Csongrád Hírek

A motorosoknak nem kell parkolódíjat fizetni

parkoló

A csongrádi Körös-torokban augusztus 15-től kell időarányosan parkolódíjat fizetni, amely az eddigi 800 forintos napidíjat váltotta fel. A motorosok szerint nekik nem kell fizetni a törvény szerint, ellentétben a helyi rendelettel. A következőkben az önkormányzat hivatalos álláspontját tesszük közzé:

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15/A.§ (1) bekezdés 2012. augusztus 7-én megváltozott és hatályos állapotában a következőket tartalmazza:

15/A. §  (1)  Forgalomszervezési, valamint a 13. § (2) bekezdésében meghatározott indokok alapján, az e törvényben meghatározott keretek között

  1. a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a helyi önkormányzat rendeletében, valamint
  2. b) az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a Kormány rendeletében kijelölhet olyan várakozási területet, amelynek a járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni.

Fentiek alapján a hivatalos álláspontunk az, hogy várakozási díj bármilyen gépjármű, így kétkerekű motorkerékpár esetében is megállapítható.

Ugyanakkor a Kkt. 15/A.§ (5) bekezdése kimondja, hogy az egy órára vonatkozó várakozási díj személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár várakozása esetén – a tárgyév január 1. napjától tárgyév december 31. napjáig terjedő időszakban – nem haladhatja meg az állami adóhatóság által az előző naptári év szeptemberében és az azt megelőző tizenegy hónapban egy liter ESZ 95-ös ólmozatlan benzin üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható áraként havonta közzétett ár egyszerű számtani átlagának a kétszeresét.

Megállapítható tehát, hogy a felsőbb jogszabály a várakozási díj meghatározásánál kétkerekű motorkerékpárokra vonatkozó részletszabályokat valóban nem tartalmaz. Így csak következtetni lehet a jogalkotó azon szándékára, hogy a korábbi szabályozást kívánta fenntartani – annak ellenére, hogy a helyi jogalkotási tárgykört a 15/A.§ (1) bekezdésében minden járműre kiterjesztette.

Ezen ellentmondásra (joghézagra) figyelemmel, valamint az Önkormányzathoz tárgyi ügyben érkezett kéréseket mérlegelve a kétkerekű motorkerékpárok üzembentartóit a várakozási díjfizetési kötelezettség alól mentesítjük.

 

 parkoló parkoló parkoló parkoló parkoló

3 Responses

  1. Zárt parkolók, mélygarázs, parkolóházak, közúti parkolás esetében a jogalkotó rendeletében szabályozza, hogy milyen járművel és mennyi díjfizetés mellett lehet parkolni. Jelen esetben a Körös-toroki parkoló zárt parkolónak minősül, nem közúti várakozási helynek, így jogosan előírhatja a rendelet, hogy a kétkerekű motorjárművek után is kell várakozási díjat fizetni. Az üzemeltetőnek joga van még a kerékpárok, utánfutók, egyéb gépjárművek stb. után is díjat kérni. Különbséget kell tenni közúti (helyi, országos) vagy zárt, magán területen történő parkolás között. A magánparkolók esetében a tulajdonos állapítja meg a törvényes keretek között a várakozási díjat és a kedvezményezettek körét.Pld. zárt parkolókat a mozgáskorlátozott igazolvánnyal nem lehet ingyen parkolni, ha jogalkotó így dönt. Nem ismerem a helyi parkolásról szóló rendelet, de ha a várakozó jármű fogalmát jól határozta meg, akkor jogosan kérhet díjat az üzemeltető a motorkerék párok után is.

Vélemény, hozzászólás?