dolgoznak  a város lakosságáért.

Szentes Város Önkormányzata a közszolgálatban kiemelkedő munkát végzőket „Kiemelkedő közszolgálatért” elismerésben részesíti, melyet minden évben augusztus 20-ai ünnepség kereteiben ad át Szentes polgármestere az intézmények által javasolt személyeknek:

Berezvai András Szentes Városi Szolgáltató KFT

1991-től a Szentes Városi Szolgáltató Kft TMK-szerelő munkavállalója. Nagy figyelmet szentel az egyes feladatok pontos és precíz, határidőben történő elvégzésére. Munkatársait mindig meghallgató, támogatást nyújtó kolléga. Az
évek során végig fontosnak tartotta a közösség összetartását, erősítette a csapatszellemet.

Boda Éva Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
Analitikus nyilvántartás vezetésével kezdte munkáját a Hivatalban, mely feladatkör komoly felelősséget, hozzáértést igénylő munkákkal bővült. Az általa végzett munkákat a precízség, a szakszerűség jellemzi. A megadott szűkös
határidőket betartva végzi a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság munkájához kapcsolódó adminisztrációt, a Számviteli és Tervezési Iroda ügyviteli feladatait. Ez év közepétől látja el a számviteli munka legkritikusabb, legtöbb ismeretet,
fegyelmet követelő feladatát, az érvényesítést az Önkormányzat gazdálkodásában. Folyamatos igénye van a szakmai megújulásra, jelenleg is újabb szakmai képesítést nyújtó képzésen vesz részt. Empatikus figyelemmel kezeli a vele kapcsolatba kerülő ügyfeleket, akiknek nem csak a szigorúan vett szakmai segítséget adja meg. Kiváló közösségi tagja az Irodának, de a Hivatal többi kollégájával is zökkenőmentes segítőkész az együttműködése.

Bódi Károly Józsefné Szentesi Központi Óvoda
Julika 1986-tól a Szentesi Központi Óvoda Apponyi Téri Tagóvodájában dolgozik dajka munkakörben. Munkaköri feladatait mindig kiemelkedő elhivatottsággal, lelkiismeretesen, szorgalmasan végzi. A gyermekek nevelését,  gondozását szeretetteljes odafordulással és elfogadó attitűddel, de határozott, következetes stílusban végzi. Mindenkire, mindenre odafigyelő természetével arra törekszik, hogy az óvodáskorú gyermekek jól érezzék magukat az óvodában, hamar megszokják az új környezetet, elfogadják társaikat. Kiemelkedő érzékkel fordul a hátrányos helyzetű gyermekek felé, gondozottságukat, ápoltságukat tevőlegesen is elősegíti. A szakmai iránti belső
elkötelezettség, szeretetteljes gondoskodás, példamutató emberi magatartás, lelkesedés, motiváltság, szorgalom, kiemelkedő kapcsolattartás, szakmai tudásmegosztás, empátia jellemzi. (Akadályoztatása miatt munkahelyi vezetője, Rébeli -Szabó Tamásné vette át az elismerést.)

 

Bodnárné Mikecz Ilona Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

2012-től gondnokként kezdte a munkáját a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő
Otthonban, majd munkaügyi ügyintézői munkakörbe helyezték át, ahol a mai napig lelkiismeretesen végzi a számára előírt feladatokat. Megválasztott munkavédelmi képviselőként is tevékenykedik. Szigorúan betartja a szakmai  előírásokat, határidőket. Tizedik éve végez pontos, példaértékű munkát az intézményben. Munkatársaival törekszik a színvonalas feladatellátásra. Részt vesz az ellátottak részére szervezett kulturális, sport és szórakoztató programokon is. Empatikus és segítőkész az idős emberekkel.

Bugyiné Pethő Katalin Szentes Városi Könyvtár
2012 óta dolgozik a Szentes Városi Könyvtárban, mint takarító. Munkáját mindig pontosan és precízen végzi a könyvtár érdekeit szem előtt tartva. Szorosan vett feladatkörén túl bármiben szívesen és lelkiismeretesen segít,
mindig jókedvű és energikus. Ha kell az épület gondnoka és kertésze is egyben. Mindig szívén viseli könyvtárunk minden ügyét, mint egy igazi gazdasszony.

Csákó-Balogh Lajos Szentesi Művelődési Központ
2007-től dolgozik a Szentesi Művelődési Központban technikusként. A Művelődési és Ifjúsági Házban tartandó rendezvényeknél, a városi ünnepségeknél, a nagyrendezvényeknél a technikai eszközöket biztosítja, lebonyolítja az eseményt, majd az utómunkálatokat végzi el. Magas szinten ért a hangtechnikai eszközökhöz. Folyamatosan ellenőrzi, felügyeli az intézmény eszközparkját. Minden alkalommal nagy odafigyeléssel, gondossággal végzi
munkáját. A nehéz, vagy kiszámíthatatlan helyzetekben a problémamegoldás sem akadály. Kapcsolata az intézmény összes dolgozójával és a külső partnerekkel is kiváló, mindenki szereti és elismeri munkáját.

 

 Csomán Martin Szentes Városellátó Nonprofit Kft
2009-től dolgozik a Szentes Városellátó Nonprofit Kft-nél, illetve jogelődjénél a Városellátó Intézménynél irodai munkásként majd, később a bevezetett fizetőparkoló rendszerben parkolóőrként. A népszerűnek és konfliktus
mentesnek nem nevezhető munkakörét lelkesen, pontosan végzi, az eltelt évek alatt kiemelt odafigyeléssel teljes körű parkoló automata szerelővé képezte magát. Munkatársaival kapcsolata kiváló, munkáltatóját folyamatosan építő
észrevételeivel, javaslataival támogatja.


Döméné Gazsi Sára Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje
2012-től konyhai kisegítőként dolgozik Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéjében, szorgalmas, megbízható munkaerő. Nagyon jó közösségi ember, minden kolléga szeret a közvetlen környezetében dolgozni. Egyenes, őszinte,
akire minden körülmények között számíthatunk. A pandémia alatt, a veszélyhelyzet kihirdetését követően a kisgyermekes dolgozók helyett is helyt állt. Rendkívüli helyzetekben elvállalja a bölcsődei dajkák helyettesítését is. Ebben a munkakörben is kiválóan helytáll, segíti a kisgyermeknevelők munkáját, akik nagy megelégedéssel fogadják, dicsérik.

 

 Gulyás Zoltán Szentes Városi Szolgáltató KFT
1989-től a Szentes Városi Szolgáltató KFT munkavállalója, mint TMK szerelő. A rábízott feladatokat lelkiismeretesen elvégzi, besegít más munkaterületen dolgozó kollégáinak is. Munkatársaival figyelmes és segítőkész.

 

 

Harmati Éva Sportközpont
2019. júniusában kezdett dolgozni a Sportközpontnál, mint gazdasági ügyintéző. Sokoldalúságának, szorgalmának kezdettől fogva nagy hasznát vette az Intézmény. Számos, a gazdasági területen túli munkát is szívesen vállal, aktívan
részt vesz a gyermektáborok lebonyolításában. Sokoldalúságával és ötleteivel segítséget nyújt a felmerülő és megoldásra váró feladatok végrehajtásában, melyet pontosan és körültekintően végez el. Munkatársaival a kapcsolata kiváló, minden területen számíthatnak rá, tevékenyen részt vesz a közösségi csapatmunkában.

 Horzse György Szentes Városellátó Nonprofit Kft
2006-tól dolgozik a Szentes Városellátó Nonprofit Kft-nél, illetve jogelődjénél a Városellátó Intézménynél gépkezelőként. Változatos feladatkörét, a téli hómunkától a nyári viráglocsolásig, gépi kaszálást, anyag szállítást
megbízhatóan pontosan végzi. Munkatársaival jó kapcsolatot ápol, a felmerülő problémák, feladatok megoldásában, és a rábízott gépek karbantartásában kiemelkedően lelkiismeretes, igényes. Munkáltatója feladatellátására fordított
figyelmével példát mutat munkatársainak.

 

Lakos Zsuzsanna Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon
1998-tól 10 éven keresztül, a derekegyházi Ápoló Otthonban fogyatékos személyek ellátásában vett részt, majd szociális gondozó, szervező szakképesítést szerzett. és a későbbiekben is folyamatosan frissítette tudását.
2011-től tevékenykedik aktívan a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon gondozási csoportjának munkájában. Munkatársaival törekszik a színvonalas teammunka feltételeinek megteremtésére, az idős ellátottak segítésére, gondozására, életük megkönnyítésére. Együttérző, rugalmas, pontos, megbízható. Mindig lehet rá számítani a helyettesítések alkalmával. Az idősekkel és a kollégáival is jó kapcsolatot ápol. Hozzáállása, szakmai ismerete elismerésre méltó. (Akadályzotatása miatt később kapja meg.)

Margittai László Szentesi Sport- és Üdülőközpont
A Szentesi Sport- és Üdülőközpont egyik legrégebben foglalkoztatott gépésze, 2004-től. Munkáját mindig tudásának maximális kihasználásával végzi, precízen, pontosan határidőre. Az új kollégákat tanítja, munkájukat segíti.
Munkakörétől eltérő feladatokat is „svájci óramű” pontosságával, gyorsan látja el. Mint régi dolgozó tudására, tapasztalatára szinte minden élethelyzetben lehet számítani. A kollégáival a kapcsolata jó.

Mácsai Jánosné Szentesi Családsegítő Központ

10 éve a Szentesi Családsegítő Központ takarító és kisegítő munkatársa. Mindenkivel kedves, figyelmes és segítőkész személyisége, valamint a közösségépítés érdekében tett tevékenysége miatt kollégái, és az ellátottak is hamar megszerették. Az intézményben nem csak feladatait látja el hibátlanul, hanem sokszor segíti kollégáit megoldandó nehézségeikben is. Munkavégzését a megbízhatóság, a lendületesség és a lojalitás jellemzi, gyorsan alkalmazkodik az
új helyzethez, és túlórákat vállalva, igyekszik helytállni az intézmény több telephelyén is. Feladatvégzésében mindig nagyon precíz, sőt munkaterültén – pl. a népkonyha működtetésében – a munkafolyamatok irányításában is kiválóan
helytáll. Ahogy kollégái megfogalmazták: „Erzsikét nem lehet nem szeretni!”

Molnár Zsóka Gondozási Központ
Molnár Zsóka a közösségi gondozói munkaköréből adódó segítő feladatait mindig pontosan és határidő szerint végzi, a hozzá kapcsolódó dokumentációja példaértékű. Az ellátottak körében is kivívta magának a szakmai tiszteletet,
elismerést, ezért bátran és rendszeresen keresik meg problémáikkal és néha még személyes örömeikkel is. Munkatársaihoz fűződő kapcsolata is a kölcsönös segítésen alapul, rendszeresen bekapcsolódik a Munkás utcai telephelyen működő Nappali Ellátás szakmai tevékenységébe. Rendszeresen bekapcsolódik az intézményi programokba, részt vesz a munkakörén túli eseményeken. Elkötelezett az intézmény használók érdekeinek védelme mellett, valamint magasfokú lojalitást mutat a Gondozási Központhoz, a szolgáltatáshoz. Folyamatos önképzés jellemző rá, saját fejlesztése által még magasabb szakmai minőséget tud majd megvalósítani a szolgáltatás keretein belül.

Nagy Andrea Szentesi Családsegítő Központ
2014. óta dolgozik gyermekfelügyelőként a Szentesi Családsegítő Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában. Nagyon lelkes munkatárs, jó látni elkötelezettségét az intézmény és az ellátottak felé, mindig lehet rá számítani. Nagyon szeret kézműveskedni, aminek eredményét láthatjuk az intézet számos területén. Jól alkalmazkodik a váratlan helyzetekhez, a megoldásokat keresi. Szakmailag képes fejlődni, keresi az új utakat, melyet munkája hatékonyságának növelésére használ. Kollégáival jó kapcsolatot ápol, nyitott feléjük, segíti őket, az új kollégákat támogatja.

Ördög Julianna Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
Középiskolai tanulmányait követően a Fémtechnikai Vállalatnál dolgozott pénzügyi területen. majd a Hivatal Polgármesteri Irodáján helyezkedett el, ügyintéző, titkárnőként. Munkáját nagyfokú precizitással, odafigyeléssel végzi, az irodához tartozó feladatokat teljesen átlátva, maximális tudását kihasználva végzi. A kollegákkal, a képviselőkkel, bizottsági tagokkal jó kapcsolatot ápol, mindig és minden téren lehet számítani rá. Feladatvállalása, munkához, a kollegákhoz való lojalitása példaértékű.

 

 Rónyai Tamás Szentes Városellátó Nonprofit Kft
2011. óta dolgozik kőműves segédmunkásként a Szentes Városellátó Nonprofit Kft-nél. Járdaépítési, útjavítási és csapadékvíz karbantartási munkáját megbízhatóan pontosan végzi. Munkatársaival jó kapcsolatot ápol, a munkája
során vele kapcsolatba kerülő lakosokkal több kollegájának példát mutatva segítőkész, odafigyelő kedves magatartást tanúsít.

 

Szabó Dénes Sándorné Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja
Szociális segítőként kilenc éve dolgozik Szentes Város Hajléktalan Segítő Központjánál, a város szolgálatában. A hajléktalan emberekkel való foglalkozás során nagyon megszerette az intézményben élőket, ezért elvégezte a szociális
asszisztensi képzést, hogy segítői munkakörben dolgozhasson. A segítői munka mellett továbbra is részt vállal az intézmény mintaprogramjában. A hatékony munkavégzéséhez hozzájárul, hogy remek kapcsolatot ápol a város és a
kormányhivatal dolgozóival. Nyugodt természete nagyon jó hatással van az ellátottakra, akik mindig bizalommal fordulhatnak hozzá. Kiemelkedő problémamegoldó képességével, az ellátottak érdekeit mindig szem előtt tartva
végzi munkáját.


Szabóné Vérten Anita Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
A középiskolai tanulmányait követően 1999-ben helyezkedett el a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján, ügyintéző, titkárnő, jegyzőkönyvvezetőként. Mint a Képviselő-testület bizottsági üléseinek és a testületi üléseknek jegyzőkönyvvezetője, lelkiismeretesen készíti elő a bizottsági-, testületi előterjesztéseket, a rendeleteket elhelyezi a jogtárba, a választási munkák egyik fő szervezője. Munkáját nagyfokú precizitással, odafigyeléssel végzi, a jegyzői irodához tartozó feladatokat teljesen átlátva maximális tudását kihasználva végzi, így megbízást kapott az irodavezető- helyettesi feladatok ellátására. A kollegákkal, a képviselőkkel, bizottsági tagokkal jó kapcsolatot ápol, mindig és minden téren lehet számítani rá. Feladatvállalása, munkához, a kollegákhoz való lojalitása példaértékű.

Szalontai Edit Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete
2004-ben került a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezetéhez, azóta is gazdasági előadó munkakörben az intézmény munkaügyi feladatait valamint a pénztárosi feladatokat látja el. Az elmúlt 38 évben precízen, pontosan látta el a rábízott feladatokat. Rendkívül gyorsan tanul, a rábízott feladatait igen körültekintően, gyorsan, szakszerűen végzi. Bármilyen adminisztratív munkakörbe kell is helyettesítenie az intézményen belül, mindenütt kifogástalanul megállja a helyét, igazi „csapatszellem” Rendkívüli szervező képességgel rendelkezik, a munkatársaival segítőkész, a vele kapcsolatba kerülő ügyfelekkel, munkatársakkal nagyon jó kapcsolatot alakított ki, mindig jókedélyű, barátságos személyiség.

 

Szénási Edit Gondozási Központ
Intézményvezető-helyettes munkaköréből adódó feladatait mindig pontosan, rendkívüli precizitással és határidő szerint végzi, a hozzá kapcsolódó adminisztrációja példaértékű. Kiemelkedően magas a szakmai tudása a pénzügy különböző területeit gyorsan átlátja. A Gondozási Központ értékeit pontos rendszer szerint nyilvántartja, felügyeli az eszköz beszerzéseket, az épület állagmegóvása érdekében történő beruházásokat, karbantartásokat. Sikeresen koordinálja az irodán lévő személyek adminisztrációját más szakterületen és telephelyen dolgozó munkatársak tevékenységeivel. Eredményesen kezeli a Határon átnyúló szerb magyar pályázat pénzügyi és számlavezetési teendőit. Munkakörén túl vállalja az információs rendszerek „kezelését” rendszerezését. Kiváló kapcsolatot ápol a Számviteli és tervezési osztály és a SZIGSZmunkatársaival.

Tarján Julianna Szentesi Sport- és Üdülőközpont
Tarján Julianna 2016. májusától az Üdülőközpont vállfás öltözőjében öltöző őrként látja el feladatait. Ő fogadja az iskolai úszásra érkező osztályokat, a sportoló fiatalokat és a nyári fürdőző vendégeket. Nagy figyelmet fordít a az
öltöző rendjére és tisztaságára. Az állandó vendégek nagyon kedvelik, segítőkész, empatikus, mindenkihez van egy kedves szava. Igyekszik megoldani a vendégek minden kérését vagy továbbítja a vezetés felé. Munkatársaival jó
kapcsolatot ápol, túlóra esetén is számíthat munkájára az Üdülőközpont.

 Török János Szentes Városellátó Nonprofit Kft
2017-től 2020.12.31-ig főállásban, majd rész-munkaidős nyugdíjasként dolgozott a Szentes Városellátó Nonprofit Kft-nél parkgondozási részlegvezetőként. Az általa nehéz körülmények között átvett feladatkör által állított kihívásokat, külső és belső nehézségeket sokszor a legkilátástalanabb helyzetekben is kiemelkedő kitartással kezelte. Szakmai gyakorlatát, ismereteit a munkafolyamatok megújítására, racionalizálására fordította sokszor végletekig
kitartva a szakmai szempontok mellett. A közelgő visszavonulására tekintettel jelentős figyelmet fordított az őt követő munkatárs betanítására.


Zelenkáné Német Mónika Rákóczi Óvoda
(nem tudott megjelenni, helyette Rakk Hajnalka intézményvezető-helyettes vette át a díjat.)
Pályáját dajkaként kezdte 1999-ben, szorgalmának köszönhetően 2013-ban pedagógiai asszisztens végzettséget szerzett és ebben a munkakörben dolgozik a mai napig. Munkáját a pontosság, precizitás, megbízhatóság és a türelem jellemzi. Felelősséggel gondoskodik a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, élen jár a másság elfogadásában, a sajátos nevelési igényű és a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében.
Kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult kapcsolataikat. Munkája nélkülözhetetlen a Rákóczi Óvodában, személyisége jelentősen hozzájárul az intézmény
elismertségéhez, pozitív megítéléséhez.

 

 

„DR. CSERGŐ KÁROLY EMLÉKÉÉRT” DÍJ
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. októberében alkotta meg az önkormányzati elismerések és a „Dr. Csergő Károly emlékéért” díj alapításáról, adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.
Szentes város lakosságának, gazdasági és társadalmi szervezeteinek felkérését követően, a beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület megtárgyalta és a 115/2021. (VII.22.) határozatával a köz szolgálatáért a Szentesi Városi Tanács
majd Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya nyugalmazott köztisztviselőjének

                                                        SÁFRÁN BÁLINT-nak

ítélte oda 2021. évben posztumusz a „Dr. Csergő Károly emlékéért” díjat.
A díjat az elhunyt felesége, Sáfrán Bálintné vette át.
Sáfrán Bálint pályája elején a MÁV-nál technikus és pályamesterként, a Városi Tanács VB Építőipari Üzemnél főművezetőként tevékenykedett. 1974-től 1996- ig, nyugdíjazásáig 22 éven át dolgozott a Szentes Városi Tanácsnál, majd Polgármesteri Hivatalnál gazdasági, műszaki, közlekedési területen. A Műszaki Osztályon feladatkörébe tartozott a közlekedéssel kapcsolatos intézkedések előkészítése, a város kezelésébe tartozó utak, hidak, járdák
fenntartási, karbantartási, felújítási munkáinak nyilvántartása, kivitelezői, műszaki ellenőri tevékenysége, az Építőipari Üzem felügyelete. Ennek kapcsán közvetlen összeköttetésben volt a város lakosságával.
Munkája elismeréseként 1985-től az Műszaki Osztály csoportvezetője lett. A város közműépítése, szennyvíz,- csapadékvíz elvezetési munkáinak műszaki ellenőrzése tartozott hozzá. Munkájával elősegítette, hogy 2002-ben
megkezdődhessen az egész város területére vonatkozóan a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. Közvetlen jelenlétével, probléma megoldó készségével,emberi hozzáállásával elősegítette, hogy a lakosság, az építők és az
önkormányzat között jó kapcsolat alakult ki.
Nemcsak az íróasztal mellett végezte munkáját, hanem rendszeresen a helyszínen segítette a napi feladatokat. A kivitelezőkkel, a hatósággal is jó kapcsolatot ápolt, azonban megkövetelte a minőségi munkát. Természetéből
adódóan csendesen, szerényen, empatikusan, de nagy munkabírással, szaktudással végezte a mindennapi teendőket. Munkatársai mindig, minden helyzetben számíthattak rá. Munkáját magas szakmai hozzáértés jellemezte, amit precízen és töretlen szorgalommal látott el a folyamatosan változó jogszabályi környezetben.

Rendkívüli munkabírása, szorgalma, munkához való hozzáállása, kitartása példaértékű volt.
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város kommunális hálózati rendszere kiépítésének megvalósításáért végzett kimagasló munkájáért 2008. évben „Városért emlékérem” adományozásával ismerte el tevékenységét. Több évtizedes szakmai tapasztalatával, lelkiismeretes munkájával, életművével
hozzájárult Szentes jó hírnevéhez. Sajnos Sáfrán Bálint a közelmúltban elhunyt. Személyében kiváló közösségi
embert veszítettünk.

 

                             Szentes Város Közrendjéért és Közbiztonságáért díj
Szentes Város Polgármestere az 1/2021. (l. 28.) polgármesteri rendelete alapján 2021. évtől „Szentes Város Közrendjéért és Közbiztonságáért” díjban részesíti Szentes Város területén Szentes közrendje, közbiztonsága érdekében kimagasló szakmai munkát végző, vagy korábban ilyen feladatot ellátó személyt vagy közösséget. Az a személy vagy közösség részesülhet ebben az elismerésben, aki/amely több évtizedes munkájával szolgálva a város előre haladását, közrendje, közbiztonsága érdekében kimagasló szakmai munkát, valamint önfeláldozó, helytálló tevékenységet végez vagy végzett. Aki/amely személyiségével, alázatával, emberközpontúságával példát mutat a fiatalabb kollégák számára, ily módon mind munkatársai, mind Szentes város polgárainak nagyrabecsülését magáénak tudhatja, vagy nyugdíjasként tudhatta aktív éveiben. Az elismerésre méltó személyre vagy közösségre a mindenkori szentesi rendőrkapitány tehet javaslatot, melyekről a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

A szentesi rendőrkapitány által beérkezett javaslatot a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta, véleménye alapján a Képviselő-testület döntött:

Első alkalommal 2021. évben, NAGY JÁNOS r. alezredes
részesül „Szentes Város Közrendjéért és Közbiztonságáért” díjban.

Nagy János r. alezredes 1990-től a Szentesi Rendőrkapitányság állományába teljesít szolgálatot. Előbb járőr, majd későbbiekben a bűnügyi osztály nyomozójaként, majd alosztály-vezetőjeként dolgozott. Ezt követően a  rendészeti területen látott el különböző beosztásokat, jelenleg a Szentesi Rendőrkapitányság rendészeti osztályát vezeti. Nevezett kiváló vezető, a beosztotti állomány munkáját magas színvonalon szervezi, a rendelkezésre álló
erőforrásokat optimálisan kihasználja. Alapvetően team-munkás típus, az áltata meghatározott feladatok végrehajtásában élenjáró vezető. A több évtizedes munkájával nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Szentes városa egybiztonságos település legyen, ahol a város rendőrei szolgálnak és szolgáltatnak, ahol a rendőrszakma objektív mutatói találkoznak a lakosság szubjektív biztonságérzetével. Nagy János r. alezredes úr szentesi lakos, Szentesen él több mint 40 éve, aki a város állampolgárai és vezetői körében is általános elismertségnek örvend, kiterjedt társadalmi kapcsolatokkal rendelkezik. Személyes tulajdonságai révén példaképül szolgál a rendőri szervezetnek, ugyanakkor családja körében is megbecsülésnek örvend.

 

 

 

 

Az ünnepségen közreműködött NAGY JÁNOS (zongora), c. zeneiskolai igazgató és MISKOLCZI RAMÓNA (ének), a
Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának klasszikus ének szakos hallgatója.

 

Vélemény, hozzászólás?