Hírek Kiemelt hírek Szentes

Módosították a szentesi egészségügyi alapellátási körzeteket

A szentesi képviselőtestület augusztus 17-i ülésén módosította az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendeletét.
Az előzményekhez tartozik, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ ez év április 29-én útmutatót adott ki a védőnői körzetek megállapításához, kialakításához, módosításához.
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya pedig megkereste az Önkormányzatokat, hogy helyi rendeleteiket az útmutatóban foglaltak szerint tekintsék át.
Az átalakított rendelet-tervezetet az előterjesztők megküldték szakmai véleményezésre a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz.
A véleményezések során megállapításra került, hogy
+valamennyi gondozott védőnői tanácsadótól történő 30 percen belüli elérhetősége biztosított,
+a körzetek területi egységet képeznek,
+ a 9 területi és az 1 vegyes védónói körzetben a gondozottak létszámát, megoszlását figyelembe véve a rendszeres gondozási tevékenységekre fordított munkaidő aránya nem haladja meg az elláthatóság felső határértékét,
+ a 4 iskolai és 1 vegyes védónói körzetben az ellátható tanulók létszámát, megoszlását figyelembe véve a tanulókkal személyes találkozást igénylő tevékenységekre fordított munkaidő aránya nem haladja meg az elláthatóság felső határértékét.
Mindezeket figyelembevéve megállapítható, hogy az egészségügyi alapellátási körzetek módosított rendelete megfelel a Nemzeti Népegészségügyi Központ védőnői körzetek kialakítására vonatkozó 22483-3/2022.EŰIG iktatószámú szakmai iránymutatásában foglaltaknak és az ide vonatkozó jogszabályoknak.
A rendelet tartalmazza a Szentes város (10) védőnői körzeteihez tartozó utcák részletes jegyzékét, valamint az iskola-egészségügyi körzetek felsorolását.

Vélemény, hozzászólás?