Hírek Kiemelt hírek Szentes

Óvodai beiratkozások Szentesen

                                                                       ÓVODAI BEÍRATÁSOK SZENTESEN
                                                                           a 2021/2022. nevelési évre
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Szentes Város Önkormányzata által fenntartott Szentesi Felsőpárti Óvodába és a Szentesi Központi Óvodába a 2021/2022. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:
2021. április 21-22. (szerda-csütörtök)
A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az óvodák felvételi körzetéről – különös tekintettel a rendkívüli vészhelyzetre – az óvodák telefonon történő megkeresésével (Szentesi Felsőpárti Óvoda: 63/562-421, Szentesi Központi Óvoda: 63/311-149) tájékozódjanak. A beiratkozással kapcsolatos teendőkről, az óvodákról a www.szentes.hu/beiratkozas oldalon kapnak tájékoztatást.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2021. augusztus 31. napjáig betölti és még nem jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban köteles bejelenteni az Oktatási Hivatalnak, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Online beiratkozás:
A 2021/22-es nevelési évre vonatkozó beiratkozás ONLINE felületen fog történni a www.szentes.hu/beiratkozas oldalon, amely elérhető lesz 2021. április 21-22-én 0-24 óráig.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a megjelölt két nap után a rendszer automatikusan lezár, ezért a felületen nem lesz lehetősége a beiratkozásra. A felületen valamennyi adat kitöltése kötelező. Felhívjuk a figyelmüket a pontos adatok rögzítésére és a határidők betartására. Az oldal alján a „Beiratkozás” gombra kattintva véglegesítheti az adatokat.
FONTOS! Csak G-MAIL fiókkal lehet a beiratkozást elvégezni, így ha nem rendelkezik Google fiókkal, akkor hozzon létre. A művelet előtt fényképezze le a dokumentumokat és a minta alapján töltse fel azokat.
Az online beíratáshoz az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteni a felületen (akár kép, akár szkennelt formában)
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcím kártya),
– a gyermek TAJ kártyája.
Személyes beiratkozás:
Akinek nincs lehetősége az ONLINE beiratkozásra, annak a fentebb megadott két napon 08.00-12.00 óra között lehetőséget biztosítunk a személyes beiratkozásra a Szentesi Felsőpárti Óvoda előterében (6600 Szentes, Rákóczi Ferenc utca 46-48.), valamint a Szentesi Központi Óvoda aulájában (6600 Szentes, Klauzál Gábor utca 5-7.). Kérjük, hogy csak indokolt esetben válasszák ezt a módját a beiratkozásnak.
A felvételi eljárás eredményéről szóló értesítést az óvodavezető 2021. május 22-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek a beiratkozáskor megadott címre, vagy email címre.
A szülő a döntés kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyző az Nemzeti köznevelésről szóló törvény 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Dr. Sztantics Csaba
jegyző

Vélemény, hozzászólás?