Hírek Kiemelt hírek Szentes

Önkormányzati intézkedések – májusban II. rész.

A járványügyi helyzet miatt – a törvényi rendelkezésekben meghatározottak szerint – már hónapok óta nincsenek a településeken önkormányzati-testületi ülések, így a jelenlegi rendelkezések jogosítják fel a polgármestert arra, hogy saját hatáskörben hozzon meg döntéseket, amit minden szükséges esetben meg is hozott.
Megkértük meg Szabó Zoltán Ferencet, Szentes polgármesterét, hogy adjon tájékoztatást a városi szintű döntéseiről – készségesen állt a rendelkezésünkre. A 2021 májusában meghozott döntésekre fókuszáltunk, melyeknek egy részéről már beszámoltunk, most a második rész következik.
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy, ülő és belső tér
# „Szakmai együttműködési programot és üzemeltetési megállapodást” kötött a Szentesi Önkormányzat és a Békéscsabai Jókai Színház.
A felújított és bővített Tóth József Színház és Vigadó működtetése, illetve a felújítási projektben vállalt célok megvalósítása érdekében indokoltnak látszik egy magasszintű művészeti tevékenység megszervezése, melyet az üzemeltetőn (a színház) keresztül valósít meg a tulajdonos (a város).
A felek megállapodtak abban, hogy a tulajdonos (önkormányzat) az üzemeltető (színház) birtokába adja a Szentes Város Önkormányzata által fenntartott, Szentesi Művelődési Központ telephelyét képező Tóth József Színház és Vigadó területeit és az annak működését biztosító eszközöket, melyeket egy átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján adja az üzemeltető birtokába.
A megállapodás szerinti épületrész üzemeltetése várhatóan 2021. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig tartó, határozott időre jött létre. A megállapodás közös megegyezéssel, a lejáratot megelőzően 5 hónappal korábban meghosszabbítható, ennek hiányában a határozott idő elteltével minden további feltétel nélkül megszűnik.
Az önkormányzat a megállapodás aláírásának első évében 20.000.000 forinttal, az ezt követő 2 évben ( évente két részletben) 30.000.000 forinttal támogatja az üzemeltetőt.
A felek 5 fős művészeti tanácsot hoznak létre: 2 főt az üzemeltető, 2 főt a tulajdonos, 1 főt a szakminisztérium jelöl meg. A tanács jogosult a műsortervek, a kapcsolódó programok előzetes egyeztetésére, és a javaslatok elfogadására.
A tulajdonos jogosult évente legalább 25 napon az üzemeltető birtokába adott épületrész kizárólagos használatára. A tulajdonos jogosult javaslatokat tenni az üzemeltetőnek a műsortervben szereplő előadásokat illetően, hogy érvényesíteni tudja a helyi lakosok érdekeit.
Az üzemeltető évente egyszer köteles a szentesi képviselőtestületnek beszámolni.
A megállapodás továbbá részletezi az üzemeltető jogait és kötelezettségeit, valamint a megállapodás módosításának, illetve megszüntetésének jogi formáit.
# A város vezetője közös megegyezéssel megszüntette a Szentes Városi Önkormányzat és a Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola között létrejött, a Mátéffy-Burg féle „Gólyás ház” (Szentes, Petőfi u.4.) ingatlanra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést.
Elindították (leltárral egybekötve) az önkormányzati ingatlan visszavételét. Az ezzel összefüggő pénzügyi feladatok elvégzésével a Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáját bízták meg.
Az ingatlan további hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásával a Hivatal Polgármesteri Irodáját bízták meg.
# A Művelődési, Oktatási és Kulturális Bizottság nevében eljárva a 2021. évi civil keret felének felosztásában is döntött a város polgármestere.
Ezúttal 15 szervezet kapott támogatást. A felosztás részletei:
Nem érhető el leírás a fényképhez.
Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „Hoelodesi Lözp július 840 000 270 000 2021 570 000 180 000 Zöldág Szakkör Népzene Napja Szentesen Nyugdíjas Klub visegrádi kirándulás- utazási költség Szentesi Szent Anna Templom Orgonájáért Alapítvány Nyáresti muzsika SzentAnna Szent templomban Szentesi Vasutas Sport Club 20. Nagyhegyi-F Családi Nap július VOKE Békéscsabai Vasutas Művelődési Háza Máv Lendület Nyugdíjasklub 25 éves jubileumi ünnepség szeptember 50 000 0 180 000 2021 50 000 260 000 160 000 100 000 100 000 730 000 530 000 200 000 528 400 50 000 453 400 Mindösszesen: 75 000 814 500 50 000 965 000”
# A város polgármestereként Szabó Zoltán Ferenc hozzájárult ahhoz, hogy Szentes Város Önkormányzata az SZVSZ Kft. részére 10.200.00.- Ft összegű tagi kölcsönt nyújtson a „Multifunkciós közösségi terek kialakítása Szentesen” „TOP”-os pályázati kulcsprojekt kapcsán, a támogatás előfinanszírozási hitel öneröjének biztosítása céljából.
# Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevében eljárva a polgármester elfogadta az időközben elkészült, Szentes Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata című előterjesztést.

Vélemény, hozzászólás?