Hírek Kiemelt hírek Szentes

Maradt a régi vezető a beosztásában

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének ez évi soros negyedik ülését május 19-én tartották meg a Városháza dísztermében.
Először a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri tájékoztató hangzott el, majd az interpellációs válaszokról döntöttek a képviselők.
Ezt követően került sor a Szentesi Központi Óvoda vezetőjének az ötéves munkájáról szóló beszámoló megvitatására és elfogadására. Az előterjesztést egyhangúlag elfogadta a testület, és határozatba foglalva ismerték el a vezető, az ott dolgozó óvónők, alkalmazottak elmúlt ötévi tevékenységét.
Közvetlen ezután a Szentesi Központi Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról döntöttek a képviselők. A feladatra kiírt pályázatra egy jelentkezés érkezett: Palástiné Kunos Marianna, eddigi vezető személyében.
Rövid tárgyalást követően három tartózkodás és 10 igen szavazattal Palástiné Kunos Mariannát bízták meg a következő öt évre is a magasabb színtű vezetői feladatok ellátásával.
Az ülés további részében megtárgyalták és elfogadták a Szentes Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az ezzel kapcsolatos független könyvvizsgálói jelentést.
Tárgyaltak még a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2021-évi tevekénységének beszámolóiról, tovább még nyolc előterjesztésről.
A tanácskozás zárt üléssel fejeződött be.

Vélemény, hozzászólás?