Hírek Kiemelt hírek Szentes

Önkormányzati intézkedések – májusban I. rész.

A járványügyi helyzet miatt – törvényi rendelkezésekben meghatározottak szerint – már hónapok óta nincsenek a településeken önkormányzati- testületi ülések, ezért kértük meg Szabó Zoltán Ferencet, Szentes polgármesterét, hogy adjon tájékoztatást a városi szintű döntésekről.
Készségesen állt a rendelkezésünkre. Először a törvényi előírásokat tisztáztuk. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelet 1. §-ában, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. tv.46 § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések jogosítják fel a polgármestert, hogy saját hatáskörben hozzon meg döntéseket. A szükséges esetekben élt is ezzel a jogával a város vezetője.
Ezúttal a májusban meghozott döntésekre fókuszáltunk.
# A polgármester fontosnak ítélte meg a 8. osztályosok elsősegélynyújtó tanfolyamának és drogmegelőző oktatásának folytatását, ezért határozatot hozott, hogy a következő tanévben is 20+2 órában biztosítják a program folytatását. Ennek megvalósításához az Önkormányzat költségvetésében az anyagi fedezet rendelkezésre áll.
# Üzleti jelentéseket, a 2020. évről szóló beszámolókat tekintett át a polgármester, és a szükséges bizottsági jelentésekkel együtt azokat elfogadta – a következő önkormányzati (vagy többségi) tulajdonú cégeknél:
– Szentesi Élet Kft.
– Szentes Energia Kft.
– Szentes Városellátó Nkft.
– Szentes Városi Szolgáltató Kft.
– Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft.
# A Szentes Városért Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló jelentést és a pénzügyi beszámolót – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – elfogadta a polgármester.
# Elfogadta a polgármester a 2021/2022-es nevelési év óvodai csoportjait és alkalmazotti létszámát. Ennek alapján:
– a Szentesi központi Óvoda és Tagóvodáiban összesen 20 csoportot indíthatnak. 2021. szeptember 1-től 20 óvodai csoporthoz 1 fő magasabb vezető, 40 óvoda pedagógus, 1 fő részfoglalkoztatású óvoda-pszihológus, 20 fő dajka (18 teljes- 4 részfoglalkoztatású), 2 óvoda titkár, 5 fő pedagógia asszisztens, 2 fő részfoglalkoztatású takarító, és 4 udvaros (2 teljes- 2 részfoglalkoztatású) dolgozó foglalkoztatása engedélyezett. Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell 0,5 fő udvaros álláshely megszüntetéséről.
– A Szentesi Felsőpárti Óvoda és Tagóvodáiban 19 óvodai csoport indítható. 2021. szeptember 1-től a 19 óvodai csoporthoz 1 fő magasabb vezető, 38 óvoda pedagógus, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő részfoglalkoztatású óvoda-pszihológus, 19 fő dajka, 2 óvoda titkár, 4 fő pedagógia asszisztens, 4 fő részfoglalkoztatású takarító, és 4 udvaros (1 teljes- 3 részfoglalkoztatású) dolgozó foglalkoztatása engedélyezett.
# Eredményes lett a Szentesi Művelődési Központ magasabb vezetői beosztás ellátására kiírt pályázat. A Szentesi Művelődési Központ magasabb vezetői feladatainak ellátására 2021. július 1-től 2026. június 30-ig Urvári Sándort bízta meg a város vezetője.
# Módosult a Szentesi művelődési Központ Alapító Okirata. Telephelyeinek száma bővült (8): ide került a Tóth József Színház és Vigadó.
Továbbá: a jövőben a művelődési központ a kiadási előirányzatának 7 %-ig vállalkozói tevékenységet végezhet.
# Módosult a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Alapító Okirata, mivel az intézmény engedélyt kapott a Csongrád-Csanád megyei Kormányhivatal Szentes Járási Hivatalától a pszichiátriai ellátás folytatására. Ezzel, vagyis a pszichiátriai betegek tartós bentlakásos állátásával bővült az okirat.
# Szentes Város Önkormányzata ellátási szerződést kötött Makó Város önkormányzatával, melynek alapján a Szentesi Családsegítő Központ által működtetett Családok Átmeneti Otthonában 3 fő elhelyezése lehetséges 2021. július 1-től, 2026. június 30-ig terjedő időszakban. (Az ellátási szerződést a gyermekek folyamatos ellátásának biztosítása érdekében kötötték meg.)
# A Volánbusz Zrt. beszámolt az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevekénységre vonatkozó 2020. évi munkájáról – ezt elfogadta a város polgármestere.
# Bővült a Települési Értéktár. Ezúttal a testület és a Művelődési Oktatási és Kulturális Bizottság nevében eljárva polgármesteri határozattal a helyi értéktár része lett:
– A „Szentesi Postatörténeti Kiállítás”
– a „Szentesi Csíramálé”
– az „Ecseri Templomrom”
– a „Koszta József festőművész, az Alföld és a szentesi táj festőjének művészeti hagyatéka”
——— ——— ———
(folytatjuk)

Vélemény, hozzászólás?